Školní družina – přihlašování žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Přihlašování žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v posledním přípravném týdnu v srpnu od 8.30 do 16.00 hodin a první školní den, tj. úterý 1. 9. 2020. Pro přihlášení Vašeho dítěte do školní družiny je nutné vyplnit zápisní lístek – přihlášku, prohlášení o seznámení s Vnitřním řádem školní družiny, zmocnění k vyzvedávání dítěte. Všechny tyto dokumenty si vyzvednete ve školní družině u p. vychovatelek.

Školní družina bude v provozu od úterý 1. 9. 2020. V případě, že budete požadovat, aby Vaše dítě bylo ve školní družině již v úterý 1. 9. 2020, je nutné mít odevzdanou přihlášku do ŠD v posledním srpnovém týdnu, zajištěné obědy ve školní jídelně a tuto skutečnost nahlásit p. vychovatelkám.