Květen 2016

2. 5. 2016 9. třídy – beseda o nebezpečí AIDS (3. a 4. hod, škola)
4. 5. 2016 3.B – Prožitková hudební výchova (DDM)
5. 5. 2016 5.A – projekt Člověk
6. 5. 2016 1.A, 3.A – knihovna NR
9. 5. 2016 Výběr žáků 2. stupně – exkurze do Lipska (prohlídka města, ZOO)
10. 5. 2016 1. stupeň – Bečov: exkurze, divadlo, opékání
11. 5. 2016 7.-8. třídy – beseda o alkoholu a jeho hrozbách (4. a 5. hod, škola)
11. 5. 2016 5.A – projekt Komunikace
11. 5. 2016 3.B – knihovna NR
13. 5. 2016 Celá škola – Tonda obal, seminář o třídění odpadu (škola)
16. 5. 2016 Celá škola – koncert “muzikály” (KD NR)
17. 5. 2016 4.A, 4.B – fotografování tříd
19. 5. 2016 2.A – zážitková Hv v DDM NR
20. 5. 2016 2. stupeň – divadlo Cyrano z Bergeraku (Cheb)
20. 5. 2016 3.A – Prožitková hudební výchova (DDM)
21. 5. 2016 5.A – Valcha – country vystoupení (NR)
25. 5. 2016 6.A, 7.A – Filipíny, planeta Země 3000 (Malý sál, Thermal, KV)
25. 5. 2016 3.B – Porcelánová školička (NR Porcelánka)
26. 5. 2016 1. – 2. třídy – fotbalové dopoledne (TJ Nová Role)
26. 5. 2016 3.A – Porcelánová školička (NR Porcelánka)
27. 5. 2016 2.A, 5.B – Techmánie Plzeň
27. 5. 2016 5.A – Putování za Karlem IV. do Lokte
30. 5. 2016 Ředitelské volno