Listopad 2016

2. 11. 2016 4.B – Dopravní hřiště (K. Vary)
4. 11. 2016 6.A – Krajská knihovna KV
8. 11. 2016 1.A – Dlouhý, široký a krátkozraký (projekt)
10. 11. 2016 7.A – Krajská knihovna KV
15. 11. 2016 1.-2. třídy – Duhový svět popelničky Jáji (workshop o třídění odpadů)
15. 11. 2016 Pedagogická rada a třídní schůzky (16 hod)
16. 11. 2016 Vybraní žáci 1. stupně – soutěž v plavání (bazén ZŠ Krušnohorská)
16. 11. 2016 4. A, 4. B – beseda s myslivci na téma les
18. 11. 2016 Všichni žáci – ředitelské volno
21. 11. 2016 4. B – Beseda s Policií ČR o bezpečném chování (DDM NR)
23. 11. 2016 Děvčata 2. stupně – turnaj ve florbalu, skupina okresního kola (tělocvična)
24. 11. 2016 Kluci 2. stupně – turnaj ve florbalu, skupina okresního kola (tělocvična)
25. 11. 2016 2. stupeň – Adéla ještě nevečeřela (divadlo Cheb)
25. 11. 2016 3. A – knihovna NR
29. 11. 2016 Vybraní žáci 9. tříd – Spš Ostrov (exkurze)