Září 2017

7. 9. 2017 1.-2. třídy – Tonda obal (třídění odpadů)
8. 9. 2017 4.-9. třídy – folklórní festival
14. 9. 2017 To jsem já – projekt 2.A (poznávací hry)
21. 9. 2017 Svátek her (2.A)
26. 9. 2017 Výběr žáků 9. a 8. třídy – Atletický čtyřboj (ZŠ Šmeralova KV)
27. 9. 2017 Družina – Divadlo z bedny (Tělocvična)
27. 9. 2017 6.B – sportovně kohezní výjezd (Horní Blatná)
29. 9. 2017 Ředitelské volno