Platba obědů – září 2019

Od srpna 2019 budou navýšeny ceny obědů:

 

děti   7 – 10 let      23,-

děti 11 – 14 let      25,-

děti 15+                 25,-

zaměstnanci          26,-

cizí strávníci          63,-

 

Záloha na daný měsíc je paušální, vypočítána 22 (průměrný počet dnů v měsíci) x stravné v dané věkové kategorii:    

7 – 10 let    23,- Kč/1 oběd    500,- Kč/měsíc      

11 – 14 let  a 15 +/  25,- Kč/1 oběd    550,- Kč/měsíc

zaměstnanci                   26,-Kč/1 oběd     570,-/měsíc   

cizí strávníci         63,-Kč/1 oběd   1500,-/měsíc

 

 

Platba obědů – trvalý příkaz – září 2019 – platba předem

 

ŠJ – číslo účtu: 115-7562860207/0100

variabilní symboly zůstávají všem stejné..

Datum strhávání: k 20. dni v měsíci

Příkaz vystavit od: 20. srpen (první platba) do 20. květen (poslední platba)

Variabilní symbol:  číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky.

Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného.

Průkazky možno vyzvednout poslední týden v srpnu.

Dítě bude po zaplacení přihlášeno od 2.září, pokud chcete dítě přihlásit později, je nutné to nahlásit osobně, nebo telefonicky.

Se strávníky, kteří nemají zaplaceno na nový měsíc, nemohu počítat dopředu!