Projekt Rozvoj kvalitní výuky

Příjemce dotace: Základní škola Nová Role, příspěvková organizace

 

Název projektu: Rozvoj kvalitní výuky

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012980

 

Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 1.044.863, – Kč hradíme tyto aktivity:

 

Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Vzájemná spolupráce – projektová výuka

CLIL ve výuce na ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ

Zapojení ICT technika do výuky ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ