Exkurze do kláštera Teplá – Putování za bratrem Hroznatou

Dne 24. 10. se třídy 8.A a 8.B zúčastnily kulturně historické exkurze do kláštera Teplá, kde pro ně byl připraven program “Putování za bratrem Hroznatou”. Blahoslavený Hroznata byl zakladatel kláštera a významný český šlechtic a řeholník ve 12. a 13. století. Žákům byla nejprve představena stručná historie a funkce kláštera a pak je čekala “bojová” hra na téma života bratra Hroznaty. Rozdělili se na malé skupinky, dostali pracovní list, pohybovali se po parku a zjišťovali informace o životě tohoto šlechtice/mnicha. Texty, jimiž se řídili, vycházely z legendy zvané Život bratra Hroznaty. Úkoly se podařilo bezchybně vyřešit většině skupin, odměny ale čekaly všechny. I počasí bylo milosrdné pro pohyb venku, nepršelo a nebyla velká zima. Myslím, že si tuto exkurzi, zakončenou prohlídkou klášterního kostela a Hroznatovy hrobky, všichni užili.

DEN STROMŮ

Celé tři dny druháčci slavili svátek, který je věnován všem stromům. A kde nejlépe začít? No přeci v lese. Oslovili jsme tak místního pana lesníka Luboše Doležala a společně s ním jsme se vypravili za krásami okolní přírody. Děti poznávaly listnaté a jehličnaté stromy, dozvídaly se mnoho zajímavých informací o stromech, pozorovaly proměny podzimní přírody a nechyběla ani ochutnávka bukvic. Po cestě jsme také sbírali listy, které následně sloužily k tvorbě Atlasu stromů. V dalších dnech již žáci pilně pracovali ve škole. Dělali otisky z listů, shromažďovali informace z přírodovědné vycházky, třídili stromy, poznávali plody stromů a také hráli nejrůznější hry k danému tématu.

1. ročník KVFF pohádek aneb putování za Večerníčkem

Dne 1. října vyrazili žáci z 1., 2. a 3. tříd do Karlových Varů, kde se konal 1. ročník festivalu pohádek. Byl zaměřený na večerníčkové animované pohádky. Děti přispěly i k výzdobě festivalového kina Drahomíra. Nakreslily pohádkové postavičky a měly velkou radost, když je našly mezi vystavenými obrázky. V kině zhlédly 7 pohádek, dostaly na památku stolní hru a pexeso a k tomu ještě nějaké sladkosti. Někteří dokonce vyhráli i festivalový hrneček. Plni dojmů se všichni vrátili do školy a ještě dlouho si o festivalu povídali.

Adaptační výjezd 6. tříd

Ve dnech 11. – 12. 9. a 14. – 15.9. vyrazili šesťáci na adaptační výjezd. Adaptační soustředění poskytují jedinečnou možnost hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy. Procesy vzájemného poznávání a sbližování, které ve škole trvají většinou měsíce, je zde možné nastartovat a významně urychlit během několika dní. Na naší škole si uvědomujeme, jak obtížný je pro žáky přechod z prvního na druhý stupeň základní školy, a proto jsme hledali nejlepší možnost, jak tuto změnu žákům usnadnit. V rámci dotačního programu Karlovarského kraje jsme si zažádali o příspěvek na adaptační kurz, který nám byl schválen. 

Cílem tohoto kurzu bylo usnadnit žákům seznámení s novým prostředím, novými vyučujícími a obzvláště vytváření vztahu s novým třídním učitelem. 

Pro realizaci jsme zvolili spolupráci s organizací Světlo Kadaň z.s., která zajišťuje odborné lektorské vedení adaptačních programů a dlouhodobě se zabývá prací s dětmi a mládeží. Program byl sestaven se zřetelem na stanovené cíle projektu (tolerance, kooperace, sebepoznání), v různých aktivitách bylo maximálně využito prostředků zážitkové pedagogiky s důrazem na prožitek, zážitek a zkušenost. 

Vzhledem k dalšímu zaměření organizace, která zajišťovala lektorskou činnost na adaptačním pobytu, bylo možné se v rámci aktivit dotknout i témat prevence rizikového chování. Organizace Světlo Kadaň z.s. má již dlouholetou zkušenost s realizací dlouhodobého preventivního programu všeobecné primární prevence realizovaného v rámci školní docházky. Program, který organizace realizuje, nese název „Světlem k prevenci“ a v roce 2008 získal svoji první certifikaci. Následně v roce 2014 certifikaci obnovil. Lektoři proto pro jednotlivé aktivity pobytu využili také prvky z tohoto programu a začlenili některá témata, která jsou pro naše třídní kolektivy aktuální. Spolupráce s organizací Světlo Kadaň z.s. bude pokračovat i v průběhu školního roku ve formě následných preventivních aktivit. 

Podle zpětné vazby žáků se adaptační pobyt vydařil.

Sportovní den mládeže s TAJV v Nové Roli

Ve čtvrtek 5.10.2023 se uskutečnil 1. ročník národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV v Nové Roli ve sportovní hale TJ pro nominované žáky školy. Sportovní akce TAJV v Nové Roli patřila mezi 250 semifinálových turnajů v České republice. Účastníci turnaje se utkali v soutěžním pětiboji, který byl složen z fotbalu, florbalu, házené, frisbee a tenisu.

Z celkového vítězství na turnaji se zaslouženě radoval tým „Špunti“, který byl tvořen z členů Sebastian Hejna, Andre Štangl, Tadeáš Vojta, Tadeáš Handšuh, Denisa Purkartová, Monika Botková, Kamil Belbl, Vojtěch Linhart a Matyáš Mičuda. Finalisté postupového turnaje v Nové Roli získali vítězné trofeje, upomínkové diplomy a mnoho dalších sponzorských cen. Společně s oceněním obdrželi žáci z Nové Role nominaci na závěrečný šampionát, Národní finále v Kladně, který se bude konat 9.12.2023 v Kladenské sportovní hale. Na Národním finále budou postupující finalisté reprezentovat zejména základní školu, město Nová Role a Karlovarský kraj.

Sportovní den mládeže s TAJV v Nové Roli byl zrealizován za podpory města Nová Role a partnerů soutěže.

MUZIKOTERAPIE

Naši druháčci měli možnost blíže poznat muzikoterapii. Navštívili tak DDM a společně s paní P. Petříkovou poznávali neobvyklé hudební nástroje. Byli udiveni ze zvláštních tónů, které nejenom poslouchali, ale zároveň měli možnost si je i zahrát. Rozvíjeli tak sluchové vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus a melodii. Děti se také učily pozornosti a soustředění. Vnímaly, jaké pocity a emoce v nich hudba vzbuzuje. 

Na počátku této aktivity vůbec nevěděly, co je čeká. Po skončení odcházely s velikým nadšením a kladnými ohlasy.

Projekt Dreierpack opět spojil školy

Ve dnech 25. až 27. září proběhlo další setkání škol v rámci přeshraničního projektu Dreierpack. Žáci základních škol z Nové Role, Toužimi a německé Goethe-Schule Breitenbrunn se v letošním roce setkali v Nové Roli a tématem jejich setkání bylo poznání Nové Role a Karlových Varů: Dreierpack – města porcelánu a lázní.

Pro všechny zúčastněné byl připraven zajímavý program. V pondělí se po ubytování v BeachCampu vydali žáci i učitelé do místní porcelánky. Po přivítání se návštěvníci přesunuli do Porcelánové školičky, kde si mohli sami natisknout na hrnečky různé obrázky. Druhou částí prohlídky byla exkurze. S průvodcem nahlédli do výrobních hal a dozvěděli se spoustu informací o této továrně a také o samotném procesu výroby porcelánu. Zbytek dne pak patřil seznamovacím aktivitám. Na pěti stanovištích plnili žáci různé úkoly, v rámci kterých museli spolupracovat a komunikovat. Společně řešili slepou mapu Německa a České republiky, předváděli slovíčka pomocí pantomimy nebo sportovali. Všichni si užili spousty zábavy a společně se lépe poznali.

Druhý den začal bohatou snídaní a byla potřeba, jelikož byl na programu celodenní výlet do Karlových Varů. V rámci poznání města plnili žáci ve skupinách různé úkoly, které se týkaly pamětihodností a historických informací o těchto vyhlášených lázních. Z lázeňského centra pokračovala cesta na rozhlednu Diana a dále pak do obory Linhart, kde si všichni žáci a někteří učitelé vyzkoušeli střední a velký okruh v lanovém centru. Ve večerních hodinách všechny dovezl autobus zpět do kempu. Zde na všechny čekala zasloužená večeře v podobě grilování.

Posledním dnem byla středa. Ta byla věnována společným kreativním aktivitám a návštěvě školy. Žáci byli rozděleni do 4 skupin a během tří hodin se vystřídali na všech stanovištích. Prvním byla výroba pamětních odznaků. Dalším stanovištěm byly počítačová učebna a dílny, ve kterých si vyzkoušeli program pro navrhování 3D modelů a v dílnách si je vytiskli na 3D tiskárnách, což byl pro některé opravdu zážitek, jelikož tyto tiskárny nepatří k běžnému vybavení škol a většina je viděla v akci poprvé. Další aktivitou byl potisk a barvení triček. Na posledním stanovišti se jednotlivé skupiny pokusily společně navrhnout logo projektu Dreierpack. Vzniklo tak několik velmi pěkných návrhů, ze kterých bude na základě hlasování všech účastníků vybrán ten nejlepší.

Před odjezdem proběhlo ještě společné focení a předání dárků. Po rozloučení, kdy se téměř nikomu nechtělo zpátky domů, nasedli žáci do vlaku směr Toužim a do minibusů směr Breitenbrunn. Všichni se vraceli domů se spoustou zážitků a s řadou nových kamarádů.

Projekt byl uspořádán díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

Na výlet za velrybou VARYBOU – 4. B

Letošní karlovarské putování s úkoly velryby VARYBY byla tak trochu „únikovka“. Vydali jsme se na ni v polovině září a užili si to pravé podzimní počasí – ráno chladno a s východem sluníčka krásné teplo a nádherný den. Letos bylo v úkolech hodně matematiky – najít datum v záhonu s květinami, spočítat stromořadí v sadu, vyluštit letopočet napsaný římskými číslicemi, najít vysoký strom, spočítat počet sloupů, které drží střechu kolonády, najít dům se zadaným letopočtem, zjistit, v kolika letech zemřel J. V. Goethe. Vše se nám podařilo vyluštit. Našli jsme všechna stanoviště až k poslednímu úkolu u sochy Bedřicha Smetany. Na zpáteční cestě jsme navštívili karlovarské Vřídlo a oblíbený McDonald. Po občerstvení jsme nad nejtěžším úkolem dali hlavy dohromady a vyplnili písmena do tajenky. Společnými silami jsme to dokázali. Byl do prima výlet.

V pátek jsme se všichni ze 4. A a 4. B vrátili z Hradu

Vlastivědný výlet do Prahy spojený s prohlídkou Pražského hradu a Zlaté uličky jsme
plánovali měsíc dopředu. Bylo nutné včas koupit jízdenky na 6. října 2023 do Prahy a zpět,
objednat a zaplatit průvodce a hlavně zjistit, kolik nás vlastně pojede. Nakonec nás jelo 36 a tak jsme obsadili téměř celý autobus. Abychom se o historii Pražského hradu dozvěděli co nejvíce, objednali jsme si průvodkyni pro každou třídu zvlášť.
Po příjezdu do Prahy na nás obě průvodkyně čekaly na zastávce. Odvedly nás do zahrad u
Pražského hradu, kde jsme se před prohlídkou nasvačili. Bylo krásné slunečné počasí, tak to vypadalo jako společný piknik v parku. Potom mohla prohlídka začít.
Viděli jsme důležité stavby, slyšeli o důležitých lidech a datech, vyfotili se u důležité hradní
stráže. Procházeli jsme krásné prostory a u toho poslouchali zajímavé informace z dějin
Pražského hradu. Potěšilo nás zakoupení upomínkových předmětů i návštěva Muzea zbraní ve Zlaté uličce. Prohlídka skončila u Daliborky a byl čas se přesunout na zastávku autobusu směr Karlovy Vary. Tam jsme si snědli zbytek svačiny a vydali se zpět na cestu domů. Bylo krásné počasí, výlet spojený s exkurzí se vydařil.
Žáci 4. A a 4. B
tř. učitelky Soňa Krejčí a Miroslava Voláková, asistentka pedagoga Viktorie Wagnerová

Dopravní výchova ve Světě záchranářů

Dopravní výchova pro žáky čtvrté třídy ve Světě záchranářů v Karlových Varech se skládá ze dvou částí. První část, tu podzimní, máme za sebou. Byla zajímavá a naučná. Nejdříve jsme si povídali s příslušníkem Policie ČR, který nás vyzkoušel z dopravních značek svislých i vodorovných. Druhý školitel, strážník městské policie, nám připomněl, jaká je povinná a doporučená výbava jízdního kola. Něco jsme věděli, něco nového se dozvěděli. Než jsme se mohli rozjet na kolech po dopravním hřišti, museli jsme si hřiště projít pěšky, připomenout kde je jaká značka, co znamená a kudy se smí nebo nesmí jezdit. Vše vypadalo hrozně lehké. Skutečnost byla jiná. Nestačí, že na kole umíme jezdit. Důležité je dodržování dopravních předpisů, nejezdit v protisměru, včas dávat znamení směru jízdy, zastavit u semaforu na červenou, dát přednost při křížení vozovky… Je toho hodně. Zkoušky cyklisty nás čekají v druhé části dopravní výchovy, na jaře. Máme půl roku na to, naučit se názvy dopravních značek a dopravní předpisy používat při vlastní jízdě. Budeme sledovat dospělé řidiče, jak se chovají na vozovce, jak řídí naši rodiče a budeme se ptát, když nám něco nebude jasné. 

Všichni doufáme, že splníme teoretické i praktické zkoušky a průkaz cyklisty získáme.

AJAX pro čtvrťáky 

Beseda s Policií ČR probíhala v knihovně v Nové Roli. Žáci ze 4.B se zde setkali s policistkou v uniformě, která jim v úvodu rozdala zápisníky se psem Ajaxem, blok a tužku. Poté je požádala, aby si do Ajaxovo sešitu vyplnili své osobní údaje a napsali telefonní číslo alespoň na jednoho ze svých rodičů. 

Následovala diskuze na téma znalosti důležitých telefonních čísel. Mimo jiné měla i záludné otázky, jako například:

„Co byste udělali v případě, že budete potřebovat sehnat pomoc sobě nebo někomu jinému a nebudete mít u sebe telefon?“

Další téma besedy bylo oblečení policistů.  Policistka se ptala, jestli žáci ví, jaké jsou druhy policejních uniforem. V jakých můžeme vidět psovody nebo policisty na koních, v jaké můžeme potkat policistu na ulici, jaké jsou uniformy pro slavnostní příležitosti?

Přednáška žáky velmi zaujala. Všichni se ochotně zapojovali do diskuze. Už teď se těší na další setkání.