Dietní stravování

Dietní stravování ve školní jídelně je poskytováno za těchto podmínek:

 

➢ Zákonný zástupce dítěte doloží vyjádření praktického lékaře o příslušné indikaci k dietnímu způsobu stravování – druh diety.

Bezlepkové dieta  –  podávání doma připravované stravy  na základě dohody s rodiči dítěte. Zákonný zástupce podepíše písemné prohlášení o zdravotní nezávadnosti donesených potravin nebo stravy.  Strávník donese do školy  připravené a uvařené jídlo, které je uloženo v lednici na to určené.  Je  uloženo v plastové uzavíratelné nádobě určené pro styk s potravinami a označené jménem a příjmením strávníka. Po přinesení do školní jídelny vychovatelka družiny oběd  ohřeje na talíři na požadovanou teplotu  a ihned servíruje.

Dieta diabetická: zákonný zástupce strávníka zasílá emailem, nejlépe týden dopředu jídelní lístek s vyznačenou gramáží příloh, které mají být strávníkovi při obědě odváženy. Jídelní lístek je k dispozici na stránkách školy, nebo v aplikaci e-jídelníček, kde lze oběd odhlásit.

Dieta bezlaktózová – viz. bezlepková dieta

 

 

K vytisknutí – prohlášení o zdravotní nezávadnosti – ZDE