Ptáci a páťáci 2017

29. března 2017 měli žáci pátých tříd besedu o ptácích žijících v okolí Nové Role, a potom šli s lesníkem panem Doležalem podél cyklostezky do Mezirolí obhlédnout budky s čerstvě zahnízděnými ptáky…