Canisterapie

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Je to léčebný kontakt psa a člověka. Canisterapie pomáhá v nejrůznějších prostředích. Klientem mohou být lidé, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kdy pejsci pomáhají při odbourávání stresu, dále pomáhá například autistům, kde mohou působit jako prostředníci mezi jejich světem a okolím, seniorům nebo tělesně postiženým či mentálně postiženým. Psi pomáhají s rozvojem hrubé a jemné motoriky, podněcují verbální a neverbální komunikaci, pomáhají při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjejí sociální cítění nebo na druhé straně podněcují ke hře a pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam kde se objeví, a to jsme mohli pozorovat i u nás ve škole. V pátek 17. března jsme měli možnost seznámit se s panem Stránským a jeho Leonbergery. Ihned po příchodu jsme cítili příval pozitivní energie, který pejsky a pana Stránského provázel. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací ohledně chovu, a hlavně výchovy psa, o výcviku, který by měl každý majitel psa zvládnout a také o canisterapii a jejím využití. Žáci měli možnost si pozitivní působení psů vyzkoušet sami na sobě a jak je patrné z fotografií, tak si to všichni pořádně užili.

Bruslení žáků 7.A a 8.A

V úterý 14.3. se vypravili společně žáci 7.A a 8.A na bruslení na zimní stadion v Ostrově. Dopoledne jsme bruslili. Před odjezdem zpět domů jsme ještě strávili příjemný čas na náměstí v Ostrově. Těšíme se, že toto bruslení nebylo poslední, že můžeme jezdit bruslit až do konce dubna, kdy zimní stadion tuto možnost nabízí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V úterý 21. 3. v 16:00 se opět otevřely dveře naší školy pro veřejnost, a hlavně pro budoucí prvňáčky, kteří se tak mohli podívat do prostor, které budou od září navštěvovat. Všichni malí návštěvníci dostali u vchodu do školy průvodní kartičku, kam sbírali razítka za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích. Čekala je opravdu spousta zábavy – práce s pomůckami Hejného i Montessori, zkouška smyslového vnímání, práce s mapou, interaktivní tabulí, chemické i fyzikální pokusy, čtenářský koutek, opičí dráha v tělocvičně, vyrábění v družině a spousta dalších aktivit. Na závěr dostal každý v kuchyňce diplom za splněné úkoly a malé občerstvení. Děkujeme všem organizátorům z řad pedagogů i žáků za přípravu a realizaci akce, příchozím návštěvníkům za milé reakce a zájem o naši školu. Za rok opět na shledanou.

Největší festival dokumentárních filmů o lidských právech – Jeden svět

Ve středu 22.3. začal oficiálně festival Jeden svět, jehož součástí je také promítání pro školy. V rámci sekce Jeden svět dětem organizátoři opět připravili dvě pásma krátkých filmů pro základní školy (tři dokumenty pro 1. stupeň a tři dokumenty pro 2. stupeň).

Tématem letošního 25. ročníku bylo Cena bezpečí. Žáci vyšších ročníků naší školy zaplnili celé kino Drahomíra a zhlédli filmy s ekologickou a sociální tematikou, které jsou určeny k zamyšlení a vzájemnému respektu k různorodým projevům strachu, obav.

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

21. 3. byli žáci druhých tříd pozváni paní knihovnicí na setkání s úžasnou spisovatelkou dětských knih paní Zuzanou Pospíšilovou. Paní spisovatelka četla dětem ukázky ze svých knížek, zapojila je do různých aktivit a seznámila je i s knižními novinkami. Děti byly překvapené, že napsala už 276 knih pro malé čtenáře. Knihy většinou znaly, a dokonce si je přinesly i na besedu. Měly velkou radost, že získaly do svých knížek vlastnoruční podpis autorky.

Za „Babičkou Drsňačkou“ do Karlovarského divadla

Dočkali jsme se dlouho očekávané středy 15. března 2023. Ten den jsme se neučili jako obvykle ve škole, ale jeli jsme do Karlovarského městského divadla.

Měli jsme štěstí a včas si koupili vstupenky na divadelní představení „Babička Drsňačka“. Podívali jsme se do opravdového divadla a vyzkoušeli si, jak se v něm správně chovat. Nevykřikovat, nepovídat si, nekopat do sedaček, dávat pozor a nerušit ani divadelníky ani ostatní diváky.

Moc jsme si výlet do divadla užili a představení se nám moc líbilo.

Žáci 3. B, M. Voláková a V. S. Wagnerová.

Projekt organizovaný Střední školou Logistickou Dalovice – Technická angličtina. 

Projekt „Technická angličtina“ je dlouhodobým projektem naší školy. Jsme velmi rádi, že se takového projektu můžeme účastnit i v letošním školním roce. Cílem projektu je představit žákům prostředí střední školy a připravit je na specifické nároky, které budou v rámci jazyka potřebovat. Dále se také účastníme exkurzí, které pomáhají našim žákům s rozhodováním ohledně jejich budoucího směřování. Dne 7. 3. jsme v rámci projektu Technická angličtina měli možnost navštívit firmu GIENGER v Dalovicích. Firma GIENGER spol. s.r.o. je součástí evropské GC SKUPINY, jejíž aktivity jsou zaměřeny na velkoobchodní činnost v oboru topení, sanita, instalace, klimatizace, větrání, elektro a inženýrské sítě. Společně s žáky ze ZŠ Dalovice a ZŠ Truhlářská jsme měli možnost zhlédnout velkosklady a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o logistice v rámci objednávek a příjmu zboží na sklad, jakým způsobem a podle jakého klíče se zboží ve skladu ukládá a samozřejmě také jakým způsobem probíhá expedice. Pan Hanek nám velmi poutavě vyprávěl o historii a současném směřování firmy a také o pracovních pozicích (a benefitech), které tato firma nabízí. 

6.A na přednáškách

Dne 17.2. 2023 jsme měli přednášku o budoucnosti a technologii. Moc jsem se toho dozvěděl, mnoho věcí, které jsem já sám dělal špatně.
Začátek byl o tom, jaké věci dělají lidé špatně, např. stále nerecyklujeme odpad a z toho plyne, že až kilometry dlouhý odpadový ostrov se pomalu ale jistě zvětšuje a škodí jak zemi tak živým organismům. Také jsem se dozvěděl, že mnoho lidí používá strašně moc vody, ale pokud se budeme sprchovat 2 minuty ušetříme mnoho peněz.
Zdaleka jsem nevěděl, že v budoucnu bude tolik neobvyklých věcí, jako třeba chytré popelnice, přestanou vyrábět automobily které jsou na benzín či naftu, ale místo nich se budou vyrábět elektrické automobily.
Zkrátka se mi tato přednáška líbila.
David Šíma
Další přednášku jsme měli na téma Krizová komunikace. Na této přednášce jsme se dozvěděli, co jsou to fake news a jak je poznat. Dále jsme si povídali o tom, jak si ověřovat informace, abychom věděli, čemu věřit a nevěřit. Přednáška se nám líbila, především proto, že naším průvodcem byl virtuální robot. Díky přednášce si budeme dávat pozor při čtení různých článků a zpráv na internetu nebo sociálních sítích.
Třída 6.A