Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

21. 3. byli žáci druhých tříd pozváni paní knihovnicí na setkání s úžasnou spisovatelkou dětských knih paní Zuzanou Pospíšilovou. Paní spisovatelka četla dětem ukázky ze svých knížek, zapojila je do různých aktivit a seznámila je i s knižními novinkami. Děti byly překvapené, že napsala už 276 knih pro malé čtenáře. Knihy většinou znaly, a dokonce si je přinesly i na besedu. Měly velkou radost, že získaly do svých knížek vlastnoruční podpis autorky.