Pasování na čtenáře

Už i naši prvňáčci patří mezi opravdové čtenáře. Tuto svoji dovednost předvedli dne 14. 4. v Městské knihovně v Nové Roli, kde byli slavnostně pasováni na čtenáře. Obdrželi průkazku do knihovny, sladkou odměnu a odnesli si i knihu „Křeček v letu!“. Touto akcí nás provázely knihovnice Marcelka a Ivetka s panem starostou. Všichni byli převlečeni do kostýmů. Děti se tak setkaly s pravým rytířem a jeho pomocníkem šaškem. Nechyběl ani opravdový meč a listina, na které byl slib čtenáře. Děti svým podpisem slíbily, že se budou o knihy vzorně starat a opatrovat je.

Výchovný koncert

V pátek 14. dubna se žáci 2. stupně zúčastnili v Lázních III. v Karlových Varech výchovného koncertu Karlovarského symfonického orchestru s názvem Ty nejlepší noty II. Během koncertu pan moderátor Viktor Braunreiter představil zábavnou formou práci dirigenta, jednotlivé hudební nástroje, důležitost správného tempa a rytmu nebo změnu vnímání textu při změně podkresové hudby. Akce se uskutečnila za podpory Karlovarského kraje v podobě dotované dopravy.

 

Železničářská roadshow

Dne 23.3. 2023 jsme se v rámci projektu Technická angličtina na SŠ Logistická Dalovice měli možnost zúčastnit projektového dne „Železničářská roadshow“. Jednalo se o několik hodin přednášek z prostředí železnice. Žáci se dozvěděli o profesích, které na udržují železnici v chodu a jak různorodá jsou povolání s železnicí a železniční dopravou spojená. Druhá část se věnovala bezpečnosti na železnici a na závěr jsme měli přednášku první pomoci.

M. Pištěk, O. Dudáš dodávají:

Za nás byla přednáška velmi poučná a užitečná. Nejvíce nás bavilo vyprávění o incidentech na železnicích. Některé fotografie sice byly nepříjemné, ale zato poučné, abychom nedělali „blbosti“, třeba stříhání měděných kabelů na zabezpečovačích, nebo lezení na vagony nebo přebíhání přes koleje. Je užitečné to vidět a mluvit o tom, aby se zmenšil počet úmrtí a vážných zranění.

Kamarádi v Nové Roli

4. dubna 2023 čekalo žáky MŠ a 1. st. ZŠ překvapení v ZUŠ. Komise pro kulturu a propagaci spolu s komisí pro školství a mládež a vedením města připravily pro naše nejmenší jako dárek k Velikonocům divadelní představení brněnského divadla Kamarádi. Dvojice herců zahrála dětem 2 pohádky. V pohádce o hodinách s jednou ručičkou přivolali Křemílek s Vochomůrkou jaro a s ním i Velikonoce. V poetické pohádce o víle Květunce zase vyšlo najevo, proč velikonoční zajíci nosí vajíčka. V této pohádce si zahrály i přítomné děti. Z reakce dětí i paní učitelek bylo vidět, že se jim představení líbilo.

Den naruby a Velikonoční pátračka

Ani na jaře školní parlament nezahálí a připravil pro své spolužáky další zajímavé akce. Na „apríla“ si žáci vyzkoušeli, jaké to je, stát se na chvíli učitelem. Pro svou třídu si připravili hodinu, kterou sami odučili. Při učení naruby si všichni užili spoustu zábavy a zjistili, že učitelské povolání není vůbec jednoduché.
Velikonoce se nesly v duchu Velikonoční vajíčkové pátračky. Ve středu před prázdninami schoval zajíček každé třídě jedno velké vajíčko plné sladkostí v areálu školy. Parlamenťáci připravili pro děti originální mapy s různými úkoly a indiciemi. Ty pak během pátrání dovedly každou třídu k velikonočnímu pokladu. Jelikož si dal zajíček se schováváním velkou práci, užili jsem si všichni při hledání spoustu legrace 🙂
S velikonoční akcí nám pomohl Klub přátel školy, který nám zakoupil sladký velikonoční poklad. Děkujeme.
Školní parlament

Calliditas

Společnost Calliditas Edutainment působí na naší škole již druhým rokem. Je to česká technologicko-vzdělávací společnost specializující se na moderní vzdělávání díky které jsme v září měli možnost vyzkoušet si virtuální realitu. 

Internet obsahuje, stejně jako každé jiné prostředí, svá nebezpečí. Na naší škole se snažíme o včasné preventivní působení nejen v rámci hodin ICT nebo VkZ. O rizicích spojených s internetovým prostředím informujeme žáky neustále. Také společnost Calliditas má specializovaný program – přednášku na téma kyberbezpečnost, kterou v březnu absolvovali žáci čtvrtých a pátých ročníků. Na internetu a sociálních sítích hrozí žákům mnohá nebezpečí, například že se dostanou k nevhodnému obsahu, obvykle pornografii, nadměrnému násilí či různým „výzvám“, že budou terčem kyberšikany nebo cílem kybergroomingu. Důležité je také informovat žáky o bezpečném užívání internetu a sociálních sítí, hlavně v oblasti sdílení soukromých informací a fotografií. To také zaznělo na přednášce. Žáci se seznámili se základními pojmy a vysvětlili si, co se pod nimi skrývá a jakým způsobem reagovat, pokud se s kyberšikanou, kybergroomingem, sextingem či stalkingem setkají. Podobné přednášky plánujeme poskytla společnost Calliditas již v prvním pololetím i starším žákům a v následné spolupráci plánujeme další pro žáky vyšších ročníků v červnu. 

V rámci Calliditas Edutainment absolvovali žáci šestého ročníku přednášky na téma Environment, kde jsme se zaměřili na ochranu životního prostředí a jak my sami můžeme přispět. Dále měli šesťáci možnost vyzkoušet si Kritické myšlení. Kritické myšlení je schopnost zručně pracovat se svým rozumem a logikou. Můžeme tak odhalit dezinformace, mýty a polopravdy, a dopátrat se kvalitních a užitečných informací. Uvědomění si klamů a iluzí, které ovlivňují naše vnímání a rozhodování, je prvním krokem k jejich překonání a rozumnějšímu jednání.

V osmém ročníku jsme se zaměřili na Trh práce a možnosti, které nabízí. Žáci se dozvěděli základní informace o psaní životopisu a k čemu životopis slouží, dále jak si vybrat brigádu a co je důležité neopomenout při výběru budoucího zaměstnání.

Zeměpisná olympiáda pohledem žákyně

Zeměpisná olympiáda se konala dne 22. 2. 2023 v budově Gymnázia v Karlových Varech. Byli tam žáci z 11 škol z našeho okresu. Začalo se v 9:10 ráno. Olympiády se zúčastnily tři kategorie: A – 6. ročníky, B – 7. ročníky a C – 8. a 9. ročníky. Celkem se psaly tři testy. Většinou obsahovaly pět stran. První byl o práci s atlasem. Hledali jsme různé informace a bylo to zajímavé. Druhý byl pouze na znalosti. A ten třetí obsahoval práci s textem a mapami. Na všechny testy byl dostatek času a po každém z nich byla přestávka. Nakonec jsme dostali možnost vytvořit mapu do soutěže. Dostali jsme informace a pokyny na papíře. V soutěži jde o to vytvořit mapu, která není zaznamenaná v atlase. Byla to zajímavá zkušenost. A také jsme se dostali na jinou školu a už jenom to je zajímavé. Myslím, že všem se tam líbilo stejně jako mně.

Denisa Purkartová