Čtvrťáci v Praze

22. listopadu 2019 vyjeli žáci obou čtvrtých tříd do Prahy, aby zde navštívili Pedagogické
muzeum Jana Amose Komenského, kde absolvovali program Malý písař. Psát husím brkem
nebyla žádná legrace. Následovala prohlídka Pražského hradu. Po starých zámeckých
schodech vystoupali čtvrťáci až k vstupní bráně hradu. Úžasný průvodce je provedl Zlatou
uličkou, zavedl je do Daliborky, Vladislavského sálu, baziliky sv. Jiří a nakonec do chrámu
sv. Víta. Žáci si krásně doplnili své znalosti z vlastivědy.

Mobilní Trilopark

Dne 3. 12. 2019 zavítal do naší školy mobilní Trilopark se třemi stanovišti. Program byl určen pro žáky 1. stupně. Na jednom stanovišti byla rozmístěna paleta skutečných zkamenělin a opravdový paleontolog dětem vyprávěl příběhy jednotlivých zkamenělin. Na druhém stanovišti odkryli žáci třímetrovou dinosauří kostru a vyslechli si poutavé povídání, jak probíhá sbírání zkamenělin ve skutečnosti. Na třetím stanovišti si každý vytvořil odlitek vyhynulého živočicha, který si odnesl na památku. Dětem se akce moc líbila.