Aprílový den

První duben je typickým dnem pro nejrůznější žertíky a nachytávky. I v naší škole se tento den velice vtipkovalo. Žáci pátých tříd se netradičně oblékli a zahráli si na učitele. Ve třídách se tak objevili úplně jiní vyučující, než na které jsou žáci zvyklí. Po skupinách si nachystali program jednotlivých hodin: natočili a prezentovali video, vymysleli zajímavé kvízy, připravili si přednášku, zábavné soutěže a úkoly. Do tohoto dne naruby se zapojily i paní učitelky a překvapily děti svým outfitem.

Proč není 1. apríl každý den???

Třídní učitelky D. Schlapáková, M. Šímová

 

Legiovlak

Do Karlových Varů dorazil LEGIOVLAK, který je velmi zajímavým projektem Československé obce legionářské. Naši žáci měli možnost tuto expozici navštívit a dozvědět se mnoho informací o československých legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného Československého státu. Poznali život legionářů na Transsibiřské magistrále v Rusku, kde v letech 1918 až 1920 probíhaly válečné operace. Pro všechny byla exkurze nezapomenutelným zážitkem.

Za 8., 9. a 5. třídy

Šímová, Schlapáková

Drosera

Ve středu k nám přišel vedoucí záchranné stanice Drosera, aby nás seznámil s ochranou ohrožených  druhů živočichů – hlavně ptáků. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o životě puštíka obecného.
Přinesl nám ukázat Johanku, kterou jsme si mohli pohladit.

Zeměpisná olympiáda

Žáci 6. A reprezentovali školu v zeměpisné olympiádě. Ze školního kola postoupili do okresního František Wágner, Viky Veselovská a Honza Hajšman. Za okres KV soutěžilo 16 žáků. Všichni tři naši žáci byli v okresním kole úspěšní a postoupili do kola krajského z 1. (František), 2. (Viky) a 4. místa (Honza). Ani v krajském kole neudělali soutěžící naší škole ostudu. Předvedli výbornou práci s atlasem, v testu poměřili s ostatními své zeměpisné znalosti a v praktické části využili všech svých znalostí k vyřešení zajímavých úloh ze života. Za Karlovarský kraj nastoupilo nejlepších 12 zeměpisářů, většinou žáků gymnázií. Naši žáci se mezi nimi neztratili a umístili se na krásném 4. (František), 7. (Viky) a 8.místě (Honza). Dále už nepostoupili, protože v této kategorii je krajské kolo konečné. Děkujeme za úžasnou reprezentaci.                                                                                                PaedDr. Miluše Dušková

Zápis do 1. třídy

7. dubna 2022 proběhl na základní škole zápis nových prvňáčků. Dostavilo se jich 36. Všichni navštívili naše improvizované městečko Školákov a na radnici, v obchodě, ve škole a v knihovně ukázali, co umí. Za své výkony získávali razítka a drobné dárečky. Děti byly šikovné a bylo vidět, že si většina zápis opravdu užila. Tak předškoláci, v září na shledanou.
PaedDr. Miluše Dušková

Dopravní hřiště

Ve středu 6. 4. jsme již podruhé byli na dopravním hřišti v Karlových Varech. Po dopravních testech se podařilo 4 žákům získat průkaz cyklisty.

4. třídy v Chebu

V pátek 8. 4. jeli žáci 4. A a 4. B do Chebu, kde jsme navštívili muzeum. Byl zde pro nás připraven velice zajímavý program „Dílna písaře“. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o vzniku knih ve středověku. Potom jsme si sami vyzkoušeli nakreslit husím brkem gotickou iniciálu. Poznali jsme, že to není vůbec jednoduché. Nakonec jsme měli možnost prohlédnout si celé vlastivědné muzeum a tak jsme se dostali i do  místnosti, kdy byl zavražděn Albrecht z Valdštejna. Těšíme se na další návštěvu Chebu.

Do kina nejen za zábavou

Po dvouleté covidové pauze se do kina Drahomíra v Karlových Varech vrátil Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů Jeden svět. Naše škola je pravidelným návštěvníkem tohoto festivalu. Letos zhlédli žáci vyšších ročníků prvního stupně a všichni žáci stupně druhého dokumenty především s tématikou sociální a ekologickou. Promítané filmy jsou vybrány s ohledem na věk diváků. Po každém filmu následuje neformální debata se zkušenými moderátory o daném společenském tématu. I letos byly naše děti organizátory festivalu pochváleny za aktivitu a umění diskutovat. Dokumentární filmy o lidských právech nejsou pro naše žáky novinkou. Ve vybraných předmětech jsou dokumenty dětem ve škole pravidelně představovány v rámci aktivity Učíme s filmem. Zhlédnutí filmu a následné rozhovory přispívají k rozvoji vnímání skutečností v globálních souvislostech.

Dubnová exkurze na Biostatek Valeč

V rámci environmentálního vzdělávání vyjely společně třídy 6. B, 8. A a 8. B na exkurzi na biostatek manželů Veselých. Cesta byla komfortní – autobus nám byl přistaven ke škole a doprava byla hrazena Karlovarským krajem. V zámeckém parku, který zdobí sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna, nás přivítal majitel biostatku a sněhové vločky. I přes  vskutku zimní počasí jsme strávili zajímavé a zároveň pohodové dopoledne. Někteří většinu času pobývali s panem Veselým u ovčího stáda, jiní zase ve vyhřáté jurtě vyráběli drobné artefakty z ovčí vlny. Jediné o co nás nepříznivé počasí ochudilo, byly výhledy od zámku do okolí. Další důvod k návratu do míst, kde lidé žijí v souladu s přírodou.