Začátek školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018 začíná pro žáky 4. září v 8 hodin.

V pondělí 3. září bude oběd vydáván od 11 do 12.15 hod.

Družina bude v provozu od úterý 5. září 2017.

 

Časový rozvrh na 1. školní týden:

Pondělí 4. září 1 vyučovací hodina
Úterý 5. září 1. třída – 2 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin
Středa 6. září 1. třída – 2 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin
Čtvrtek 7. září 1. třída – 3 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin
Pátek 8. září 1. třída – 4 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin

 

 

Družina 2017/2018

Zápis do družiny proběhne 4. září od 07:30 do 16:00 hod.

Cena družiny na 1 měsíc bude 120 Kč (samotná ranní družina 60 Kč).

Placení družiny převodem na účet školy.

Další informace viz vnitřní řád školní družiny v záložce Družina/Dokumenty.