Dějepisná olympiáda

V listopadu, lednu a dubnu proběhla tři kola dějepisné olympiády. Tématem byl český středověk pod názvem „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy,
Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.” Ze školního kola, jehož se zúčastnilo 9 žáků, postoupili do okresního tři z nich. Veronika Kemrová, Martin Břicháček a Antonín Klepáček. V okresním kole si nejlépe vedla Veronika, která skončila na pátém místě (z 35 účastníků) a postoupila do krajského „semifinále“. Výše už je jen celostátní ústřední kolo. V kraji předvedla výborný výkon a obsadila celkové 6. místo z 20 zúčastněných. A zde je její pohled na celou soutěž:

„Velmi mě těší, že jsem se mohla zúčastnit dějepisné olympiády. Všechna kola olympiády byla na stejné téma a to středověk v Čechách. Jednotlivá kola se lišila převážně obtížností. V krajském kole  byly otázky mnohem složitější než otázky školního kola. Například popis jednotlivých častí středověkého kláštera mi dělal trochu problém. Školní kolo bylo v otázkách velmi podobné běžným testům ve škole a  konalo se už v listopadu. Ve školním kole se mi povedlo umístit se na prvním místě a postoupit do následujícího kola. V okresním kole jsem se umístila jako pátá. Díky tomu jsem pokračovala do krajského kola, kde jsem byla na šestém místě. Celá olympiáda a zážitky z ní jsou skvělé a velmi jsem si to užila a získala jsem i nové vědomosti.“

Calliditas Edutainment – Virtuální realita

V rámci našeho neustálého úsilí přinášet našim žákům inspirativní a inovativní zážitky jsme uspořádali interaktivní přednášku na téma virtuální realita. Žáci šestých a sedmého ročníku měli jedinečnou příležitost ponořit se do světa technologie a objevit fascinující možnosti, které virtuální realita nabízí.

Tato interaktivní přednáška představila našim žákům nejen historii a principy fungování virtuální reality, ale také různé aplikace této technologie v praxi. Během přednášky měli žáci možnost se seznámit s různými typy VR zařízení a dozvědět se, jak se virtuální realita využívá v zábavním průmyslu, medicíně, vzdělávání a dalších oblastech.

Jedním z nejzajímavějších momentů přednášky byla praktická ukázka využití virtuální reality. Naši žáci měli možnost sami vyzkoušet VR brýle a prozkoumat virtuální světy a prostředí. Tato interaktivní zkušenost nejenže poskytla žákům nezapomenutelný zážitek, ale také jim umožnila lépe porozumět tomu, jak virtuální realita funguje a jak může obohatit jejich život.

Porcelánová školička

V prvouce se učíme o Nové Roli, proto jsme se rozhodli navštívit symbol našeho města – porcelánku Thun 1794 a.s. Prohlédli jsme si provoz, viděli jsme, jak se porcelán vyrábí, obdivovali jsme krásné porcelánové výrobky, a dokonce jsme si mohli odekorovat svůj vlastní hrnek nebo misku. Paní Dolinová (průvodkyně) byla výborná a my jsme si hlavně díky ní návštěvu porcelánky moc užili.                                                                            žáci 3. A

Zeměpisná vycházka k 60 letům města Nová Role

K oslavám 60. výročí povýšení na město se 11 dní po 1. stupni připojil svou akcí i 2. stupeň. Důležitou roli v „oslavách“ hrály nohy, mapy a „kyblíky“ s keškami. Žáci podnikli zeměpisno-historickou vycházku, jejímž cílem bylo projít si podle vyznačených míst na mapě Novou Roli a posbírat z „kešek“ indicie, fotky a krátké texty o její historii. Následně ve škole společně doplnili mapu (správně přiřadili fotografie, zanesli trasu pochodu, měřítko atd.), vydedukovali hledaný objekt (Včelí dub) a chronologicky poskládali a pročetli texty z historie Nové Role. Akce se i přes poněkud chladnější počasí vydařila, všichni si prošli i méně známé části našeho města a snad o něm zjistili něco nového.

Zajímavé setkání se spisovatelkou

Šesťáci a sedmáci se v novorolské knihovně setkali se spisovatelkou Klarou Smolíkovou.
Žáky šestých tříd seznámila se vznikem komiksu od začátku až po jeho vydáni. Vyzkoušeli si, jaké techniky a vychytávky autoři a kreslíři komiksu používají.
Pro žáky sedmých tříd připravila návod, jak se vyznat v informační džungli, která nás obklopuje a velmi ovlivňuje. Společně se vydali na cestu rozpoznávání pravdivých informací od fake news a učili se, jak pracovat se zdroji a ověřováním informací.
Během obou přednášek spisovatelka používala řadu vlastních, zajímavých a zábavných pracovních listů.
Setkání se současnou spisovatelkou bylo pro všechny velkým zážitkem a snad si ho někdy znovu zopakujeme.

Exkurze 4. A a 4. B do Císařských lázní v Karlových Varech

Komentovaná prohlídka obou okruhů v opravených Císařských lázních v Karlových Varech se nám moc líbila. U vyprávění průvodce jsme si mohli prohlédnout nejluxusnější prostor – Císařskou koupelnu. V minulosti se v ní vynořovaly ze země vany naplněné slatinou, které po koupeli opět mizely v podlaze. V současnosti je prostor koupelny se splachovacím záchodem přístupný pouze k prohlídce. 

Do druhého okruhu jsme dostali všichni na hlavu císařskou korunu a mohli si prohlédnout prostory v celé budově. Přízemní část byla v minulosti rozdělena tak, že v jednom křídle budovy byla čekárna a odpočívárna zvlášť pro dámy a v druhém křídle čekárna a odpočívárna zase pro pány.  

V podzemí a zadní části Císařských lázní je reprezentační sál, kde se v době MFF promítají filmy.

Na stěnách v celé budově jsou obrazy se zajímavými, slavnými a bohatými osobnostmi, které na přelomu 19. a 20. století navštívili Karlovy Vary.

Dozvěděli jsme se plno nových informací, které si budeme moci zopakovat ve škole a doplnit pracovní sešity, které jsme v Císařských lázních dostali. Moc děkujeme.

Žáci 4. A a 4. B

4.B na dopravní výchově ve Světě záchranářů

Po první podzimní části výuky dopravní výchovy ve Světě záchranářů – Centru zdraví a bezpečí jsme se dočkali druhé jarní části. Věděli jsme, že budeme mít možnost v našich 10 letech získat řidičský průkaz cyklisty

„To je přeci snadné, na kole umíme a dopravní značky známe. Oboje jsme přeci procvičovali vloni v září. Teď už se jen projedeme na hřišti, pak vyplníme testy a průkaz máme v kapse.“

Po příchodu do Světa záchranářů s námi policisté zopakovali povinnou výbavu při jízdě na kole, dopravní značky a předpisy týkající se hlavně cyklistů a jejich jízdě na silnici v plném provozu. Potom s námi prošli dopravní hřiště a upozornili na úskalí, která nás mohou při jízdách potkat a kde většinou cyklisté ztrácí body.

Počasí nám přálo, tak jsme jako první část zkoušky zvolili jízdu. Každý dostal tři body, které mohl, ale nemusel, postupně ztratit po porušení dopravních předpisů. 

V testech bylo 20 otázek. Pro splnění této části muselo být 14 správně. Testy byly on-line, tak to šlo rychle. Škoda, že si někteří z nás svou práci přeci jen neprošli znovu a nezkontrolovali si to.  

Průkaz cyklisty získali tři z šestnácti. Ti, kterým se test nepovedl, mohou přijet do Svět záchranářů s rodiči a zkusit opravný test. 

Žáci 4. B

Pátrací hra k výročí města

Před 60 lety (6. 4. 1964) byla naše Nová Role povýšena na město. Naše škola se připojila k oslavám pátrací hrou „Poznej Novou Roli“. Děti dostaly pracovní listy, kde byly vynechané důležité informace. A ty musely najít při putování po Nové Roli. Na zajímavých místech byly ukryty „kešky“ s potřebnými informacemi. Třídy dostaly mapu a popis trasy. Startovaly v 15minutových intervalech a putování po Nové Roli si opravdu užívaly, i když někdy měly opravdu velkou práci „kešku“ najít. Celou cestu je provázel ptáček Rolaváček, aby nikdo nezabloudil. Po návratu do školy si žáci všechny indicie zapsali do svých pracovních listů. Akce se dětem moc líbila a určitě získaly plno nových informací o našem městě.

Celorepublikový půlroční projekt Příběhy našich sousedů

Ve středu 27. března se uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. V tomto projektu, který probíhá několik měsíců, se ze žáků základních a středních škol, kteří se na tuto cestu vydají, stávají dokumentaristé. Na počátku se seznámí s životem osloveného pamětníka a s historickými událostmi doby, ve které žil. Následně se připraví (otázky, technika) na rozhovor se zástupcem starší generace. V letošním ročníku vypráví svůj příběh paní Jana Řádová ze Sokolova týmu složeného z děvčat z 9. ročníku. S diktafonem v ruce jí otázky pokládají Barbora Benešová, Viktorie Hrabicová, Michaela Hrdličková, Veronika Mihálová, Karolína Dušková. Z celého rozhovoru je důležité vybrat to nejzajímavější a společně s tematickými otázkami poté sestavit čtyřminutový scénář. Nastává čas na cestu do Českého rozhlasu v Karlových Varech, kde pod taktovkou šéfa vysílání pana Radima Jehlíka tým namlouvá tzv. spojováky a dolaďuje se zvuková nahrávka reportáže. Práce však ještě nekončí. Tým čeká slavnostní zakončení projektu. Před zaplněnou aulou Prvního českého gymnázia v Karlových Varech Bára, Viky, Míša a Verča velice hezky pamětnici představily. Ještě krátké sezení s porotou a skvělý pocit z toho, že to zvládly. Holkám patří poděkování za výbornou reprezentaci naší školy.

Velikonoční bojovka 

Školní parlament i letos pro své spolužáky připravil velikonoční akci. Všechny třídy se v úterý 26. 3. vydaly na trasu kolem školy. Na stanovištích na ně čekali parlamenťáci s různými úkoly. Žáci například hledali velikonoční symboly, tvořili „živou“ kraslici, překládali do angličtiny velikonoční slovní zásobu nebo házeli vajíčka do kapsy velikonočního zajíce. Po splnění všech úkolů na třídu v cíli čekala sladká odměna, kterou zakoupil Klub přátel školy.
Velikonoční akci jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další akci.
Všem děkujeme za spolupráci.
Parlamenťáci