Zaměstnanci

 

VEDENÍ ŠKOLY telefon e-mail
Mgr. Ester Nováková (ředitelka) 734 705 338 reditelzsnr@gmail.com
Mgr. Denisa Slavíková (zástupkyně) 777 772 403 d.slavikova@zsnovarole.cz

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
první stupeň 774 362 250 sborovna1@zsnovarole.cz
Mgr. Barbora Babejová  třídní 2.B b.babejova@zsnovarole.cz
PaedDr. Miluše Dušková  třídní 3.A m.duskova@zsnovarole.cz
Mgr. Jana Jelínková  třídní 4.B j.jelinkova@zsnovarole.cz
Mgr. Alena Mihalová  třídní 3.B a.mihalova@zsnovarole.cz
Mgr. Jana Rokoská  třídní 5.A j.rokoska@zsnovarole.cz
Mgr. Jana Rotová  třídní 5.B j.rotova@zsnovarole.cz
Mgr. Dagmar Schlapáková  třídní 2.A d.schlapakova@zsnovarole.cz
Mgr. Hana Tomanová  třídní 1.A h.tomanova@zsnovarole.cz
Mgr. Soňa Vavrochová  třídní 1.B s.vavrochova@zsnovarole.cz
Mgr. Miroslava Voláková  třídní 4.A m.volakova@zsnovarole.cz
Iva Šrutová asistentka pedagoga i.srutova@zsnovarole.cz
Andrea Slívová asistentka pedagoga a.slivova@zsnovarole.cz
Iva Botková asistentka pedagoga i.botkova@zsnovarole.cz
druhý stupeň 731 415 165 sborovna2@zsnovarole.cz
Mgr. Ivana Bystřická učitelka 1. a 2. stup. i.bystricka@zsnovarole.cz
Mgr. Darina Dvořáčková třídní 7.B d.dvorackova@zsnovarole.cz
Mgr. Miroslava Háblová třídní 7.A m.hablova@zsnovarole.cz
Mgr. Hana Fojtíková učitelka h.fojtikova@zsnovarole.cz
Jana Jindřichová asistentka pedagoga j.jindrichova@zsnovarole.cz
Mgr. Sylvie Jozefyová třídní 8.A s.jozefyova@zsnovarole.cz
Petra Krausová asistentka pedagoga p.krausova@zsnovarole.cz
Ing. Martin Kumpera učitel m.kumpera@zsnovarole.cz
Mgr. Stanislav Mach učitel s.mach@zsnovarole.cz
Zdeněk Sax asistent pedagoga z.sax@zsnovarole.cz
Mgr. Miroslav Starý třídní 6.B m.stary@zsnovarole.cz
Bc. Radek Veselý třídní 9.A r.vesely@zsnovarole.cz
Bc. Jana Větrovcová třídní 6.A j.vetrovcova@zsnovarole.cz
Lea Žižková asistentka pedagoga l.zizkova@zsnovarole.cz

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA telefon e-mail
Dana Teuchertová 776 433 384 d.teuchertova@zsnovarole.cz
Iva Botková 774 818 749
Iveta Maxová 735 170 540
Marie Viceníková 734 838 728
Silvie Wágnerová asistentka vychovatele

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA telefon e-mail
Veronika Machačková 353 951 209; 734 855 165 jidelna@zsnovarole.cz
Jitka Rákošová
Růžena Švachulová
Ladislava Sedláčková

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI funkce e-mail
Iva Štěříková sekretářka/hospodářka sekretariat@zsnovarole.cz
Jiří Mašek školník
Jana Rubášová vedoucí úklidu
Jarka Pečenková úklid
Kateřina Lancová úklid
Martina Fialová úklid