Zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY telefon e-mail
Mgr. Ester Nováková (ředitelka) 734 705 338 e.novakova@zsnovarole.cz
Mgr. Denisa Slavíková (zástupkyně) 777 772 403 d.slavikova@zsnovarole.cz
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
první stupeň 774 362 250 1stupen@zsnovarole.cz
PaedDr. Miluše Dušková  třídní 2.A m.duskova@zsnovarole.cz
Mgr. Soňa Krejčí  třídní 3.A s.krejci@zsnovarole.cz
Mgr. Eva Kunešová  třídní 4.B e.kunesova@zsnovarole.cz
Mgr. Dagmar Schlapáková  třídní 1.A d.schlapakova@zsnovarole.cz
Mgr. Michaela Smyslová  třídní 4.A m.smyslova@zsnovarole.cz
Mgr. Markéta Šímová  třídní 1.B m.simova@zsnovarole.cz
Mgr. Hana Tomanová  třídní 5.A h.tomanova@zsnovarole.cz
Mgr. Soňa Vavrochová  třídní 5.B s.vavrochova@zsnovarole.cz
Mgr. Miroslava Voláková  třídní 3.B m.volakova@zsnovarole.cz
Marie Vondráčková  třídní 2.B m.vondrackova@zsnovarole.cz
Iva Šrutová asistentka pedagoga i.srutova@zsnovarole.cz
Iva Botková asistentka pedagoga i.botkova@zsnovarole.cz
Monika Rollerová asistentka pedagoga m.rollerova@zsnovarole.cz
Jana Jindřichová asistentka pedagoga j.jindrichova@zsnovarole.cz
Petra Krausová asistentka pedagoga p.krausova@zsnovarole.cz
druhý stupeň 731 415 165 2stupen@zsnovarole.cz
Mgr. Ivana Bystřická třídní 9.B i.bystricka@zsnovarole.cz
Mgr. Darina Dvořáčková učitelka d.dvorackova@zsnovarole.cz
Zuzana Gigalová asistentka pedagoga z.gigalova@zsnovarole.cz
Mgr. Michael Karlík třídní 7.B m.karlik@zsnovarole.cz
Ing. Arpád Kökeny třídní 8.A a.kokeny@zsnovarole.cz
Andrea Kroniková asistentka pedagoga a.kronikova@zsnovarole.cz
Bc. Michaela Mičudová třídní 6.A m.micudova@zsnovarole.cz
Ing. Petra Palíková učitelka p.palikova@zsnovarole.cz
Mgr. Jana Rokoská třídní 8.A j.rokoska@zsnovarole.cz
Zdeněk Sax asistent pedagoga z.sax@zsnovarole.cz
Mgr. Miroslav Starý učitel m.stary@zsnovarole.cz
Mgr. Martin Šatra učitel m.satra@zsnovarole.cz
Bc. Radek Veselý třídní 8.B r.vesely@zsnovarole.cz
Mgr. Jana Větrovcová učitelka j.vetrovcova@zsnovarole.cz
Mgr. Renata Vrobelová třídní 7.A r.vrobelova@zsnovarole.cz
Silvie Wágnerová asistentka pedagoga s.wagnerova@zsnovarole.cz
ŠKOLNÍ DRUŽINA telefon e-mail
Dana Teuchertová 776 433 384 d.teuchertova@zsnovarole.cz
Iva Botková 774 818 749 i.botkova@zsnovarole.cz
Iveta Maxová 735 170 540 i.maxova@zsnovarole.cz
Marie Viceníková 734 838 728 m.vicenikova@zsnovarole.cz
ŠKOLNÍ JÍDELNA telefon e-mail
Veronika Machačková 353 951 209; 734 855 165 jidelna@zsnovarole.cz
Petra Horová
Růžena Švachulová
Kateřina Lancová
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI telefon/funkce e-mail
Iva Štěříková 774 362 251

sekretářka/hospodářka

sekretariat@zsnovarole.cz
Nikola Majorošová administrace n.majorosova@zsnovarole.cz
Jiří Mašek školník skolnik@zsnovarole.cz
Anna Kejvalová úklid
Milena El-Dirani úklid
Jarka Pečenková úklid
Martina Fialová úklid
Pověřenkyně pro OOÚ poverenecKV@centrum.cz