Zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY telefon e-mail
Mgr. Ester Nováková (ředitelka) 734 705 338 e.novakova@zsnovarole.cz
Mgr. Denisa Slavíková (zástupkyně) 777 772 403 d.slavikova@zsnovarole.cz
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
první stupeň 774 362 250 1stupen@zsnovarole.cz
PaedDr. Miluše Dušková  třídní 1.A m.duskova@zsnovarole.cz
Mgr. Jana Jelínková  třídní 2.A j.jelinkova@zsnovarole.cz
Mgr. Eva Kunešová  třídní 3.B e.kunesova@zsnovarole.cz
Mgr. Dagmar Schlapáková  třídní 5.A d.schlapakova@zsnovarole.cz
Mgr. Michaela Smyslová  třídní 3.A m.smyslova@zsnovarole.cz
Mgr. Markéta Šímová  třídní 5.B m.simova@zsnovarole.cz
Mgr. Hana Tomanová  třídní 4.A h.tomanova@zsnovarole.cz
Mgr. Soňa Vavrochová  třídní 4.B s.vavrochova@zsnovarole.cz
Mgr. Miroslava Voláková  třídní 2.B m.volakova@zsnovarole.cz
Marie Vondráčková  třídní 1.B m.vondrackova@zsnovarole.cz
Iva Šrutová asistentka pedagoga i.srutova@zsnovarole.cz
Iva Botková asistentka pedagoga i.botkova@zsnovarole.cz
Jana Jindřichová asistentka pedagoga j.jindrichova@zsnovarole.cz
druhý stupeň 731 415 165 2stupen@zsnovarole.cz
Mgr. Ivana Bystřická třídní 8.B i.bystricka@zsnovarole.cz
Mgr. Darina Dvořáčková učitelka d.dvorackova@zsnovarole.cz
Soňa Jenčová asistentka pedagoga s.jencova@zsnovarole.cz
Mgr. Michael Karlík třídní 6.B m.karlik@zsnovarole.cz
Ing. Arpád Kökeny třídní 7.A a.kokeny@zsnovarole.cz
Andrea Kroniková asistentka pedagoga a.kronikova@zsnovarole.cz
Mgr. Stanislav Mach učitel s.mach@zsnovarole.cz
Bc. Michaela Mičudová učitelka m.micudova@zsnovarole.cz
Mgr. Alexandra Oberlová učitelka a.oberlova@zsnovarole.cz
Ing. Petra Palíková učitelka p.palikova@zsnovarole.cz
Mgr. Jana Rokoská třídní 8.A j.rokoska@zsnovarole.cz
Zdeněk Sax asistent pedagoga z.sax@zsnovarole.cz
Mgr. Miroslav Starý třídní 9.B m.stary@zsnovarole.cz
Bc. Radek Veselý třídní 7.B r.vesely@zsnovarole.cz
Mgr. Jana Větrovcová třídní 9.A j.vetrovcova@zsnovarole.cz
Mgr. Renata Vrobelová třídní 6.A r.vrobelova@zsnovarole.cz
Silvie Wágnerová asistentka pedagoga s.wagnerova@zsnovarole.cz
ŠKOLNÍ DRUŽINA telefon e-mail
Dana Teuchertová 776 433 384 d.teuchertova@zsnovarole.cz
Iva Botková 774 818 749 i.botkova@zsnovarole.cz
Iveta Maxová 735 170 540 i.maxova@zsnovarole.cz
Marie Viceníková 734 838 728 m.vicenikova@zsnovarole.cz
ŠKOLNÍ JÍDELNA telefon e-mail
Veronika Machačková 353 951 209; 734 855 165 jidelna@zsnovarole.cz
Jitka Rákošová
Růžena Švachulová
Kateřina Lancová
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI telefon/funkce e-mail
Iva Štěříková

774 362 251

sekretářka/hospodářka

sekretariat@zsnovarole.cz
Jiří Mašek školník skolnik@zsnovarole.cz
Anna Kejvalová úklid
úklid
Jarka Pečenková úklid
Martina Fialová úklid
Pověřenkyně pro OOÚ poverenecKV@centrum.cz