Rozvoj kvalitní výuky – Šablony III

Příjemce dotace:

Základní škola Nová Role, příspěvková organizace

 

Název projektu:

Rozvoj kvalitní výuky –  Šablony III

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020585

 

Období realizace:

  1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

 

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

 

 

Z finančních prostředků v celkové výši 648.338,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Školní asistent – personální podpora ZŠ

 

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

 

Projektový den v ZŠ