KPŠ

Účelem spolku je podporovat činnost školy nad rámec, který mu poskytne zřizovatel a stát. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v následujících oblastech:

  • Podporovat zájmovou činnost žáků finančně i odbornou pomocí.
  • Podporovat školu v jejím materiálním zabezpečení, zejména organizovat dobrovolnou výpomoc členů při školních akcích.
  • Pořádat pro žáky školy speciální semináře a přednášky.
  • Pořádat kulturní, sportovní a společenské akce.
  • Provozovat hospodářskou činnost související s posláním klubu.

Stanovy Klubu přátel školy ZŠ Nová Role, z.s. jsou ke stažení zde.

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás na kpsnovarole@gmail.com

Číslo účtu: 123-7013630257/0100