Platba stravného 2017

Platba – trvalý příkaz – převod

  • prosím dodržujte termín placení obědů, a to k 20. dni v měsíci. Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného.
  • platby vystavujte – srpen až květen (platba předem)
  • variabilní symbol vaší platby je stejný po celou dobu školní docházky dítěte.

Se strávníky, kteří nemají zaplaceno na nový měsíc, nemohu počítat dopředu.

Rodiče, kteří platí inkasem, či převodem-trvalým příkazem, poprosím o přesný termín, od kdy nastoupí dítko ke stravování, nejlépe při výdeji průkazek.

Poslední týden v srpnu bude výdej průkazek – termíny upřesním.