Druháci mezi strašidly

V rámci projekt Poznáváme Karlovarsko se děti z 2. A samy rozhodly, že chtějí navštívit karlovarská strašidla. Nejprve se každý stal patronem jednoho ze strašidel, která se nachází na Stezce plné strašidel v okolí Goethovy vyhlídky. Strašidla si děti našly na webovkách. Musely své strašidlo nakreslit a ostatní seznámit s tím, co strašidlo umí. Pak už přišel čtvrtek 25. 5. a společně s dětmi jsme vyrazili. Stezka je dlouhá 2 km a nachází se na ní 20 strašidel. Každý si našel to své a vyfotil se s ním. Byl to nádherný výlet.

Spaní na Horním hradě

Z pátku 26. 5. na sobotu 27. 5. se žáci 5.A společně s 5.B vypravili na Horní Hrad s cílem přespání na hradě. Proto si každý nesl všechny věci na přespání v batohu. Po  namáhavé cestě do kopce jsme dorazili na hrad.
Byli jsme ubytováni společně v půdní ložnici. Potom jsme si s průvodcem prohlédli hrad, botanickou zahradu a arboretum. Po večeři se někteří statečně svezli po lanovce a vyzkoušeli noční hru.
Ráno po snídani jsme se vydali na cestu domů. Počasí nám přálo – výlet se vydařil a všem se moc líbil.
Zvláštní poděkování patří paní K. Markové za odvoz proviantu k snídani.

Jaký byl výlet do Horní Blatné slovy žáků 3. B

Žáci měli napsat vyprávění o zážitcích z výletu. Tady jsou ukázky některých prvních literárních děl. Vyprávění z pohledu žáků jsou různá, ale některé znaky a zážitky mají společné. Mám z nich radost a těším se na další výlety i „zápisky“ z nich.

Cesta – jeli jsme vlakem do Nejdku a z Nejdku autobusem do Horní Blatné, protože byla výluka. Když jsme přijeli do Horní Blatné, potkali jsme Ádi babičku. Poradila nám, kudy jít na Blatenský vrch. Cestou jsme viděli Vlčí jámy a Ledovou skálu – ta se mi líbila nejvíc – na Blatenském vrchu stálo vstupné 5 Kč pro dítě. Když jsme šli zpět, šli jsme po prudkém kopci. V Horní Blatné nám Ádi babička dala nanuky – moc mi chutnaly. 

Z Horní Blatné jsme jeli autobusem do Nejdku a z Nejdku vlakem do Nové Role. Ve vlaku byla porucha a čekali jsme asi půl hodiny, než se vlak rozjel, ale jinak to byl skvělý výlet.“ Eliška 

„4. 5. 2023 jsme měli výlet do Horní Blatné. Byli jsme i na vstupu na vlastní nebezpečí – VELKÁ LAVIČKA. Paní učitelka udělal pár fotek a šli jsme dál. Po delší době jsme dorazili na Blatenský vrch. Tam jsme se nasvačili, něco koupili a šli jsme na strašidla. Na strašidlech to bylo krásný. A co se stalo potom? Šli jsme k mojí babičce a ta nám dala nanuky. A potom jsme čekali na autobus. V Nejdku jsme přestoupili do vlaku. Chvilku jsme čekali, protože se rozbil počítač, ale potom jsme se rozjeli. Potom někdo šel domů a někdo do družiny.“   Adélka 

„Ráno jsme čekali na gauči, udělali jsme docházku, potom jsme šli na vlak a jeli jsme do Nejdku a z Nejdku na autobus do Horní Blatné. Šli jsme 1 km do kopce, potom jsme našli vlčí jámy. Byla tam velká zima. Potom ještě další výšlap na rozhlednu. Tam jsme se najedli, koupili jsme si vstupenky na rozhlednu. Má 90 schodů. Pak jsme šli zpátky, zastavili jsme se u Adélky babičky. Ta nám dala nanuky. Byly moc dobré. Potom jsme čekali na autobus, jeli jsme autobusem a z autobusu zpátky do vlaku. Tam jsme čekali 30 minut, než spraví počítač a potom jsme jeli domů. Konec.“    Alexandra 

„Jeli jsme z Nové Role do Nejdku a z Nejdku do Horní Blatné. A když jsme jeli do Horní Blatné, tak se Kristýně udělalo špatně. Pak jsme šli do kopce. A potom jsme byli na velké lavičce a máme celá třída fotku. A o kousek dál byla Vlčí nebo Ledová jáma. A pak jsme dostali nanuka. A ještě jsme byli na rozhledně a na strašidlech.“       Davídek 

„Ráno po ranní družině jsme šli na gauče a po 15 minutách jsme vyrazili na vlak. Z Nové Role jsme jeli vlakem do Nejdku a z Nejdku do Horní Blatné. V Horní Blatné jsme vystoupili z autobusu na náměstí. Šli jsme chvilku po náměstí a pak jsme se šli fotit na velké lavičce. Pak jsme šli 1 km, aby jsme se podívali na Vlčí a Ledové jámy. Pak, co jsme se podívali úplně všichni, tak jsme šli na rozhlednu. Až jsme byli u rozhledny, tak jsme se šli najíst. Mohli jsme si tam něco i koupit jako třeba hot dog, hranolky, zmrzlinu, Coca-Colu, Pepsi a Fantu. Pak co jsme se najedli, tak jsme šli ještě na rozhlednu. Byl tam fakt pěkný výhled. Pak jsme šli lesem a náhodou jsme potkali malou kapli. A pak jsme uviděli otevírací horu z nového Krakonoše. Paní učitelka vyfotila pár fotek a šli jsme zpátky. Pak jsme dostali od Adélky babičky na náměstí nanuky. Na náměstí jsme si mohli něco koupit, ale nekoupili, protože se Jára loudal. Tak jsme šli znovu na autobus. Pak jsme šli na vlak. Čekali jsme dlouho, než jsme jeli, protože se vlak rozbil. A pak už jsme jeli zpátky. Konec.“   Matyáš 

Patnáct statečných žáků 3.B

Vymysleli, zjistili, odsouhlasili, vybrali hotovost a zorganizovali – to vše jsou činnosti, které zvládla skupina žáků ze 3. B pod vedením Elišky Ranšové. Projektový výlet do Lokte – vlakem tam a pěšky zpět. Škoda, že to někteří žáci vzdali předem. Na cestě zpět navštívili hrad Loket a obchůdek s upomínkovými předměty. Při chůzi podél řeky zpívali známé písničky a tancovali. Byla veselá nálada, která se ještě vylepšila nákupem nanuku nebo hranolek na Svatošských skalách.  Posledních 7 km z restaurace bylo dlouhých, ale zvládli to. Jsme na ně moc pyšné, jsou to borci.

Tř. učitelka M. Voláková a AP V. S. Wágnerová

Návštěva předškoláků ve škole

Prvňáčci 11. 5. přivítali milou návštěvu. Přišli je totiž navštívit předškoláčci z MŠ v Nové Roli a z MŠ Mezirolí. Děti si pro ně připravily jednoduché školní činnosti z oblasti matematiky a českého jazyka. Měly tak možnost zahrát si na učitele, neboť mladším kamarádům úkoly samy předčítaly, vysvětlovaly a dohlížely na správnost řešení. Nechybělo ani povzbuzování a milá spolupráce. Program pro předškoláky byl zpestřen o práci s IT. V učebně anglického jazyka pracovali s paní ředitelkou ZŠ u interaktivní tabule a v počítačové učebně za pomoci žáků 4. A měli nachystané zábavné didaktické hry na počítačích. Všem se ve škole moc líbilo. Budoucím školáčkům přejeme pohodový start do nového školního roku.

Turistický výlet do Horní Blatné

Jarní počasí vylákalo naši třídu k turistickému výletu do Horní Blatné. Byla to zkouška sportovní zdatnosti a výdrže před plánovaným projektovým dnem. Chůze v terénu do kopce i z kopce, odpočinek u rozhledny a hledání strašidel. Ušli jsme 6 kilometrů. Rozcvička a začátek našich „pochoďáků“. Odměna od hodné Adélčiny babičky – nanuk pro každého – nám všem udělala radost. Už se těšíme na další výlet.

Žáci 3. B, tř. učitelka M. Voláková a AP V. S. Wágnerová

 

Na Kozodoj za zvířátky

V prvouce jsme se učili o domácích zvířatech, což byl impuls k tomu, abychom navštívili farmu Kozodoj a všechna si prohlédli na vlastní oči. Průvodce Lukáš nám o nich zajímavě vyprávěl, mohli jsme k nim do výběhů a většinu jsme si mohli i pohladit. Nejvíce se nám líbilo u koní. Byl to pro všechny nádherný zážitek.

Exkurze do Ekodepon Černošín

V pátek. 12. 5. se třídy 5. A a . B zúčastnily exkurze do třídírny odpadů Ekodepon Černošín.
Seznámili jsme se zde s pravidly nakládání s odpady a jejich tříděním. Viděli jsme, co všechno se z nich dá vyrobit po jejich recyklaci. Prošli jsme si celým areálem a tak jsme mohli pozorovat, jak se s odpady nakládá.

Osmáci si v Autobahnspiel dojeli pro první místa

Žáci osmých tříd se ve čtvrtek zúčastnili akce Den s němčinou, kterou v Karlových Varech pořádal Goethe-Institut. Během akce měli možnost poznat zajímavou formou německé reálie. S pomocí mapy cestovali do všech 16 spolkových zemí Německa a nejznámějších měst. Na jednotlivých stanovištích plnili zadané úkoly, za jejichž správné vyřešení získávali body.
Našim žákům se podařilo nasbírat nejvíce bodů a obsadili 1. místo hned dvakrát. Gratulujeme!

Shakespeare trochu jinak

Do Západočeského divadla v Chebu se vydali žáci z 6. A a 7. AB. Na představení s názvem Souhrnné dílo Williama Shakespeara se všichni velmi těšili. Během dvou hodin byla žákům představena více jak desítka divadelních her tohoto anglického velikána, ale ve zcela moderním zpracování. Zajímavé bylo už jen to, že herci byli pouze tři a jen muži, kteří se na jevišti vystřídali v různých mužských i ženských rolích. Díky tomu bylo představení opravdu netradiční a velmi vtipné.
Herci byli na konci odměněni velkým potleskem a žáci si odvezli krásný zážitek!

Úspěch v soutěži v angličtině

Naše škola se již podruhé zapojila do soutěže, pořádané v projektu MAP Karlovarsko. Stejně jako v minulém školním roce jsme i letos byli úspěšní. Žák 7. ročníku Jan Hajšman obsadil 3. místo v kategorii žáků 6. až 9. ročníku ZŠ. Nově soutěž finančně podporuje Karlovarský kraj a organizaci zajišťuje Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje a MAS Sokolovsko. Letošní ročník byl o propojení jazykových dovedností a ICT. Úkolem bylo natočit video v angličtině na téma Reklama na Karlovarsko. Rozšířila se také působnost soutěže, a to na celé území Karlovarského kraje, takže konkurence byla veliká. Honzovi za účast děkujeme a za naprosto skvělé 3. místo gratulujeme.

Projekt IKAP ve spolupráci se Střední Logistickou školou Dalovice

Dne 27. – 28. 4. jsme se společně s žáky ze ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary a ZŠ Dalovice zúčastnili exkurze v rámci projektu Technická angličtina na SŠ Logistická Dalovice. Exkurze byla naplánována do IQ Landie v Liberci. V rámci tohoto výletu jsme si také prošli zajímavá místa Liberce, a to díky venkovní únikové hře „odkaz rodu Liebiegů“. Ubytováni jsme byli v Hotelu Babylon, kde jsme měli tzv. “all-in”, takže jsme mohli kamkoliv jsme chtěli. Navštívili jsme jak IQ Landii tak i IQ Park a vyzkoušeli jsme si i všechny ostatní atrakce, jako byl Lunapark nebo Aquapark.

IQ Landia nás uchvátila množstvím interaktivních exponátů. Jeden den na prozkoumání a vyzkoušení všech nestačí. Měli jsme také možnost shlédnout film v jejich krásném Planetáriu. Dozvěděli jsme se dost zajímavých věcí o souhvězdích a celkově i o celém vesmíru a začátku a původu života.

V IQ Landii se nám nejvíce líbil autodrom a mechanický býk. Druhý den v IQ Landii byl zajímavý naučný film o vesmíru, ohnivý vír a svět bublin.

Mihálová, Gáliková

V IQ Landii se mi nejvíce líbilo zrcadlové bludiště a různé automaty pro dva. Super bylo to, že jsme měli přístup všude a mohli jsme neomezeně jezdit třeba na autíčkách.

Snopková

V IQ Landii a Babylonu byla obrovská zábava! Nejvíc jsem si užil jízdu na býkovi, nebo také autodrom. Film, který nám pustili v Planetáriu byl hezky zpracovaný a bavil mě. 

Pištěk

Lesní pedagogika v Doupovských horách

Příroda v okolí osady Bukovina, příjemné lektorky (Vojenské lesy ČR a nadace Dřevo pro život), informace a praktické rady z oblasti výsadby stromů, výchovy lesních porostů, těžby dřeva, fajn parta deváťáků, vydařené počasí, dobrá nálada. Takto se dá shrnout školní akce, na které žácí 9. A a 9. B svým vystupováním a chováním opět výborně reprezentovali naši školu.

McDonald’s Cup

10. května se naši mladí sportovci zúčastnili okresního finále tradičního fotbalového McDonald’s Cupu. Již 24. ročník se konal na umělé trávě Ostrovského fotbalového klubu, kam Novorolští žáci postoupili z okresního kola. Celý turnaj se nesl ve sportovním duchu a děti si den plný fotbalu patřičně užily. Po velkých bojích jsme se umístili na krásném pátém místě.

Sportu zdar a fotbalu zvláště!

1 2