Omlouvání žáků

V případě nepřítomnosti ve škole je povinností zákonného zástupce omluvit žáka do tří dnů telefonem (voláním či sms) nebo emailem. Zároveň je nutné absenci zapsat do žákovské knížky a tuto omluvenku pak žák po návratu do školy ukáže svému třídnímu učiteli.

Veškeré kontakty k omlouvání jsou uvedeny v záložce KONTAKTY – Vedení školy nebo Zaměstnanci.