Den vody

V pátek 22. 3. se žáci 2. a 3. tříd zapojili do společného projektu Den vody. Vše začalo společným zpěvem písně na motivy skladby Vltava od Bedřicha Smetany. Během dne pak žáci získávali informace z internetu, z filmů, z textů, shromažďovali je a kreslili obrázky. Úspěch měly aktivity skupin na pláži u rybníka, kde děti probíhaly stanovišti a ověřovaly si své znalosti o vodě. Zkoumaly také kvalitu vody v rybníku. Po návratu do školy žáci zpracovali společný výstup – plakát o vodě a jejím významu pro život člověka. Při závěrečném hodnocení nešetřili slovy chvály na průběh akce i na pěknou spolupráci dětí z různých tříd.

Veselé zoubky

V pátek 8. 3.  proběhl v prvních třídách preventivní program dm „Veselé zoubky “ zaměřený na prevenci vzniku zubního kazu.
Źáci zhlédli výukové video Jak si správně čistit zuby a krátký film Hurvínek u zubaře.
Poté jsme společně vyplnili pracovní list. za správné vyplnění žáci dostali dárek od drogerie dm sloužící k ústní hygieně.

Vzpoura úrazům

V poslední době se problematika prevence úrazů stává stále důležitější. Zejména v mladém věku je důležité si uvědomit rizika a naučit se jim předcházet. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu „VZP vzpoura úrazům“, který je zaměřen na osvětu v oblasti prevence úrazů a podporu bezpečného chování mezi mladými lidmi.

Tato přednáška, pořádaná Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (VZP), přinesla našim žákům mnoho cenných informací a podnětů k zamyšlení. Během přednášky, vedené hendikepovanými pracovníky VZP, byly prezentovány statistiky týkající se úrazů mezi mladými lidmi a důležitost prevence. Důraz byl kladen také na správné postupy při sportovních aktivitách, prevenci pádů a další aspekty, které mohou vést k úrazům. 

Naše škola věří, že účast na této přednášce byla pro naše žáky nejen poučná, ale také inspirativní. Doufáme, že se tato osvěta promítne do jejich chování a že se stanou aktivními účastníky prevence úrazů nejen ve škole, ale i ve svém osobním životě.

Vyjádření žáků 5. ročníků:

„Bylo to hezké a poučné i trochu smutné. Budu si dávat pozor na houpání na židli..“

„Lidi říkají, že se mi v bazénu nemůže nic stát, ale já už vím že může a musím si dávat pozor. Fakt výborná besídka, mega dobrý, myslím tím mega, mega dobrý..“

„Bylo to poučné a zajímavé. Naučil sem se něco o páteři a kostech. Díky nim vím, že úraz na celý život může přijít kdykoliv a musím na sebe dávat pozor…“

„Nekoktám, čtu!“

Klub dětských knihoven – Regionální klubko Karlovarského kraje pořádá od roku 2015 čtenářskou soutěž pro žáky 4. a 5. tříd základních škol s názvem Nekoktám, čtu!

V pátek 8. března 2024 bylo místní kolo této soutěže v Městské knihovně v Nové Roli. 

Zúčastnilo se šest vybraných nejlepších čtenářů ze čtvrtých tříd – Tadeáš Handšuh, Karolína Kvapilová, Václav Stříska, Ondřej Doležal, Eliška Ranšová a Matyáš Sztula. 

Na přečtení neznámého textu měl každý soutěžící svých deset minut. Pak se pohodlně usadil ke stolu a četl před publikem složeného z ostatních spolužáků a čtyřčlenné pedagogické komise. Po přečtení textu z vylosované knihy ho čekaly otázky týkající přečteného úryvku. 

Rozhodování bylo těžké. Čtenáři to byli výborní. Své u některých čtenářů sehrála tréma, ale i to se dá postupným procvičováním překonat a příští rok se mohou zúčastnit znovu už jako páťáci.

Nejlepšího čtenáře v kategorii žáků 4. tříd pro rok 2023/2024 určili jak žáci, tak zkušební komise žákyni 4. B Elišku Ranšovou. Druhé místo obsadil Matyáš Sztula a třetí místo Václav Stříska. Další pořadí bylo pro zbývající trojici společné 4. – 6. místo. 

Všichni si ze čtenářské soutěže odnesli jako dárek knihu a sladkou odměnu. 

V krajském kole bude naši školu reprezentovat Eliška Ranšová. Náhradník je Matyáš Sztula.

Všem čtenářům děkujeme za statečnou účast a přejeme hodně krásných chvil s knížkami.

Tř. učitelky a asistentka pedagoga 4. A a 4. B

Olympijský víceboj

Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice.

Olympijský odznak, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle.

Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků.

I naše škola se již několik let účastní testování dětí v různých disciplínách. Letos jsme se však poprvé zúčastnili tohoto testování formou souboje týmů / 4 kluci a 4 dívky roč. nar. 2014-2009/ a jednotlivců , který se konal 29.2. v hale Míčových sportů v Karlových Varech.

Trojskok z místa , hod 2kg medicimbalem, sedy lehy za 2 minuty a přeskoky přes švihadlo  po dobu 2 minut / vpřed, vzad, vajíčko, běh / to byly disciplíny , ve kterých soutěžilo 190 dětí karlovarských a ostrovských základních škol. Naši reprezentanti Dominik a Monika Botkovi

z 8.A, Tereza Špatenková ze 7.A, Kamil Belbl, Dominik Polidar a Ricchi Borek ze 6.A a

1. stupeň reprezentovaly dvě dívky Viktorka Horečná a Viki Dlabová z 5.A.

Jako nováčci soutěže jsme si vedli dobře, z 16 týmů jsme obsadili 12. místo . Solidních výsledků dosáhla Monika Botková , která v individuální soutěži skončila v konkurenci 16 ti dívek na 4. místě. Na konci soutěžení proběhl olympijský kvíz 11 ti otázek ,ve kterém překvapivě zvítězil Dominik Botka. Ze sportovního klání si všichni odnáší zlepšení svých osobních rekordů ale také poznatek, že bez tréninku nejsou výsledky. Proto bych vás chtěla vyzvat , hýbejte se , sportujte nebo minimálně skákejte přes švihadlo :-))

Iva Botková

Únor ve školní družině

Návštěva zábavního centra HOPA HOPA 

V únoru se školní družina vydala vlakem na návštěvu zábavního centra HOPA HOPA v Karlových Varech. Pro děti je zde množství prolézaček, obří skluzavka, elektrická autíčka nebo pavoučí síť. Během řádění je možné se příjemně občerstvit. I přesto, že jsme byli po dobrém obědě, mlsné jazýčky zlákala velká nabídka dobrot a lákadel pro děti. Od rodičů dostaly děti malé kapesné, tak si mohly koupit například hopíky, tetování, nebo si zaplatit parádní jízdu elektrickými autíčky. 

Na vstupné jsme použili výdělek, který jsme získali při prodeji výrobků dětí na Vánočním jarmarku.

Dvě hodiny návštěvy utekly jako voda a všichni si užili spoustu legrace a zábavy. Určitě brzy návštěvu zopakujeme. 

Masopustní odpoledne v tělocvičně 

Na konci měsíce jsme uspořádali Masopustní odpoledne všech oddělení školních družin v naší krásné tělocvičně. Celý týden jsme se věnovali vyrábění masopustních koláčů, masek a škrabošek. Děti i paní vychovatelky se oblékly do různých kostýmů a vyrazily si zasoutěžit a zatancovat. Nasazení do soutěží bylo obrovské, tak jsme se společně rozhodli, že první místo patří všem dětem. Odměna byla opravdu sladká. Výborné masopustní koblížky a pusinky nám upekla jedna hodná babička, nechyběly ani bonbony. 

Moc děkujeme. 

Vychovatelky ŠD

8.B ve světě záchranářů

Tak jako každý rok, i letos se 8.B vydala na exkurzi do Světa záchranářů. Letošním tématem byly „mimořádné události“. Jako vždy bylo vše perfektně připravené, přednáška šla napříč všemi složkami integrovaného záchranného systému a obsahovala i praktickou část. Bohužel závěr byl pro naši třídu spíše hořkosladký, při odjezdu z Karlových Varů na autobusové zastávce zkolaboval chodec, a tak na konci výletu byli žáci konfrontováni také s realitou.

Podnikavá 4. B

Začalo to ABECEDOU PENĚZ, což je výukový program založený na spolupráci s Českou spořitelnou. Výukové programy byly dva, jeden pro žáky 2. třídy a druhý pro čtvrťáky základní školy. Moc nás bavilo pomocí interaktivního programu přicházet penězům na kloub společně se sourozenci – Aničkou a Tomášem. Výukový video příběh i pracovní sešity jsme zvládli vyplnit společně ve škole, a tak nás zajímalo, jestli existuje ještě něco jiného, než krátkodobé plnění úkolů spojených s oběhem peněz v příběhu Tomáše a Aničky.  

PODNIKAVÁ TŘÍDA – tříměsíční projekt, kde si mohou žáci 4. tříd ZŠ za účelem podnikání založit svou firmu a zkusit vydělat nějaké peníze pro sebe. 

Šli jsme do toho. Zvolili jsme si ředitelku firmy Elišku Ranšovou, finanční ředitelku Adélku Dvořákovou a vymysleli název firmy „4. B má talent“. Jako začínající firma bez finančního kapitálu jsme s ČSP uzavřeli smlouvu o výhodné bezúročné půjčce ve výši Kč 3000,-, kterou musíme po skončení projektu splatit.

Jako předmět podnikání a ukázka našeho talentu je vyrábění jarní dekorace a dalších drobných výrobků, které budeme nabízet na našem e-jarmarku. 

Další talent předvedeme 19. března 2024 v 16. hodin na Dni otevřených dveří v ZŠ Nová Role, kdy zahrajeme pohádkový příběh s písničkami HRNÍČKOVÉ KOUZLO. Budeme rádi, když se přijdete podívat a podpoříte naši firmu dobrovolným vstupným. 

Skvělé bude, když si koupíte i některý z našich výrobků. Od 1. března 2024 je bude možné rezervovat na stránkách našeho e-jarmarku. Všechny ostatní potřebné informace jsou na stránkách https://ejarmarky.abecedapenez.cz

Těšíme se na váš zájem a doufáme, že se nám naše podnikání podaří díky vaší podpoře úspěšně dokončit splacením půjčky a finančním ziskem.

Žáci 4. B ZŠ Nová Role