Vzpoura úrazům

V poslední době se problematika prevence úrazů stává stále důležitější. Zejména v mladém věku je důležité si uvědomit rizika a naučit se jim předcházet. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu „VZP vzpoura úrazům“, který je zaměřen na osvětu v oblasti prevence úrazů a podporu bezpečného chování mezi mladými lidmi.

Tato přednáška, pořádaná Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (VZP), přinesla našim žákům mnoho cenných informací a podnětů k zamyšlení. Během přednášky, vedené hendikepovanými pracovníky VZP, byly prezentovány statistiky týkající se úrazů mezi mladými lidmi a důležitost prevence. Důraz byl kladen také na správné postupy při sportovních aktivitách, prevenci pádů a další aspekty, které mohou vést k úrazům. 

Naše škola věří, že účast na této přednášce byla pro naše žáky nejen poučná, ale také inspirativní. Doufáme, že se tato osvěta promítne do jejich chování a že se stanou aktivními účastníky prevence úrazů nejen ve škole, ale i ve svém osobním životě.

Vyjádření žáků 5. ročníků:

„Bylo to hezké a poučné i trochu smutné. Budu si dávat pozor na houpání na židli..“

„Lidi říkají, že se mi v bazénu nemůže nic stát, ale já už vím že může a musím si dávat pozor. Fakt výborná besídka, mega dobrý, myslím tím mega, mega dobrý..“

„Bylo to poučné a zajímavé. Naučil sem se něco o páteři a kostech. Díky nim vím, že úraz na celý život může přijít kdykoliv a musím na sebe dávat pozor…“