Hasenpokal

Dne 19.9.2022 pořádala naše škola další ročník Hasenpokalu – turnaje pro základní školy z Toužimi, německého Breitenbrunnu a Nové Role. Děvčata šestých ročníků soutěžila v přehazované a kluci si zahráli malou kopanou. Všechny zápasy přinesly zajímavou podívanou, reprezentanti a reprezentantky se snažili o maximální výkony a nejlepší výsledky. Obě soutěže nakonec dopadly stejně:

  1. místo ZŠ Toužim
  2. místo Goethe – Schule Breitenbrunn
  3. místo ZŠ Nová Role

Přednáška o archeologii

16. září 2022 zamířila 6.A do karlovarského muzea na setkání s archeologem. Žáci si vyslechli povídání o tomto oboru zkoumajícímu lidské hmotné pozůstatky, prohlédli si různé exponáty, z nichž některé si mohli i prozkoumat přímo v ruce. Exkurze slouží jako praktický doplněk k hodinám týkajících se úvodu do dějepisu.

Varyba 5.A

V pátek 23. září jsme se vydali s velrybou Varybou poznávat Karlovy Vary. I když se naše putování nazývalo “ Tentokrát jen tak“, opět jsem  na naší cestě poznali zajímavá místa a zákoutí karlovarských lázeňských lesů, o kterých jsme dosud nevěděli.
Hana Tomanová

Virtuální realita na naší škole

V současné době žáci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku prošli prvním kolem kurzu Virtuální akademie. Společnost Calliditas Edutainment přináší do vybraných škol unikátní projekt zaměřený na využití virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání. Cílem je představení virtuální reality žákům a učitelům. Během výukové lekce si žáci vyzkouší, jak s virtuální realitou pracovat, jak využít její potenciál na maximum, ale také jaká jsou její rizika a limity. Druhé kolo kurzu proběhne v průběhu listopadu.

Podrobnosti naleznete na přiloženém letáku.

Mgr. Jana Větrovcová

Virtuální akademie – leták

Jazyková škola Zebra

Vážení rodiče a žáci,

naše škola podporuje rozvoj jazykových znalostí žáků, a proto spolupracujeme s Jazykovou školou ZEBRA, která se kromě výuky cizích jazyků a překladů zaměřujeme také na spolupráci se základními a středními školami. Jednak sdílí své zkušenosti s učiteli a také pořádá workshopy pro děti na základních školách „Žij (s) angličtinou“, „Komunikuj“ a „Cizí jazyky ve světě“ zaměřené na zvýšení motivace dětí učit se cizí jazyk. V současné době nabízí kurzy angličtiny on-line a také kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím on-line. Podrobnosti a ceny kurzů naleznete v přiložených letácích.

Mgr. Jana Větrovcová

letak_obecny

konverzace_s_rodilym_mluvcim_online

Den s IZS

Dne 9. 9. 2022 proběhl v naší škole projektový den Integrovaného záchranného systému. Součástí byl také požární poplach s následnou evakuací. Poté se všichni žáci přesunuli do areálu koupaliště. Zde proběhla ukázka práce záchranářských psů, následovala akce dobrovolných záchranářů, kteří ukazovali dětem, jak se zachovat, pokud budou svědky dopravní nehody. Na závěr jsme byli svědky práce policejního psa, který zpacifikoval zločince.

Program dále pokračoval návštěvou jednotlivých stanovišť dle určeného harmonogramu. 

Žáci si mohli prohlédnout policejní techniku a seznámit se s prací zásahových jednotek a jejich vybavením. Dále měli možnost seznámit se s funkcí a prací Armády České republiky, vyzkoušeli si hledání předmětů „minohledačkou“ a střelbu na terč. Na následujícím stanovišti si mohli prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet si různé hasičské obleky a vybavení, které používají hasiči u zásahů. V neposlední řadě se také dozvěděli o různých situacích, ve kterých hasiči pomáhají a jak těmto situacím předcházet. Dobrovolní záchranáři ukázali dětem, jak ošetřovat jednotlivá zranění a také si žáci mohli vyzkoušet resuscitaci na figurínách. 

Jedním ze stanovišť byla také Canisterapie s p. Stránským. Děti se dozvěděly, jak se psy na takovou práci připravují a co vše toto povolání obnáší. Samozřejmě, že si psy mohly nakonec pomazlit.

Celý den byl tak plný zajímavých informací. Naše škola by tímto chtěla poděkovat všem, bez kterých by tento den nemohl proběhnout. Za jejich účast, trpělivé vysvětlování a obětavou práci.

Prezentace

4.A ve Světě záchranářů

13.9. jsme jeli do Světa záchranářů, který sídlí v Karlových Varech u Arény. Naším programem byla Dopravní výchova. Nejprve si děti zopakovaly a prohloubily znalosti o dopravních značkách, vyzkoušely si na interaktivní tabuli orientaci v křižovatkách a nakonec jezdily na moderním dopravním hřišti a zkoušely si, jak by v provozu obstály.
Celé dopoledne bylo fajn, děti si uvědomily, že být účastníkem silničního provozu není legrace a ví, že pokud na jaře chtějí získat průkaz cyklisty, musí na sobě ještě hodně zapracovat.
Za 4.A Michaela Smyslová

Zářijová „školanda“ 4.A

Již potřetí jsme jeli na školandu v září, abychom se vypovídali a vytvořili přátelství, která v době prázdnin trochu trpěla. Letos jsme měli pobyt v Loučné pod Klínovcem, který nám zajišťovalo Sportcentrum Loučná. Kromě ubytování a stravy nám vytvořili velmi pestrý sportovně zaměřený program. Během tří dnů jsme zvládli lanové centrum, lukostřelbu, bungee running, trampolíny, vycházky po okolí, míčové hry, zpívání při kytaře a vše ostatní, co k takovému výletu patří. Z počasí jsme zažili snad úplně všechno. Od sluníčka, přes zataženo, silný vítr, liják i bouřku. Nic nám ale nemohlo náš výlet zkazit. Děti byly skvělé a věřím, že jsme si to všichni užili.
Za 4.A Michaela Smyslová

Příběhy našich sousedů

Dokumentaristika jako školní projekt

Ve školním roce 2021/22 se naše škola opět zapojila do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum, v němž dochází k setkávání generací a předávání zkušeností starších mladším. V předešlých dvou letech byla našimi pamětníky generace, která své dětství prožila v poválečném československém pohraničí. V ročníku letošním naše žákyně Barbora Höflerová vedla rozhovor s majitelem zámku Chyše, panem Vladimírem Lažanským. Hlavním tématem vzpomínání byla tentokrát cesta rodiny Lažanských od koupi rodového majetku přes jeho rozsáhlou a náročnou rekonstrukci až po současnou podobu této kulturní památky. Před samotným setkáním s pamětníkem absolvovaly Bára a Natálie Gáliková workshopy týkající se práce dokumentaristů, práce s realitou. V konečné fázi projektu poté společně nahrály tzv. spojováky (texty namluvené redaktory) a byly přítomny u profesionálního sestřihávání reportáže panem Radimem Jehlíkem z Českého rozhlasu.

Děvčatům děkujeme za aktivní účast a za reprezentaci naší školy. Jejich výslednou natočenou reportáž si můžete poslechnout na 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/karlovarsky-kraj/karlovarsky-kraj-2021-2022/lazansky-vladimir/

Poptávka po hlavní kuchařce do ŠJ

Přijmeme hlavního kuchaře/ku

Nástup ihned.

Vyžadujeme samostatnost, spolehlivost, praxe v oboru nutná.

Náplň práce:

  • organizuje přípravu a výdej jídel ve školní jídelně
  • nese odpovědnost za kvalitu připravených jídel a jejich podávání
  • ve spolupráci s vedoucí školní jídelny sestavuje jídelní lístek
  • vypracovává výdejku a normování potravin
  • je zodpovědný/á za pořádek a čistotu v kuchyni

Nabízíme:

Plat od: 17820,- až 25 700,- / dle praxe

Smluvní dlouhodobý pracovní poměr, osobní ohodnocení, odměny za přístup a
přínos. Dotovaná strava + příspěvky z FKSP (důchodové pojištění, stravné, rekreace)

Info: 353 951 209

Adaptační pobyt 6. třída

Na naší škole si uvědomujeme, jak obtížný je pro žáky přechod z prvního na druhý stupeň základní školy, a proto jsme hledali nejlepší možnost, jak tuto změnu žákům usnadnit. V rámci dotačního programu Karlovarského kraje jsme si zažádali o příspěvek na adaptační kurz, který nám byl schválen. Cílem tohoto kurzu je pomoci žákům při vytváření třídního kolektivu, učit je spolupracovat, vyvolat pocit sounáležitosti ke třídě i ke škole a rozvíjet pozitivní klima. Chceme vést žáky ke vzájemnému poznání a sebepoznání, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů, zvládání stresu, prevenci intolerance a nevhodného chování vůči sobě navzájem. Protože žáci tráví ve třídě velkou část dne, je důležité podporovat vztahy ve třídě, sdílení společných zážitků, respekt a toleranci.

Pro realizaci jsme zvolili spolupráci s organizací Světlo Kadaň z.s., která zajišťuje odborné lektorské vedení adaptačních programů. S prací s dětmi a mládeží má organizace dlouholeté zkušenosti.

Program byl sestaven se zřetelem na stanovené cíle projektu, v různých aktivitách bylo maximálně využito prostředků zážitkové pedagogiky s důrazem na prožitek, zážitek a zkušenost. Aktivity byly kombinací pohybových aktivit (sport v přírodě, rekreace, cvičení, hry, tábornické aktivity), sociálně psychologických aktivit (sociální hry, komunikativní aktivity, sebepoznávací hry, tvořivostní hry a aktivity, ale také intelektuální činnosti tematicky zaměřené) a dalších vhodných společenských aktivit a her.

Nedílnou součástí všech aktivit je práce se zpětnou vazbou. Pomocí zpětné vazby můžeme zhodnotit stanovené cíle. Pro každého zúčastněného žáka je zpětná vazba prostředkem neocenitelného poznání sebe sama a druhých.

Účastníci aktivit měli prostřednictvím projektu možnost k objevení sebe sama, prožijí úspěch i prohru, naučili se myslet nejen na sebe, ale i na ostatní, zažili čas klidu i mlčení, procvičili svou představivost, schopnost plánovat. Vzhledem k dalšímu zaměření organizace, která zajišťovala lektorskou činnost na adaptačním pobytu, bylo možné se v rámci aktivit dotknout i témat prevence rizikového chování. Organizace Světlo Kadaň z.s. má již dlouholetou zkušenost s realizací dlouhodobého preventivního programu všeobecné primární prevence realizovaného v rámci školní docházky. Program, který organizace realizuje, nese název „Světlem k prevenci“ a v roce 2008 získal svoji první certifikaci. Následně v roce 2014 certifikaci obnovil. Lektoři proto pro jednotlivé aktivity pobytu využili také prvky z tohoto programu a začlenili některá témata, která jsou pro naše třídní kolektivy aktuální.

Podle zpětné vazby žáků se adaptační pobyt vydařil.

Virtuální realita

Ve středu 7. 9. si žáci 5. tříd vyzkoušeli brýle pro virtuální realitu. Byl to pro všechny vzrušující zážitek.