Příběhy našich sousedů

Dokumentaristika jako školní projekt

Ve školním roce 2021/22 se naše škola opět zapojila do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum, v němž dochází k setkávání generací a předávání zkušeností starších mladším. V předešlých dvou letech byla našimi pamětníky generace, která své dětství prožila v poválečném československém pohraničí. V ročníku letošním naše žákyně Barbora Höflerová vedla rozhovor s majitelem zámku Chyše, panem Vladimírem Lažanským. Hlavním tématem vzpomínání byla tentokrát cesta rodiny Lažanských od koupi rodového majetku přes jeho rozsáhlou a náročnou rekonstrukci až po současnou podobu této kulturní památky. Před samotným setkáním s pamětníkem absolvovaly Bára a Natálie Gáliková workshopy týkající se práce dokumentaristů, práce s realitou. V konečné fázi projektu poté společně nahrály tzv. spojováky (texty namluvené redaktory) a byly přítomny u profesionálního sestřihávání reportáže panem Radimem Jehlíkem z Českého rozhlasu.

Děvčatům děkujeme za aktivní účast a za reprezentaci naší školy. Jejich výslednou natočenou reportáž si můžete poslechnout na 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/karlovarsky-kraj/karlovarsky-kraj-2021-2022/lazansky-vladimir/