Školská rada

Školskou radu tvoří následující členové:

  1. Václav Bechiňský – za zřizovatele
  2. Miluše Dušková – za školu
  3. Jan Lichnovský – za zřizovatele
  4. Lenka Hegenbartová – za rodiče
  5. Simona Mašková – za rodiče
  6. Miroslav Starý – za školu

 

Oznámení o konání voleb do školské rady v období 1. 12. 2018 – 30. 11. 2021

Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období volených členů stávající školské rady na základě ustanovení § 167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady vydaným Městem Nová Role 12. 9. 2005 vyhlašuje ředitelka volby do školské rady.

Školská rada ve volený orgán, který se skládá ze šesti členů. Jeho vznik, pravomoci a činnost upravuje školský zákon a volební řád vydaný zřizovatelem:

  • Třetinu školské rady jmenuje Město Nová Role
  • Třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům
  • Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům

Pro volby členů školské rady jmenuje ředitelka školy volební komisi ve složení:

Mgr. Darina Dvořáčková – předsedkyně

Mgr. Ivona Konečná – členka

Mgr. Ivana Bystřická – členka

Zákonní zástupci mají možnost navrhovat kandidáty ze svých řad v sekretariátu školy do 12. 11. 2018.

Za každé dítě ve škole má zákonný zástupce volební hlas.

 

Volby proběhnou 20. 11. 2018 v době konání třídních schůzek.

 

Mgr. Darina Dvořáčková                                               Mgr. Ester Nováková

předsedkyně volební komise                                            ředitelka školy

 

Výsledky hlasování ve volbách do školské rady na období 2018 – 2021 ze dne

20. 11. 2018

Žákovská kurie:

Mašková Simona

Ing. Hendrich Ladislav

 

Pedagogická kurie:

Mgr. Slavíková Denisa

PaedDr. Dušková Miluše