Dějepisná olympiáda

V listopadu, lednu a dubnu proběhla tři kola dějepisné olympiády. Tématem byl český středověk pod názvem „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy,
Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.” Ze školního kola, jehož se zúčastnilo 9 žáků, postoupili do okresního tři z nich. Veronika Kemrová, Martin Břicháček a Antonín Klepáček. V okresním kole si nejlépe vedla Veronika, která skončila na pátém místě (z 35 účastníků) a postoupila do krajského „semifinále“. Výše už je jen celostátní ústřední kolo. V kraji předvedla výborný výkon a obsadila celkové 6. místo z 20 zúčastněných. A zde je její pohled na celou soutěž:

„Velmi mě těší, že jsem se mohla zúčastnit dějepisné olympiády. Všechna kola olympiády byla na stejné téma a to středověk v Čechách. Jednotlivá kola se lišila převážně obtížností. V krajském kole  byly otázky mnohem složitější než otázky školního kola. Například popis jednotlivých častí středověkého kláštera mi dělal trochu problém. Školní kolo bylo v otázkách velmi podobné běžným testům ve škole a  konalo se už v listopadu. Ve školním kole se mi povedlo umístit se na prvním místě a postoupit do následujícího kola. V okresním kole jsem se umístila jako pátá. Díky tomu jsem pokračovala do krajského kola, kde jsem byla na šestém místě. Celá olympiáda a zážitky z ní jsou skvělé a velmi jsem si to užila a získala jsem i nové vědomosti.“