Třetí třídy na toulkách

V pondělí 27.9. vyjely společně třetí třídy do Lázeňských lesů v Karlových Varech. Vlaky jsme se přepravili až do Doubí a potom už pěšky směrem na Sv. Linhart. Tam jsme započali naše putování svačinou. Po ní jsme pokračovali podél obory a pozorovali jsme zvěř na krmelištích. Děti viděly převážně daňky a jeleny siky. Povídali jsme si o jejich způsobu života, krmení i dělení podle pohlaví a věku.

Všichni jsme ocenili, že nám počasí dopřálo příjemnou teplotu bez deště, slunce a tedy bez komárů a much. Myslím, že jsme si to všichni hezky užili a určitě si takový den ještě letos zopakujeme.

   

Biostatek Valeč

V pátek 24. 9. 2021 se třídy 4. A a 4. B zúčastnily exkurze biostatku ve Valči. Žáci se aktivně zapojili do krmení ovcí a odrostlých jehňat. Byli seznámeni s chovem ovcí. Vyzkoušeli si plstění ovčí vlny. Všem se velmi líbilo skákání do sena. Z výletu jsme odjížděli plni nových vědomostí a  vzrušujících zážitků.

„Svět bezpečí“

Dne 14. 9. vyrazili žáci 5. A a 5. B do Světa záchranářů v K. Varech. Zde absolvovali program „Svět bezpečí“, který vedli profesionální policisté. Žáci se seznámili s prací policie, s riziky setkání s cizími lidmi, s nástrahami internetu a také poznali nebezpečí návykových látek. Zároveň se mohli vžít do role detektivů, pachatelů i svědků trestného činu. Prožili tak hodiny plné napětí, zážitků a zajímavých informací.

Kartografická cvičení

V průběhu září absolvovali žáci 8. a 9. ročníků kartografické cvičení v podobě teoretické průpravy ve škole, vycházky po okolí a jednoduchých praktických ukázek. Používali při tom mobilní aplikaci mapy.cz, ve škole ji porovnávali i s počítačovou verzí. Zaznamenávali ušlou trasu, měřili ušlou vzdálenost, čas, rychlost, nadmořskou výšku, učili se rozeznávat jednotlivé mapové značky a porovnávali je se skutečností v terénu. Nabyté vědomosti se jim třeba jednou budou hodit. Fotky ukazují „řazení na vrstevnici“.

 

Adaptační dny žáků 6.A a 6.B

Středa 8.9. a čtvrtek 9.9. proběhly jako adaptační dny žáků 6.A a 6.B pod vedením jejich třídních učitelů. Byly naplánované aktivity na poznání se se svými učiteli a novými žáky, na vzájemné upevnění vztahů mezi spolužáky, stmelení kolektivu a příjemnější přechod žáků z I. stupně na II. stupeň naší ZŠ.

Ve středu jsme dopoledne opékali buřtíky, v průběhu dne až dlouho do večera se hrály různé hry, při kterých se žáci velmi dobře bavili, navzájem si fandili a spolupracovali. Po výborné večeři a setmění nesměl samozřejmě chybět „Bobřík odvahy“ zakončený vlastnoručním podpisem v temném zahradním altánu. Žáci nocovali ve svých třídách. Našli si i spoustu chvilek jen pro sebe, kdy si povídali. Druhý den po snídani se rozjely jednotlivé třídy na naplánované výlety. 6.A si prošla lázeňské kolonády a léčebné prameny v Karlových Varech s objednanou exkurzí „Vřídelní kolonáda a její podzemí“. 6.B vyjela objednaným autobusem do Černošína na exkurzi o třídění odpadu a jeho následném zpracování a dalším využití.

Na tyto dny plné zážitků budou žáci jistě ještě hodně dlouho příjemně vzpomínat.

 

Třídírna odpadu a 9.A

Dne 6. 9. 2021 se třída 9. A vydala na exkurzi do třídírny odpadů v Černošíně. Třídění a následná recyklace je globálním tématem, které se dotýká nás všech. Vše bylo názorně vysvětleno a ukázáno na úvodní přednášce a dále výukovém videu. Žáky velmi zajímalo, jak taková skládka funguje a velmi ocenili detailní popis včetně fotografií, jak se taková skládka zakládá, jak se z ní jímá plyn a kam se odčerpává voda.

Po přednáškách a názorných ukázkách výrobků, které jde z recyklovatelných materiálů vyrobit, jsme se šli podívat na třídírnu. Prohlédli jsme si jednotlivé roztříděné balíky a zaujalo nás, že plastové lahve se třídí i podle barev – bílé, červené/ oranžové a zelené/ modré. Zajímala nás váha jednotlivých balíků (cca 120 – 350 kg – dle materiálu) i pravděpodobné množství slisovaných věcí.

Na závěr jsme měli výklad venku, kdy jsme prošli celou skládkou kolem jednotlivých „kójí“ (na dřevo, na železo, na bioodpad), přes transformátor, kde si vyrábí z plynu vlastní elektřinu až k bazénům, které jímají ze skládky vodu.

Myslím, že exkurze byla velmi vydařená a všichni jsme odjížděli plni nových informací.

Zářijový školní výlet 3.A

Již druhým rokem se vždy po prázdninách s dětmi těšíme na společný výlet. Cílem je sdělit si všechno, co člověk během dlouhých letních prázdnin dělal a navázat na stará nebo vytvořit nová třídní přátelství. Letos jsme jeli v termínu od 8. do 10. září do Perninku.

Ve středu ráno jsme nasedli na vlak směr Pernink, ale vystoupili jsme již v Nových Hamrech. Důvodem byla silná touha paní učitelky po krásách turistických cest. Cesta vedla nahoru, dolů, lesem, loukou, kolem potoků, chat… až jsme dorazili na místo s názvem Chata Javorka. Tam na nás čekala Iveta Maxová s výýýýýbornou kuřecí polévkou.  Ubytovali jsme se a šli nakoupit potraviny. Každé z dětí měl sbalenou nákupní tašku, ze školy jsme měli seznam a tak jsme si nakoupili jídlo na svačiny, snídaně a malý oběd. Po příchodu a úklidu nákupu nastal „volný čas“, který děti využily k hraní fotbalu, houpání se, povídání, honění, lítání a hlavně křičení.

Když už toho bylo dost, šli jsme na prohlídku okolí a rovnou na teplou večeři do restaurace. Měli jsme kuřecí plátek s bramborovou kaší. A moc toho na talířích nezbylo.

Čas plynul tak rychle, že po večerní vycházce byla už jen společná pohádka (malé kino) při praskání v krbových kamnech a závěrečná hygiena. Chvíli se ještě z pokojů ozývaly hlasy a smích, ale za okamžik již většina spala.

Ve čtvrtek po společné snídani jsme nasedli na autobus do Abertam. Turistickou cestou zpět jsme si snědli svačiny a povídali a povídali. K obědu jsme si uvařili špagety se sýrem. Odpolední procházka směřovala na Perninské rašeliniště, kde jsme uviděli úplně jinou krajinu  než na jakou  jsme zvyklí.  Po cestě zpět rovnou na večeři – hurá Rajská –  a  honem na louku válet sudy. A pak už zase pohádka, krb, hygiena.  A spaní? Je to zvláštní, ale ticho bylo skoro hned.

Všem dětem chci poděkovat za příjemný pobyt. Panu Klepáčkovi a Pastorovi za odvoz zavazadel, rodičům za skvělé děti a Ivetce Maxové za to, že do toho se mnou zase šla.

Třídní učitelka Michaela Smyslová

Osmé třídy v Podkrušnohoří

Žáci osmých ročníků využili hezkého počasí na začátku školního roku a vydali se na pěší výlet do Krušnohoří. Trasu z Perninku do Nových Hamrů zvládli ujít poměrně rychle, takže zbyl čas i na skupinovou práci a zasloužený odpočinek v trávě u hamerského kostela. Při příznivém počasí si pěší túru do hor určitě rádi zopakují.

 

Exkurze do Černošína

Na začátku školního roku se žáci třídy 6.B a 7.A  zúčastnili exkurze v třídírně odpadu v Černošíně. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální a velmi probírané téma, byli jsme velmi zvědaví, co se o třídění, zpracování a následné recyklaci odpadů dozvíme. Jako první nás čekala přednáška, kde jsme se seznámili s problematikou třídění odpadů. Přednášející byl na velmi vysoké odborné úrovni a přednášenou problematiku dokázal dětem přednést tak, že i děti byli aktivně zapojeni do diskuze. Dozvěděli jsme se mnoho informací o recyklaci a následném navrácení těchto výrobků do oběhu. Žáci byli překvapeni, že se z recyklovaných surovin dají vyrobit například: mikiny, spací pytle, nebo bezpečnostní pokryvy na dětská hřiště. Žáci si tyto výrobky měli možnost i osahat. Společně s lektorem si žáci ujasnili, co do kterého kontejneru vůbec patří. Po teoretické části exkurze jsme měli možnost podívat se přímo do třídící haly a prohlédnout si okolí skládky. Měli jsme možnost vidět vrstvení skládky, které je technologicky a finančně velmi náročné. V této části jsme si uvědomili, jak důležité je správně třídit odpad. Velké poděkování patří přednášejícímu panu Pacolovi za informace, které žákům předal, čímž doufejme zvýšil motivaci k ještě většímu třídění odpadů.

Dopravní hřiště 4. A

Ve středu 8. září se žáci 4. A vypravili na dopravní hřiště v Karlových Varech u KV Arény.  Zde byli poučeni, jak má být vybaveno jízdní kolo, zopakovali si základní dopravní značky a na interaktivní tabuli řešili různé dopravní situace. Nakonec si v praxi vyzkoušeli jízdu na kole na dopravním hřišti.

Velké putování 2. B s velrybou Varybou 2021

Začátek školního roku a předpověď počasí vhodná na turistický výlet nás inspirovala k návštěvě Karlových Varů a putováním s velrybou Varybou. Tentokrát to bylo za moudrým Karlem, loveckými psy a dámou v růžovém. Seznámili jsme se s tím, jak to bylo s nalezením léčebných pramenů a založením světoznámých lázní Karlovy Vary. Našli jsme dvě ze tří soch Karla IV. v Karlových Varech, prohlídli jsme si lázeňské domy na Staré louce a procházkou od Císařských lázní kolem Grandhotelu Pupp jsme došli lesem až k Vyhlídce Karla IV. a zpět k zastávce lanovky na rozhlednu Diana. Četli jsme si zajímavosti a plnili úkoly. Některé je potřeba splnit až v klidu s tužkou a pastelkami, a tak vše dokončíme až ve škole.

Žáci 2. B, tř. uč. M. Voláková