„Svět bezpečí“

Dne 14. 9. vyrazili žáci 5. A a 5. B do Světa záchranářů v K. Varech. Zde absolvovali program „Svět bezpečí“, který vedli profesionální policisté. Žáci se seznámili s prací policie, s riziky setkání s cizími lidmi, s nástrahami internetu a také poznali nebezpečí návykových látek. Zároveň se mohli vžít do role detektivů, pachatelů i svědků trestného činu. Prožili tak hodiny plné napětí, zážitků a zajímavých informací.