Bankovní účty

Škola: 78-2495370247/0100

Školní jídelna: 115-7562860207/0100 (od srpna 2018)

Družina: 115-7562940207/0100 (od srpna 2018)