Návrat žáků 2. stupně do škol

Vážení rodiče,

od 3. 5. se vrací žáci 2. stupně v rotačním režimu do školy. Bližší informace najdete v Bakalářích.

Na děti se těšíme a přejeme jim bezproblémový návrat k prezenční výuce.

 

Návrat žáků do škol od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

jak již asi víte, vláda včera rozhodla o návratu dětí do škol. Od 12. 4. se vrátí v rotačním režimu žáci 1. stupně. To znamená, že od 12. do 16. 4. budou chodit do školy žáci ze tříd A, v dalším týdnu žáci ze tříd B. V týdnu, kdy zůstanou žáci doma, bude probíhat distanční výuka jako doposud. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

V době přítomnosti ve škole bude probíhat 2x týdně testování. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, budou testováni v ŠD, ostatní ve svých třídách po příchodu do školy podle časového rozvrhu.

1.- 2.třída 7.40
3. 7.45
4. 7.50
5. 7.55

Prosíme, aby byli žáci připraveni ve stanovený čas u zadního vchodu na zahradě k odchodu do šatny. Žáky 1. – 3. tříd mohou doprovázet k testování zákonní zástupci – testování bude probíhat v tělocvičně školy v 7, 45 h.

Testování bude probíhat tak, že si žák zasune tyčinku 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem obkrouží 5x obě nosní dírky a tyčinku vloží do vyhodnocovací karty a odstraní lepicí proužek. Vyučující nakape na kartu roztok, žák otočí tyčinkou a uzavře kartu. Průběh testování můžete vidět na instruktážním videu:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

V případě, že vyjde někomu pozitivní test: v pondělí odchází domů pouze žák s pozitivním testem, ve čtvrtek odchází do karantény celá třída, pozitivní žák jde na PCR test. Pokud vyjde i PCR test pozitivní, je nařízena KHS celé třídě karanténa a třída přechází na distanční výuku. Pokud vyjde PCR test negativní, vrací se třída do školy k prezenční výuce. Prosíme vás, abyste byli k dosažení na telefonu, abyste si v případě pozitivního testu vyzvedli své dítě.

Pokud vyjde test ve škole pozitivní, bude žák umístěn do izolace a škola bude informovat neprodleně zákonného zástupce a vystaví mu potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce je povinen neprodleně kontaktovat dětského lékaře, který vystaví doporučení k PCR testu. O výsledcích testu informuje zákonný zástupce školu – u negativního testu dokládá negativní výsledek a žák se vrací do třídy. U pozitivního testu informuje zákonný zástupce školu, která na základě informace zasílá informaci i se jmény dětí ve třídě na Krajskou hygienickou stanici. Kontaktní osobou pro informace ohledně PCR testování je sekretářka školy paní I. Štěříková na tel., čísle 774 362 251.

Testovat se nemusí žák, který prodělal COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena.

Do školy mohou chodit pouze žáci bez příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, bolest v krku.

Bližší informace najdete na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Výdej obědů:

  PO, ST, PÁ  
12.00 1. třída (2) úterý   12.45 (2)
12.15 2. třída (1) úterý  + čtvrtek   12.50 (1)
12.45 3. třída (2) úterý + čtvrtek    13.05 (2)
12.55 4. třída (1) úterý + čtvrtek    13.10 (1)
13.05 5. třída (2) úterý + čtvrtek    13.15 (2)

 

Výdej do jídlonosičů pro všechny žáky na distanční výuce 13.30-14 h.

Těšíme se na děti a věříme, že všechny nástrahy testování, hlášení a dodržování různých opatření společnými silami zvládneme.

Mgr. Ester Nováková

Pozvánka nejen pro budoucí prvňáčky

Zveme vás na prohlídku naší školy. Můžete se podívat na krátké video, které zachycuje prostory naší školy a ukázky akcí, které pravidelně pořádáme. Připraveno je také putování školou s plněním úkolů pro předškoláčky. Putování obsahuje průvodní slovo, proto je potřeba mít zapnutý i zvuk. Doufáme, že se dětem i vám bude v naší „virtuální“ škole líbit.

Odkaz na video:

https://youtu.be/K4se6DW1rEo

Odkaz na putování školou s úkoly:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTnNOrI8SRVmb0lK7KgSxeUP3ouwB1TJIo0Mn_qXeuzBL0uR7xDvhQlCEyVbaGjKq8G2qbYca5e0dM2/pub?start=true&loop=false&delayms=3000