Projekt „30 let svobody“

V pátek 15. listopadu 2019 se na druhém stupni konal projektový den, který reflektoval 30. výročí Sametové revoluce. Jednotlivé třídy čekalo několik stanovišť a dílčích částí. Do problematiky je uvedli třídní učitelé a učitelé dějepisu. Následovala prezentace na téma osobnosti předrevolučního Československa, film 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu, tvůrčí dílnička, kde opisovali prohlášení Charty 77 a píseň Modlitba pro Martu. Velké oblibě se těšil retrokoutek, kde si žáci prohlíželi a zkoušeli různé předměty z období let 1968-1990. V knihovně rovněž proběhla beseda s bývalým starostou města Nová Role panem Heřmanem. Celý projekt byl zakončen „shromážděním“ na chodbě ve stylu demonstrací z podzimu 1989.

 

Návštěva kláštera v Teplé

25. 10. 2019 vyjeli žáci 4. tříd do kláštera v Teplé na program Hroznatova akademie. Dozvěděli se o životě mnichů v klášteře, seznámili se s tvorbou fresek, naučili se číst nástěnné malby a rozumět jim. Sami si pak vyzkoušeli práci staré malířské dílny a pokusili se namalovat na velký formát „Poslední večeři páně“. Byla to zajímavá zkušenost.

Praha – Národní muzeum na Vítkově a Mořský svět v Holešovicích

Dne 7. 11. 2019 navštívily páté třídy velmi zajímavou expozici v Národním památníku v Praze na Vítkově, v rámci dotace z „Paměťových institucí“.

Čekal nás výukový program s vyplněním pracovního listu. Program Legionáři a vznik Československa se zdál trochu náročnější, ale nakonec si získal daleko víc zájmu než původně dětmi preferovaný Mořský svět. Žáci pracovali ve skupinách, řešili pracovní listy a procházeli výstavou, ve které hledali potřebné informace. Paní průvodkyně obdivovala nejen znalosti, ale i zájem dětí o dějiny, tak přidala při svém vyprávění mnoho až neuvěřitelných zajímavostí i vstup do „temných“ místností, které v původním plánu nebyly.

Počasí jsme si opravdu uměli vybrat. Podzimní sluníčko nádherně svítilo a stověžatá Praha z vyhlídkové terasy se předvedla a všechny jistě moc potěšila.

I v druhé části našeho výletu, v Mořském světě jsme měli také štěstí na šikovného a pro svou práci zapáleného průvodce. Děti zaujalo nejen jeho vyprávění o mořských krasavcích, ale i krmení žraloků a rejnoka a pokus s piraněmi.

Výlet se nám vydařil. Téma, dle mého názoru i dětí, bylo velmi zajímavé.

(Za obě páté třídy) Jana Jelínková

Doplňovací volby do školské rady

Kandidáti do školské rady na období 2018 – 2021

(Dovolba jednoho zástupce za žákovskou kurii.)

Iva Botková

Aja Casa

Jindřich Svoboda

Volby proběhnou v době konání třídních schůzek dne 19. 11. 2019.

Stávka

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že se Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, včetně školní družiny, připojuje k vyhlášené stávce učitelů a dalších zaměstnanců školy, která se uskuteční 6. 11. 2019. Stávkou chceme vyjádřit nejen nesouhlas s nedostačujícími finančními prostředky na mzdy pracovníků ve školství, ale zejména s nesystémovými a nekoncepčními kroky MŠMT v posledních několika letech. Zúčastnění zaměstnanci budou čerpat neplacené volno. Základní škola bude uzavřena včetně školní družiny. Školní jídelna bude fungovat. Obědy za nedotovanou cenu je potřeba přihlásit do 5. 11. vedoucí ŠJ.

Termín otevřeného vyučování bude přeložen na středu 13. 11. 2019.

Děkujeme za pochopení, zaměstnanci školy.

7. B navštěvuje okolní památky

Díky projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol mohla třída 7. B navštívit zajímavé památky, které se nacházejí v Karlovarském a Plzeňském kraji. Konkrétně jde o zámek Bečov nad Teplou a klášter Plasy. V prvně jmenované kulturní památce se naše návštěva (6. září) zaměřila na osudy druhého nejcennějšího pokladu českého státu relikviáře sv. Maura. Vyslechli jsme si vskutku detektivní příběh jeho vzniku, ukrytí, objevení a pracného restaurování. V Plasích, kam jsme zajeli spolu s 8. B 24. října, jsme si prohlédli Centrum stavitelského dědictví, seznámili se s vývojem stavitelského umění a vyzkoušeli si různé interaktivní exponáty. Byl zde pro nás přichystán i workshop, kde si žáci vytvořili vlastní mozaiku. Obě akce byly velmi povedené a zajímavé.