Formuláře, žádosti

Žádost o uvolnění z výuky (krátkodobé)

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

Žádost o přijetí do 1. třídy 2021

Žádost-o-uvolnění-žáka-z-vyučování (1)

Žádost-o-uvolnění-žáka-z-druhého-jazyka

Žádost o uvlonění z TV

Žádost o přestup z jiné školy

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání