Formuláře, žádosti

Žádost o uvolnění z výuky (krátkodobé)

 

Žádost o přijetí do 1. třídy 2020

 

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

 

Žádost-o-pokračování-v-základním-vzdělávání

 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování (na více dní)

 

Žádost-o-uvolnění-žáka-z-druhého-jazyka