Vnitřní řád ŠJ, dokumenty, odkazy

Vnitřní řád ŠJ aktualizace k 1.9.2023

 

Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb.  zde (web), zde je mimo jiné dáno ze zákona – pokud je dítě nemocné, má nárok na oběd  pouze první den nemoci (možnost vyzvednutí do stravovacích nádob).

Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných č. 137/2004 Sb. zde (web)

Nutriční doporučení   ministerstva zdravotnictví (doc)