Školní jídelna od 2.11.2020

Školní jídelna bude i nadále vařit, ale obědy budou dětem vydávány u výdejového okénka  do jednorázového obalu (bez polévky), které si odnesou s sebou.

 Děti, které chodily na obědy k datu 23.10. jsou přihlášené.

Výdej obědů probíhá podle stejného časového harmonogramu, jako před prázdninami, prosíme o jeho dodržování.

Přihlášky – odhlášky na tel. 353 951 209

Rozpis výdeje:

11.30 -1. třídy

12.00 – 2.třídy

12,15 – 3. třídy

12.30 – 4.+5. třídy

13.00 – 6.+7. třídy,

13.30 – 8.+9. třídy

Doporučení ohledně covidu-19 z MŠMT a odkazy na online zdroje

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat,
jak mluvit s dětmi o coronaviru.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx
https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus
https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf
https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-sdetmi-o-koronaviru
https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

nařízením vlády bude probíhat od středy 14. 10. distanční výuka pro 1. i 2. stupeň.

Bližší informace máte uvedeny v Bakalářích.

Rozvrh 1. st.: ROZVRH online výuky    1. st. 14.10.

Rozvrh 2. st: Rozvrh online výuky 2. st 14. 10.

Návod na přihlášení do Google: Návod na přihlášení Google

Školní jídelna bude v provozu v uvedených časech na rozvrhu pro jednotlivé třídy na 1. stupni. Žáci z druhého stupně budou chodit na obědy v časech: 6. a 7. třídy ve 13 h, 8. a 9. třídy ve 13,30 h. Obědy mají všichni žáci přihlášené, v případě, že žák nejde na oběd, je třeba oběd odhlásit!

Školní družina je uzavřena.

Na čerpání OČR nepotřebujete od školy potvrzení, stačí vaše čestné prohlášení.

S přáním, abychom tuto situaci co nejlépe ve zdraví společně zvládli

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

 

Nová opatření

Vzhledem k opatřením vydaným MŠMT bude od 12. 10. probíhat výuka na 2. stupni děleně. Bližší informace a rozvrh online výuky pro jednotlivé třídy najdete v Bakalářích.

Výuka na 1. stupni a školní družina pokračují beze změn.

Na dny 26. – 27. 10. vyhlásil ministr školství volné dny, takže od 26. do 30. 10. nebude v provozu škola, školní družina ani školní jídelna.

 

Zeměpisná exkurze

Ve středu 23. září 2020 vyrazila 8.B na zeměpisný výlet. Cestovali jsme vlakem, ve výbavě tedy nechyběly roušky, dále samozřejmě svačina, včetně „něčeho“ na opékání. Vlakem jsme dojeli na zastávku Nejdek-Tisová a odtud pokračovali pěšky. Našim cílem byl Tisovský vrch s celoročně přístupnou rozhlednou Pajndl. Žáci byli rozděleni do skupin, přičemž každá měla mapu, kam zakreslovala trasu pohybu. Krátký ale namáhavý výstup po žluté do nadmořské výšky téměř 1000 metrů byl odměněn krásným počasím babího léta, výhledy z rozhledny a klasickým tábornickým ohněm. Cestu zpět jsme zvolili zcela jinou – po zelené turistické trase jsme došli až do Nejdku, přičemž jsme si v krátkosti mohli prohlédnout starý železniční viadukt a část křížové cesty v Nejdku. A pak už zbývalo jen dojet vláčkem zpět do Nové Role.