Nová opatření

Vzhledem k opatřením vydaným MŠMT bude od 12. 10. probíhat výuka na 2. stupni děleně. Bližší informace a rozvrh online výuky pro jednotlivé třídy najdete v Bakalářích.

Výuka na 1. stupni a školní družina pokračují beze změn.

Na dny 26. – 27. 10. vyhlásil ministr školství volné dny, takže od 26. do 30. 10. nebude v provozu škola, školní družina ani školní jídelna.