Informace k začátku školního roku

Milí rodiče a žáci,

těšíme se na Vás a přikládáme informace ohledně začátku školního roku.

4.9. první školní den 8,00 – 8,45 hod 

– zahájení školního roku ve třídách s třídními učiteli

– do školní družiny mohou děti přecházet hned po skončení hodiny (bližší informace ohledně ŠD viz v předchozím příspěvku)

– školní jídelna vaří od 4. 9.

5.9. Den s třídním učitelem

  1. třída – 2 vyučovací hodiny, následně možnost odejít do družiny
  2. – 5. třída – 4 vyučovací hodiny
  3. – 9. třída – 5 vyučovacích hodin

Od 6.9. bude výuka probíhat dle rozvrhu

Informace školní družiny

Vážení rodiče, milí žáci,

zdravíme Vás s přicházejícím novým školním rokem a sdělujeme několik důležitých informací.

Školní rok 2023 /2024 bude zahájen v pondělí 4. září 2023. Vyučování je v tento první školní den jednu vyučovací hodinu a končí v 8:45 hodin

Pokud budete mít zájem umístit vaše dítě první školní den do školní družiny, musí mít řádně vyplněnou přihlášku a uhrazený oběd ve školní jídelně. Po obědě budeme ve 12:00 hodin. Prosíme Vás o telefonické nebo písemné sdělení, zda máte zájem v tento den o ŠD. 

Vychovatelka ŠD D.Teuchertová mob. 603 966 959, 776 433 384  

email d.teuchertova@zsnovarole.cz

Vedoucí školní jídelny V. Machačková mob. 734 855 165, 353 951 209 email jidelna@zsnovarole.cz 

Od úterý 5. září 2023 bude zahájen běžný provoz školní družiny. 

Děkujeme a přejeme šťastné vykročení do nového školního roku. 

Vychovatelky ŠD