JÍDELNA

***K přihlášení strávníka k odběru obědů na následující měsíc dojde po připsání zálohové částky na náš účet, nejpozději k 26. v měsíci, proto prosím plaťte včas. Pokud nepřijde platba, není dítě přihlášeno!!!! Z PŘEPLATKŮ NA DALŠÍ MĚSÍC NEPŘIHLAŠUJI, jen po telefonické domluvě. Z přeplatků můžete přihlásit své dítě sami přes e-jídelníček***

 

Školní jídelna – přihlášky, platby

Žákovi je poskytováno dotované stravování v době školního vyučování (Vyhláška č. 463/2011 Sb.,

ze dne 23. prosince 2011). Žáka přihlašuje zákonný zástupce tím, že řádně vyplní

a odevzdá vedoucí školní jídelny závaznou PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ. V souladu s vyhláškou jsou

děti zařazovány do věkových skupin, podle toho, kolika let v daném školním roce dosáhnou, tj. od 1. září

do 31. srpna včetně.

 

Způsob úhrady stravného:

Obědy se platí zálohově, měsíc dopředu!!

Číslo účtu jídelny: 115-7562860207/0100

Příkaz vystavit nejlépe od:  20. srpen (první platba) – 20. květen (poslední platba)

Variabilní symbol:   číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky

Do poznámky pro příjemce: jméno dítěte

Dítě je na další měsíc přihlášeno po připsání částky na náš účet, proto prosím plaťte včas – z přeplatků nepřihlašuji.

PLATBA V HOTOVOSTI: pouze v odůvodněných případech je možná hotovostní platba do pokladny školní jídelny, platba musí být provedena na konci měsíce na měsíc další a to NA CELÝ MĚSÍC ( NE PO DNECH, TÝDNECH!).

Vyúčtování odebraných obědů se provádí 1x ročně k 30. červnu. (přeplatky se vrací  na účet zadaný u vedoucí ŠJ, ne na účet, z kterého se platba odesílá!).

Proto je nutné změnu účtu vždy nahlásit!

Větší přeplatky je možné po dohodě vrátit během roku hotově v kanceláři ŠJ.

Finanční normativ a částka zálohové platby od 1.září.2022:
kategorie  6 – 10 let                            26 Kč/1 oběd    580 Kč/měsíc

kategorie  11 – 14 let                          28 Kč/1 oběd    620 Kč/měsíc

kategorie  15 +                                  28 Kč/1 oběd    620 Kč/měsíc

zaměstnanci                                       25 Kč/1 oběd   (FKSP +7 Kč) 550 Kč/měsíc = 32,-

cizí strávníci                                       92 Kč/1 oběd (suroviny 31 Kč provoz. režie 61 Kč)  2000 Kč/měsíc

Není-li stravné uhrazeno včas, (to je nejpozději do 26. dne v měsíci), nemá strávník zajištěno stravování na následující měsíc.

Dítě se prokazuje čipem, který platí jak ve škole, tak i v jídelně.

Odhlašování obědů přes internet  https://e-jidelnicek.cz/welcome

, nebo telefonicky 353 951 209.

Pokud dítě čip ztratí, nebo dojde k výměně (v sekretariátu školy –  p. Štěříková), je nutné s novým čipem přijít do kanceláře ŠJ a přiřadit  čip k vašemu jménu (Po-Pá 7.00 – 11.00 hod.)

 

Za neodebranou stravu se neposkytuje náhrada.     

* Pouze první den nemoci žáka si rodiče mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče a to v čase od 11.30 do 11.45 hod., následující dny nemoci je nutné odhlásit. Dítě má nárok na dotovaný oběd  pouze pokud  je přítomno ve škole. Samozřejmě můžete oběd odebírat, ale za nedotovanou cenu 92 Kč.

V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy 92,00 Kč za jeden oběd. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.

ŽÁK OMLUVENÝ Z VÝUKY NEMÁ SOUČASNĚ ODHLÁŠENÉ OBĚDY!  

Hlavní výdej obědů probíhá vždy od 11:30 – 14:00 takto:

11:30 – 11:45 výdej obědů do nosičů/pouze první den onemocnění u dětí + cizí strávníci

11:45 – 14:00 výdej obědů pro děti a zaměstnance

11:30 – 12:00 výdej obědů o prázdninách

 

V době od 11:00 – 11:30 polední pauza

 

Telefon kancelář ŠJ:  353 951 209  ( 7.00 – 11.00 hod.)

                       email: jidelna@zsnovarole.cz