JÍDELNA

Vážení rodiče,

využívejte plně aplikaci E -jídelníček. Kontrolujte, jak vaše děti chodí na obědy.

Aplikace slouží pro odhlášky a přihlášky obědů, zároveň vidíte přehled plateb a přeplatků, jídelníček apod. Pokud jste již údaje zapomněli, neváhejte nás kontaktovat, zašleme údaje znovu.

***K přihlášení strávníka k odběru obědů na následující měsíc dojde po připsání zálohové částky na náš účet nejpozději k 26. v měsíci, proto prosím plaťte včas. Pokud nepřijde platba, není dítě přihlášeno! Z PŘEPLATKŮ NA DALŠÍ MĚSÍC automaticky NEPŘIHLAŠUJI, jen po domluvě s rodiči. Z přeplatků můžete přihlásit své dítě sami přes e-jídelníček***

 

Školní jídelna – přihlášky, platby

Žákovi je poskytováno dotované stravování v době školního vyučování (Vyhláška č. 463/2011 Sb.,

ze dne 23. prosince 2011). Žáka přihlašuje zákonný zástupce tím, že řádně vyplní

a odevzdá vedoucí školní jídelny závaznou PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ. V souladu s vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin, podle toho, kolika let v daném školním roce dosáhnou, tj. od 1. září do 31. srpna včetně.

 

Způsob úhrady stravného:

Obědy se platí zálohově, měsíc dopředu.

Číslo účtu jídelny: 115-7562860207/0100

Příkaz vystavit nejlépe od:  20. srpen (první platba) – 20. květen (poslední platba)

Variabilní symbol: číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky

Do poznámky pro příjemce: jméno dítěte

PLATBA V HOTOVOSTI: platba musí být provedena poslední týden v měsíci na měsíc následující a to na celý měsíc (upřednostňujeme bezhotovostní platby).

Vyúčtování odebraných obědů se provádí na konci školního roku – přeplatky se vrací v  červenci (vrací se na účet zadaný v přihlášce, ne na účet, z kterého se platba odesílá!).

Proto je nutné změnu účtu vždy nahlásit!

Větší přeplatky je možné po dohodě vrátit během roku hotově v kanceláři ŠJ.

Finanční normativ a částka zálohové platby od 1.září.2023:
kategorie  6 – 10 let                            28 Kč/1 oběd    620 Kč/měsíc

kategorie  11 – 14 let                          30 Kč/1 oběd    660 Kč/měsíc

kategorie  15 +                                  30 Kč/1 oběd    660 Kč/měsíc

zaměstnanci                                       27 Kč/1 oběd   (FKSP +7 Kč) 600 Kč/měsíc = 34,-

cizí strávníci                                       95 Kč/1 oběd (suroviny 34 Kč provoz. režie 61 Kč)  2000 Kč/měsíc

Není-li stravné uhrazeno včas, (to je nejpozději do 26. dne v měsíci), nemá strávník zajištěno stravování na následující měsíc.

Dítě se prokazuje čipem, který platí jak ve škole, tak i v jídelně.

Odhlašování obědů přes internet  https://e-jidelnicek.cz/welcome

, nebo telefonicky 353 951 209.

Pokud dítě čip ztratí, nebo dojde k výměně (v sekretariátu školy –  p. Štěříková), je nutné s novým čipem přijít do kanceláře ŠJ a přiřadit  čip k vašemu jménu (Po-Pá 7.00 – 11.00 hod.)

 

Za neodebranou stravu se neposkytuje náhrada.     

* Pouze první den nemoci žáka si rodiče mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče a to v čase od 11.30 do 11.45 hod., následující dny nemoci je nutné odhlásit. Dítě má nárok na dotovaný oběd  pouze pokud  je přítomno ve škole.

V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy 95,00 Kč za jeden oběd.

O prázdninách a ředitelském volnu je možné přihlásit dítě ke stravování pouze telefonicky, či osobně. Nedotovaný oběd stojí 95 Kč.

ŽÁK OMLUVENÝ Z VÝUKY NEMÁ SOUČASNĚ ODHLÁŠENÉ OBĚDY!  

Hlavní výdej obědů probíhá vždy od 11:30 – 14:00 takto:

11:30 – 11:45 výdej obědů do nosičů/pouze první den onemocnění u dětí + cizí strávníci

11:45 – 14:00 výdej obědů pro děti a zaměstnance

11:30 – 12:00 výdej obědů o prázdninách

 

V době od 11:00 – 11:30 polední pauza

 

Telefon kancelář ŠJ:  353 951 209  ( 7.00 – 11.00 hod.)

email: jidelna@zsnovarole.cz