Obědy září 2020

Platba obědů – září 2020
 • Platba obědů – trvalý příkaz – září 2020 – platba předem
 • Záloha na daný měsíc je paušální, vypočítána 22 (průměrný počet dnů v měsíci) x stravné v dané věkové kategorii:
  • děti 7 – 10 let:    23,- Kč/1 oběd,    500,- Kč/měsíc      
  • děti 11 – 14 let  a 15 +:  25,- Kč/1 oběd,    550,- Kč/měsíc
  • zaměstnanci:        26,-Kč/1 oběd     570,-/měsíc   
  • cizí strávníci:       63,-Kč/1 oběd   1500,-/měsíc 
 • ŠJ – číslo účtu: 115-7562860207/0100
 • variabilní symboly zůstávají všem stejné.
 • Datum strhávání: k 20. dni v měsíci
 • Příkaz vystavit od: 20. srpen (první platba) do 20. květen (poslední platba)
 • Variabilní symbol:  číslo přidělené u vedoucí ŠJ, platí po celou dobu školní docházky.
 • Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného.
 • Průkazky možno vyzvednout poslední týden v srpnu.
 • Dítě bude po zaplacení přihlášeno od úterý 1.září, pokud chcete dítě přihlásit později, je nutné to nahlásit osobně, nebo telefonicky.
 • Se strávníky, kteří nemají zaplaceno na nový měsíc, nemohu počítat dopředu!

Kontakt:

Veronika Machačková

tel. 353 951 209 od 7.00 hod.

Email: jidelna@zsnovarole.cz