Bakaláři – chyba certifikátu

Vážení rodiče, pokud máte problémy s mobilní aplikací Bakaláři (hlásí chybu certifikátu), klikněte na ikonu tužky, vyhledejte v řádku nabídky škol znovu naší školu a znovu se přihlašte. Pak by to mělo být v pořádku.

 

Začátek školního roku

Vážení rodiče,

1. září začíná nový školní rok, který s sebou nese i nadále některá mimořádná opatření, o kterých Vás spolu s organizací prvních dní chceme informovat.

Každá osoba je povinna si zakrýt při vstupu do školy dýchací cesty respirátorem bez výdechové ventilu, žáci mohou mít též zdravotnickou roušku.

V souladu s manuálem MŠMT ze dne 17. 8. 2021 proběhne ve dnech 1.9., 6. 9. a 9. 9. testování antigenními testy stěrem z nosu. 1. třídy nebudou testovány hned první den, ale až 2. 9., jeden rodič může být u testování v 7,50 h ve třídě (další testovací dny v tělocvičně). V případě pozitivního testu bude žák izolován od spolužáků a bude kontaktován zákonný zástupce, aby dítě ze školy odvedl a kontaktoval dětského ošetřujícího lékaře, který vydá žádanku na PCR test. Rodiče, kteří chtějí být u testování, mohou přijít na testování do tělocvičny v 7, 40 h, stejně tak i žáci, kteří si donesou vlastní test, pokud bude na seznamu MZ (prosíme, abyste si vyhledali číslo testu).

Testováni nebudou žáci, kteří plně dokončili nejméně před 14 dny očkování nebo prodělali onemocnění COVID-19 a neuběhlo do prvního pozitivního testu více než 180 dní. Splnění těchto podmínek doloží žáci třídním učitelům. Též je možné doložit negativní výsledek z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Pokud žák testování neabsolvuje, je povinen nosit ochranu dýchacích cest ve všech prostorech školy, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí zpívat.

U testovaných žáků se vztahuje povinnost nošení roušky pouze na společné prostory školy a školní jídelny, ve třídách budou bez roušek.

Žáci si budou dezinfikovat ruce při vstupu do školy, tělocvičny a školní jídelny. Po příchodu do třídy si umyjí ruce.

Prosíme vás, abyste sledovali zdravotní stav dětí a neposílali jste je do školy nemocné. V případě chronických respiračních potíží vám vystaví dětský lékař potvrzení o tom, že dítě netrpí infekčním onemocněním.

Prosíme vás, abyste nevstupovali do školy a čekali na děti před školou.  V případě, že potřebujete mluvit s pedagogy, domluvte se na schůzce předem. Také prosíme o pravidelné sledování Bakalářů a potvrzování, že jste zprávy četli – je to pro nás zpětná vazba.

Ve školní jídelně začneme od září používat čipy pro načtení obědů a můžete si též online objednávat či odhlašovat obědy. Bližší informace jsou na stránkách školy od paní vedoucí ŠJ.

První školní den budou mít všichni žáci pouze jednu vyučovací hodinu. Z důvodu zvýšených hygienických požadavků prosíme, aby se slavnostního zahájení školní docházky prvňáčků zúčastnili jen zákonní zástupci – děkujeme za pochopení.

Školní družina bude v provozu pro přihlášené žáky již od 1. září.

2. září proběhne ve třídě testování 1. tříd, které budou mít 2 vyučovací hodiny. 1. stupeň bude končit v 11. 40 h, 2. stupeň ve 12,35.

V pátek 3. září končí 1. třídy po 3. vyučovací hodině,  1. stupeň v 11. 40 h, 2. stupeň ve 12,35.

Od pondělí 6. září probíhá výuka dle rozvrhu.

10. 9. bude z organizačních důvodů ředitelské volno – proběhne školení pedagogů v rámci realizovaných šablon, které bylo z důvodu covidu a nemoci lektora několikrát přeložené. Školní družina bude fungovat.

Plaveckou výuku začnou žáci 4. tříd 8. a 9. 9., žáci 3. tříd 15. a 16. 9. V dalších týdnech bude výuka probíhat pro každý ročník jednou týdně.

Přeji Vám i Vašim dětem školní rok prožitý ve zdraví.

Mgr. Ester Nováková

Školní jídelna

 

Vážení rodiče,

po zaplacení stravného na měsíc září jsou všichni automaticky přihlášeni od 1.září. Pokud chcete dítě přihlásit od pozdějšího data, je nutné změnu nahlásit telefonicky, nebo osobně v kanceláři ŠJ.

Od 1.září  zavádíme ve školní jídelně nový systém výdeje, odhlašování a přihlašování obědů. K výdeji stravy se budou používat čipy, které děti  používají  při vstupu do školy. Odhlašovat obědy (do 14.00 hod. předchozího dne na den následující, při náhlé nemoci téhož dne do 8.00 hod.) budete moci prostřednictvím webových stránek https://e-jidelnicek.cz/welcome  – každé dítě dostane podklady pro přihlášení od třídního učitele. Tento systém umožňuje nám i vám přehled o platbách a odebrané stravě.

 

ŠJ Nová Role

Machačková

Nápovědu pro přihlášení naleznete na přihlašovací stránce e-jídelníčku:

přihlašovací jméno = login