Škola v přírodě – putování po Jizerkách

Naši druháci vyrazili poznávat přírodu a krásu Jizerských hor.

Jako svůj cíl si vybrali Bedřichov, který je proslaven dálkovým lyžařským během „Jizerská padesátka.“ Ubytovali se v apartmánech Eva, odkud se pak denně vydávali na nejrůznější výlety. Navštívili například kostel sv. Antonína Paduánského s křížovou cestou, v lanovém parku si vyzkoušeli, jak jsou zdatní ve zdolávání výškových překážek a také měli možnost poměřit síly na horolezecké stěně. Též se vypravili po stopách zakleté dívky Štěpánky v tzv. Zeleném putování za tajemstvím stromů. Součástí této cesty byla i Mravenčí stezka lemovaná dřevěnými sochami zvířat vyskytujících se právě v této lokalitě. Vyšplhali na rozhlednu Královka odkud měli překrásný výhled do okolí. Jelikož se Bedřichov nachází kousek od Liberce, nechyběla ani návštěva Babylonu. Zde měly děti nabitý program, neboť na ně čekal IQ PARK  a také nově otevřený Funpark. 

Školandu si všichni náramně užili. Byl to krásný týden, který jsme mohli společně strávit. 

Mgr. Dagmar Schlapáková, Eva Švejdová

 

 

Sportovní den

Dne 20.6. se konala v areálu novorolských hasičů malá olympijská ochutnávka pro žáky druhého stupně naší školy. Ve dvou kategoriích, 6.-7. a 8.- 9. ročník, soutěžilo 70 žáků v atletickém čtyřboji – skoku dalekém, vrhu medicinbalem, sprintu a vytrvalostním běhu.

Všichni zúčastnění si tento den užili. Závodníci usilovali o co nejlepší výkony, povzbuzovali se navzájem, vymýšleli taktiku jak být nejlepší. Učitelé se změnili na rozhodčí a  trenéry, fanoušky, fyzioterapeuty a sportovní psychology.

Odměnou pro nejlepší byly medaile, které žáci společně s panem učitelem navrhli  a vytiskli na 3D tiskárnách při pracovních činnostech.

Vítězům sláva a čest poraženým! Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

Den pro školu

Dobrovolník z programu Den pro školu v 6.A – Pan Petr Novák. Vyučil se truhlářem, ale zjistil, že tato profese není pro něj, nastoupil tedy jako skladník a postupně se vypracoval (ve 30 letech) na pozici ředitele závodu u dodavatele pro automotive v Číně, kde pak žil a 8 let vedl továrnu. Vyprávěl nám o svém životě a přivez spoustu suvenýrů a věcí z Číny. Den jsme si opravdu užili.

Opět za velrybou VARYBOU 

Známé putování a pokaždé jiné. 

Letos je VELKÉ PUTOVÁNÍ VELRYBY VARYBY na téma TENTOKRÁT NAHORU A ZASE DOLŮ.

Hledání trasy podle nápovědy, plnění úkolů a kvízů, procházka lázeňským městem v předfestivalovém čase, snaha o vyplnění všech hádanek a získání odměny. To všechno se vejde do turistického putování, které každý rok připravuje paní Mgr. Štěpánka Šťastná. 

Letos se nám trasu povedlo projít a všechny úkoly vyplnit už za tři hodiny. Měřili jsme si na svých hodinkách nejen kroky, ale i kilometry. Bylo to necelých 7 km. Sladkou odměnu a diplom jsme si vyzvedli v Císařských lázních a klidnou chůzí došli až na autobus. 

Počasí bylo příjemné a výlet jsme si všichni užili.

Žáci 4. B, tř. uč. Miroslava Voláková a AP Viktorie Sarah Wágnerová  

Přezkoušení paměti – kvíz knihovny

Tradice našich knihovnic Marcelky a Ivetky – příprava červnového kvízu v parku pro žáky, kteří navštěvovali knihovnu v průběhu celého školního roku.

Čtvrťáky čekaly otázky s prověřením paměti. Týkaly se všech návštěv v knihovně od září do června. Někdy byla odpověď lehká, jindy se museli žáci uchýlit k typování.

Úspěšných luštitelů bylo z obou tříd celkem sedm. Z celkových 33 žáků nic moc. Tak zase příští školní rok 😊. 

Hodina přemýšlení na vzduchu byla příjemným zpestřením konce školního roku.

Žáci 4. A a 4. B.

Škola v přírodě

Žáci 1.A a 1. B vyjeli od středy 19. 6. do pátku 21. 6. do školy v přírodě v Perninku.

Byla to pro nás velká zkouška, jak zvládneme odloučení od rodičů.

Ubytovali jsme se v Chatě Pernink, kde se o nás dobře starali.

Počasí nám celkem přálo. Ve středu odpoledne jsme sice trochu zmokli, ale zabavili jsme se na chatě různými dovednostními soutěžemi.

Ve čtvrtek nás probudilo sluníčko a tak jsme nasadili indiánské čelenky, pomalovali se válečnými barvami a vyrazili do nedalekého lesopraku poměřit své síly, šikovnost a odvahu v indiánském víceboji.

Odpoledne nás čekal výlet do Horní Blatné, podívali jsme se na zbytky důlní činnosti Vlčí a Ledové jámy a rozhlédli se po okolí z Blatenské rozhledny.

Zpátky do chaty jsme šli pěšky. V pátek nás čekal návrat domů.

Bylo to super – naši první školandu jsme zvládli bez slziček.

Velké poděkování patří panu Fratričovi za odvoz zavazadel do Perninku i zpět do Nové Role.

Hana Tomanová, Zuzana Pehová a Dana Teuchertová

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY – školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

ve školním roce 2024-2025 dochází k několika změnám:

Platby za školní družinu

Poplatek za ŠD činí měsíčně 150,- Kč. Poplatek je splatný pololetně na účet  č. 115-7562940207/0100 v těchto termínech:

  • Poplatek za září – leden        částka 750,- Kč    úhrada do konce září
  • Poplatek za únor – červen    částka 750,- Kč úhrada do konce ledna

Variabilní symbol pro vaše dítě bude přidělen na začátku školního roku.

Provoz školní družiny 

Ranní ŠD  6:00 – 7:40 hodin

Odpolední  ŠD  11:40 – 16:30 hodin

Pro přihlášení vašeho dítěte do školní družiny je nutné vyplnit novou přihlášku do ŠD a další formuláře, které obdržíte u vychovatelek ve školní družině. V případě dotazů volejte mob. 603966959,  776433384 (D.Teuchertová). 

Přejeme vám  i vašim dětem krásné léto a těšíme se v novém školním roce.

Exkurze do Muzea v Chebu a prohlídka Chebského hradu

Cestování vlakem se spolužáky na školní akci nám vyhovuje. Do Chebu jsme vyjeli ráno v sedm hodin. V Muzeu Cheb jsme měli objednanou besedu s archeologem. Zopakovali jsme si vědomosti známé z vyučování a dozvěděli se i plno nových informací, které vyprávěl pan archeolog ze svých zkušeností a praktických zážitků. Půjčil nám předměty z doby kamenné, doby bronzové i železné. Trochu nás zkoušel a nutil přemýšlet. Měli jsme v ruce pěstní klíny, šípy, kůže z ulovených zvířat, nádoby z keramiky, urny na zemřelé i slavnostní nádobí na obřady. Luštili jsme hádanky v pracovních sešitech, které jsme si přivezli k doplnění do školy. 

Další část dopoledne jsme strávili na Chebském hradě. Mladý průvodce vyprávěl o minulosti tak zajímavě, že nám půlhodinová prohlídka utekla jako voda. Měli jsme objednaného i sokolníka, který se nám věnoval další půlhodinu a vyprávěl o dravcích, které mají na hradě od jara do podzimu.

Zpátky jsme jeli rychlíkem, kde byla i obsluha s pojízdným občerstvením. Škoda, že jsme jeli jen do Karlových Varů. Kdybychom jeli dál, určitě bychom si něco koupili.

Zpátky do Nové Role jsme přijeli před čtvrtou hodinou. Někteří z nás byli hladoví a spěchali domů, jiní se hned vydali pro zmrzlinu. Byl to krásný den plný sluníčka, tak proč ne. 

Žáci 4. B, tř. uč. Miroslava Voláková a AP Viktorie Sarah Wágnerová 

 

Sportovní den s AJAXEM 2024

Vedoucí DDM Milena Tichá nás přihlásila na sportovní akci pořádanou Policií ČR a Městskou policií v areálu Světa záchranářů. Byli jsme za to moc rádi. Celá akce začala nástupem všech přítomných čtvrtých tříd, kde nás paní policistka seznámila s pravidly a průběhem akce. Připravili pro nás 12 stanovišť s plněním různých sportovně dopravních úkolů, za které jsme po splnění úkolu dostali razítko na ruku. 

Ukázka hledání drog cvičeným psem s pomocí policejního psovoda nebo rychlé zatknutí opilce porušujícího pravidla chování na veřejnosti, to byly akce na zpestření dopoledne.

Dopoledne jsme si skvěle užili. Na konečném vyhlášení jsme všichni dostali odměnu, ale i bez ní nás to moc bavilo.

Žáci 4. A a 4. B, tř. uč. Soňa Krejčí a Miroslava Voláková a AP Viktorie Sarah Wágnerová  

Celoroční projekt tříd 4.A a 4.B: Tvorba časopisu a rozvoj dovedností v psaní v angličtině

Žáci tříd 4.A a 4.B se během školního roku zapojili do vzrušujícího a poučného projektu. Každý měsíc vytvořili jednu stránku do svého časopisu, což vyústilo v pestrou a rozmanitou publikaci. Tento projekt byl navržen tak, aby zlepšil jejich dovednosti v anglickém jazyce, a zahrnoval různá témata: rozhovor, recept, oblíbené zvíře, město, kde žiji, TV program a komiks.

Každé měsíční téma přineslo nové výzvy a možnosti, jak se zdokonalit v různých stylech a formách psaní, což mělo významný dopad na rozvoj psaní žáků. Například psaní rozhovorů pomohlo žákům rozvíjet dovednosti ve tvorbě otázek a odpovědí. Učili se, jak strukturovat dialogy a jak se vyjadřovat jasně a srozumitelně, psaní receptů zase vyžadovalo přesnost a schopnost popsat kroky procesu jasně a logicky. Žáci se naučili používat imperativní formy a rozšířili si slovní zásobu o termíny spojené s vařením nebo například tvorba komiksů spojovala psaní s vizuálním vyjadřováním. Žáci se naučili, jak kombinovat text s obrázky a jak tvořit příběhy, které jsou nejen zajímavé, ale také vizuálně atraktivní.

Celý projekt tedy přispěl k výraznému rozvoji psaní u žáků, a to jak v technických dovednostech, tak v kreativním vyjadřování. Díky různorodým úkolům získali zkušenosti v mnoha typech psaní, což jim poskytne pevný základ pro další vzdělávání.

Mezinárodní eTwinningový projekt „Healthy Body, Healthy Mind“ – Ve zdravém těle, zdravý duch

Žáci 6.A se zúčastnili mezinárodního eTwinningového projektu „Healthy Body, Healthy Mind“ (Ve zdravém těle, zdravý duch), který byl zaměřen na komplexní rozvoj žáků v několika klíčových oblastech. Tento projekt propojil školy z různých zemí a umožnil žákům spolupracovat na dosažení společných cílů prostřednictvím digitálních nástrojů a anglického jazyka.

Projekt se také zaměřil na rozvoj dovedností 21. století. Žáci si osvojili efektivní způsoby komunikace v digitálním prostředí, učili se pracovat v týmech, sdílet nápady a společně řešit problémy. Projekt podporoval tvůrčí myšlení a inovativní přístupy k řešení úkolů, stejně jako schopnost analyzovat informace a činit informovaná rozhodnutí. Používání angličtiny byl další cíl projektu. Angličtina sloužila jako hlavní komunikační jazyk projektu. Žáci si procvičili své jazykové dovednosti při komunikaci s partnery, přístupu k informacím a jejich správě. To zahrnovalo psaní, mluvení, poslech i čtení v anglickém jazyce.

Podpora duševního zdraví byla dalším klíčovým aspektem projektu. Zdůrazňuje se důležitost péče o duševní zdraví a rozvoj schopností, jako je empatie, resilience a pozitivní myšlení, ale také zvládání stresu a kontrola emocí. Projekt také podporoval sportovní dovednosti, jako jsou sebedůvěra, kontrola, odhodlání a výzva. Žáci se učili, jak tyto čtyři prvky aplikovat nejen ve sportu, ale i v každodenním životě. Osvojení návyků zdravé výživy a aktivního životního stylu bylo další důležitou součástí projektu. Důraz byl kladen na zdravé stravovací návyky a pravidelnou fyzickou aktivitu jako klíčové prvky zdravého života. 

Projekt „Healthy Body, Healthy Mind“ je skvělým příkladem toho, jak mohou mezinárodní spolupráce a moderní technologie přispět k rozvoji klíčových dovedností a hodnot u žáků. Žáci 6.A díky tomuto projektu nejen rozvíjeli své akademické a osobní dovednosti, ale také získali cenné zkušenosti a nové přátele z různých koutů světa.

Vyšší ročníky v oáze čtenářů

Deváťákům se blíží středoškolské studium a s ním i práce seminární, ročníkové a v neposlední řadě povinná četba k maturitě. Nejen z tohoto důvodu podruhé v tomto školním roce zamířili do Krajské knihovny Karlovy Vary. Hlavním cílem byl tentokrát moderní depozitář pro uložení knih a dokumentů, tedy prostor, kam se běžný návštěvník knihovny nepodívá. Pro procvičení opět nechybělo vyhledávání zadané knihy v elektronickém katalogu a její následné nalezení v regálu. Na závěr si v oddělení zvukových knih vyzkoušeli pomůcky pro nevidomé a Braillovo písmo.

Na exkurzi poté vyjeli i žáci ročníků osmých. Pro většinu z nich to byla první návštěva této instituce. I oni byli seznámeni s historií knihovny, v badatelně zhlédli filmový dokument o její stavbě a pro odlehčení epizodu Mr. Bean v knihovně. Stejně jako jejich starší spolužáci si mohli v depozitáři vyzkoušet manipulaci se speciálními pojízdnými regály s knihovním fondem. Následně svoji premiéru v orientaci v elektronické databázi zvládli s lehkostí a snad si mnozí z nich najdou cestu do této čtenářské oázy i mimo školní akci.

 

„Někdy nasednu do taxíku a řeknu: “Knihovna, a šlápněte na to.”“

David Foster Wallace

eTwinning 5.A

Naše škola se zapojila do mezinárodního eTwinningového projektu GREEN SCHOOLS AND FLOWERS ve spolupráci se školami z Turecka, Řecka, Bulharska, Litvy a Rumunska. Tento projekt, kterého se zúčastnili žáci 5.A, se zaměřil na zvyšování povědomí o udržitelnosti a ekologii mezi našimi žáky.

Hlavním cílem projektu bylo představit žákům koncept udržitelné politiky ve školách a ukázat jim, jak mohou sami přispět k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím aktivit spojených s květinami a zahradničením se žáci učili o ekologii a životním prostředí zábavnou a interaktivní formou.

Žáci se účastnili workshopů, kde se dozvěděli o různých aspektech udržitelnosti, jako je recyklace, šetření energiemi a voda, a další ekologické praktiky. Každá škola zapojená do projektu vytvořila vlastní květinovou zahradu. Žáci se učili o různých druzích květin, jejich pěstování a péči o ně. Prostřednictvím videokonferencí a online platforem si žáci vyměňovali zkušenosti a nápady se svými vrstevníky z partnerských škol. Tato spolupráce jim umožnila vidět, jak se podobné projekty realizují v jiných zemích a inspirovat se navzájem. Pro zábavnou formu vzdělávání jsme uspořádali několik soutěží a her s ekologickou tematikou. Žáci se například účastnili kvízů, soutěží a ekologických výzev.

Díky tomuto projektu si žáci osvojili principy udržitelného chování a pochopili, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí. Sázení květin přispělo k estetickému zlepšení školního prostředí a poskytlo žákům praktické zkušenosti s péčí o rostliny. Žáci získali cenné zkušenosti z mezinárodní spolupráce, což přispělo k jejich globálnímu povědomí a porozumění různým kulturám.

Tento mezinárodní eTwinningový projekt nám poskytl jedinečnou příležitost propojit naše žáky s vrstevníky z různých koutů Evropy a společně pracovat na důležitém tématu udržitelnosti. Jsme velmi hrdí na úsilí našich žáků a věříme, že získané znalosti a zkušenosti budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na jejich životy a prostředí, ve kterém žijí.

Techmanie

Ve středu 29. května 2024 se žáci několika ročníků naší školy zúčastnili výjimečné exkurze do Techmanie v Plzni. Tato návštěva byla součástí jejich výuky přírodovědných předmětů a měla za cíl nejen obohatit jejich teoretické znalosti, ale také jim umožnit praktické zkušenosti a interakci s různými technologiemi a vědeckými objevy.

Techmania Science Center je známé svými interaktivními expozicemi, které pokrývají široké spektrum témat od fyziky a chemie po astronomii a biotechnologie. Žáci měli možnost prozkoumat různé exponáty, které jim umožnily nahlédnout do světa vědy hravou a zábavnou formou. 

Kromě prohlídky expozic se žáci zúčastnili také několika workshopů, které byly přizpůsobeny jejich věkové kategorii. Tyto workshopy zahrnovaly praktické úkoly a experimenty, které dětem pomohly lépe pochopit principy fungování různých vědeckých jevů. Šesté ročníky se zúčastnily programu s názvem „Sféry Země“, kde se žáci zábavnou a interaktivní formou seznámili s přírodními sférami planety Země – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou a biosférou. Žáci sedmého a osmého ročníku navštívili program „Luminiscence“. Program byl rozdělen na samostatnou práci a na práci v laboratoři pod vedením lektora. V rámci samostatné práce v expozici se žáci seznámili s vybranými světelnými a optickými jevy, ty byly následně doplněny o práci v laboratoři, kde se zaměřili na jev luminiscence. 

Jedním z vrcholů návštěvy byla návštěva planetária. Žáci byli nadšeni z projekcí, které je zavedly na fascinující cestu vesmírem. Promítání zahrnovalo ukázky planet, hvězd a galaxií a žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o našem solárním systému a vesmíru jako celku.

 

Naučná stezka Děti dětem

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 jsme se s třídou vydali do Nejdku, abychom si prošli naučnou stezku, kterou vytvořili nejdecké děti. Interaktivní stezka seznamuje na 8 zastaveních děti s rostlinami, zvířaty, horninami a lidmi v Nejdku a jeho okolí. Trase je ideálním výletem pro celou rodinu. Stezka není svým terénem náročná. Prochází sice kopcovitou krajinou, ale po vyšlapaných polních a lesních cestách, částečně i po cestě asfaltové. Místy jsou krásné výhledy na Krušné hory. Ušli jsme 7 km a za správně vyplněné hrací karty jsme získali v IC na památku minci.

 

1 2 3 35