Paměť národa – Příběhy našich sousedů

I v letošním školním roce naše škola vstoupila do projektu Příběhy našich sousedů. Příběhy našich sousedů jsou vzdělávacím projektem pro žáky základních škol a víceletých gymnázií po celé České republice. Jednu z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě, Paměť národa, spravuje nezisková organizace Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Tři odhodlané a šikovné žákyně osmého ročníku, Natálii Gálikovou, Barboru Höflerovou a Jasmínu Hagovou, čeká několikaměsíční zajímavá práce reportérek. Po absolvování tematických workshopů je jejich úkolem pečlivě připravit podklady k rozhovoru s pamětníkem, jeho vzpomínky natočit, poté je převést do písemného scénáře a vše připravit k závěrečnému sestříhání v Českém rozhlase. Nedílnou součástí projektu je i digitalizování fotografií a další doplňující aktivity. Výsledná reportáž bude k vyslechnutí na vlnách rádia Českého rozhlasu Karlovy Vary, webových stránkách školy a webových stránkách projektu. Do tohoto celorepublikového projektu se ZŠ Nová Role zapojuje již potřetí a letos byla přizvána a vstoupila do Sítě škol Paměti národa. Tato Síť je společenství škol, na kterých učí učitelé, kteří hledají zajímavé způsoby, jak žákům přiblížit moderní dějiny a s nimi spjatá témata, jako je výchova k demokracii a lidskoprávní problematika.                                                 Mgr. Jana Rokoská

Předvánoční tvoření

V srpnu naplánovaný a objednaný výlet do Chebu na Školní statek se uskutečnil poslední listopadový den tohoto roku. Společně s 2. A a jejich paní učitelkou jsme se mohli podívat do prostor, kde přezimují hospodářská zvířata a také si vyzkoušet některé z činností s vánoční tématikou. Udělat těsto na linecké cukroví není vůbec jednoduchá věc. Rozhodně je lehčí pak cukroví ochutnávat. Také jsme si vyzkoušeli ozdobit cukrovou polevou upečené perníčky. To, co známe z obrázků se našim výrobkům ani trochu nepodobalo, ale perníčky to byly výborné. Po návštěvě stáje a chlévů, kde jsme si mohli prohlédnout a pochovat některá zvířátka, jsme se vrátili do tepla na čaj a u toho vyráběli vánoční svícen. Ten jsme si odvezli domů jako dárek. Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu, a tak se pokusíme pomoci i doma.

Přejeme všem šťastné a veselé, a hlavně ať jsme všichni zdraví.

Žáci 2. B

VÁNOČNÍ STROMEČKY

Pracovnice knihovny a DDM v Nové Roli připravily pro naše děti soutěž a nejhezčí vánoční stromeček. Děti ze školky a z 1. stupně ZŠ se pustily do vyrábění vánočních ozdob a řetězů. 24. 11. (přesně měsíc před Vánocemi) ozdobily třídy své stromečky, které byly připraveny na náměstí. Stromečky jsou očíslovány od 1 do 9 a občané Nové Role mají možnost do 3. 12. dát v knihovně hlas stromečku, který se jim líbí nejvíce. Ať vyhraje kdokoliv, všechny děti si zaslouží za svou práci obrovskou pochvalu.

Za 1. stupeň M. Dušková

“S lízátkem do školy”

S lízátkem do školy
Adventní čas bývá obdobím dobrých skutků. Naše škola se tedy tento rok rozhodla uspořádat charitativní sbírku lízátek pro onkologicky nemocné pacienty. Lízátko jim slouží nejen jako malá odměna v průběhu léčby, ale pomáhá také zahnat kovovou pachuť v ústech po chemoterapii. Cílem akce je donést do školy co nejvíce lízátek, která budou posléze předána na Hemato-onkologické oddělení FN Plzeň.
Sbírka je časově ohraničená, od 1.-17.12.2021

Den v národních barvách aneb 32. výročí sametové revoluce na naší škole

Předloni všichni žáci a učitelé projektovým dnem společně oslavili 30 let od listopadové revoluce 1989. Rok poté, v době epidemie covidu, mohla připomínka na sametovou revoluci  proběhnout pouze v rámci distanční výuky. Žáci a učitelé tak společně alespoň online zhlédli tematické dokumenty a prostřednictvím obrazovek diskutovali o tehdejších událostech. Letošní  32. výročí si vyšší ročníky připomněli dokumentárním filmem o osudech politické vězenkyně Dagmar Šimkové, autorky knihy Byly jsme tam také, a spolu s vyučujícími se zúčastnili živě vysílané moderované debaty zaměřené na poměry v ženských komunistických věznicích. Nepříznivá epidemiologická situace bohužel opět neumožnila podniknout na škole větší oslavu, přesto jsme našli cestu, jak si tento významný den společně připomenout. Žáci i učitelé přišli v tento den do školy symbolicky oblečení v barvách trikolóry.

Informace o karanténních opatřeních a návratu do školy

Uvádíme obecné informace o postupech a pravidlech, kterými se pří výskytu Covid-19 řídí škola, rodiče a žáci. Podrobné informace jsou uvedeny v souvisejících legislativních opatřeních zveřejňovaných na webu MZd ČR.

Postup v případě karantény nařízené Krajskou hygienickou stanicí KVK:

 1. Škola předá kontakty na žáky a rodiče KHS.
 2. KHS kontaktuje všechny, koho se karanténa týká (neočkovaní žáci, příp očkovaná žáci s příznaky onemocnění) – probíhá trasování a následné odeslání na PCR testy.
 3. Osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí RT-PCR test v rozmezí 5. – 7. dnů ode dne posledního kontaktu s Covid-pozitivní osobou. K testová RT-PCR vyzývá rizikové kontakty krajská hygienická stanice.
 4. Osoby s negativním výsledkem RT-PCR testu se po uplynutí sedmidenní karantény vrací do školy.
 5. V případě, že je výsledek RT-PCR testu pozitivní, je dotyčné osobě nařízena izolace a situaci dále řídí krajská hygienická stanice.
 6. Pokud testování RT-PCR vůbec neproběhne, karanténní opatření trvají po dobu 14 dnů a následuje návrat do školy.

Důležitá upozornění:

 1. Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit.
 2. V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař, nikoli škola.
 3. Za ukončení karantény, ať PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje.
 4. Pokud je více jak polovině žákům třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Distanční forma vzdělávání je ze zákona povinná.
 5. Žáci, kterým je nařízena karanténa, mají nárok na oběd, který si může vyzvednout zdravá osoba bez nařízené karantény či izolace. V případě, že obědy nikdo vyzvedávat nebude, je třeba obědy odhlásit.

 

V Nové Roli dne 29. 11. 2021

Mgr. Ester Nováková                                                                                                      Ředitelka školy

Beseda se spisovatelkou

Zajímavého setkání v městské knihovně se v listopadu zúčastnili žáci 7. tříd. Netradiční povídání si pro ně připravila současná spisovatelka Klára Smolíková, která je autorkou knih pro děti. Do Nové Role přijela žákům představit svou novou knihu “S Komenským do komiksu”. Tématem besedy tak byl především Jan Amos Komenský. Žáci s pomocí autorčina vyprávění vyplňovali pracovní listy a zároveň se dozvěděli spoustu dalších informací o jeho životě a díle. Autorka své povídání obohatila ještě zajímavými poznatky z oblasti historie, muzejnictví a tvorby filmů či seriálů. Paní spisovatelce děkujeme za skvělý zážitek a těšíme se na další setkání.

Návštěva 2. A a 2. B v planetáriu na gymnáziu v Chebu

Chebské gymnázium má vlastní planetárium a nabízí možnost návštěvy široké veřejnosti. Nabídka přišla i do naší školy. Využili jsme tuto možnost a na 18. listopad 2021 objednali obě druhé třídy.

Byl to hezký výlet. Přednášející lektor byl moc příjemný a trpělivě odpovídal na všechny všetečné otázky zvídavých dětí. Vše přizpůsobil věku a vědomostem žáků ze 2. třídy.
Viděli jsme model Země, Slunce a Měsíce připevněný na stropě s možností ukázky nasvíceného otáčení Země okolo své osy a okolo Slunce společně s Měsícem. Dozvěděli jsme se, jak se stane, že je den a noc pokaždé v jiné délce, proč se střídají čtyři roční období a ve které části Země je půl roku tma a půl roku den. Na modelu bylo vidět zatmění Slunce i zatmění Měsíce a na žádost dětí se model zastavil tak, aby viděly místo, kde je na naší Zemi Česká republika.

Přesunuli jsme se do promítacího sálu, který vypadal jako vesmírné kino s neobvyklým přístrojem uprostřed. Vypadal jako dalekohled, ale nebyl to dalekohled.  Následovalo promítání hvězdného nebe na strop promítacího sálu. Projekce otáčení Země se změnou oblohy od jarní po zimní a pojmenování souhvězdí s vyprávěním příběhů o tom, proč se tak souhvězdí jmenují. Na konci přednášky zbyl čas i na vesmírnou pohádku o tom, jak se kráva dostala na Měsíc.

Při odchodu si žáci mohli sáhnout na kus vesmírného kamene a podívat se do modelu vesmírné černé díry opět s vyprávěním příběhu. ​

Děkujeme za tuto možnost a těšíme se na další podobné akce.

Žáci 2. A a 2. B s učitelkami.

Třídy 6. B, 8. A, 8. B na výstavě korunovačních klenotů v Lokti

O Českých korunovačních klenotech, národní kulturní památce,  se žáci učí již na 1. stupni základní školy. Repliky tohoto nejcennějšího českého pokladu se v rámci putovní výstavy vrátily po pěti letech do Karlovarského kraje, tentokrát do nově zrekonstruovaných prostorů Severního paláce hradu Loket.                                                                          V říjnu expozici zhlédli žáci několika tříd 2. stupně naší školy. Komentovaná prohlídka byla ještě doplněna vlastní aktivitou dětí. Získané informace z výstavních panelů zaznamenávaly do připravených pracovních listů. Součástí školní akce byla i prohlídka samotného hradu, vyhlídková věž a hradní kobky s ukázkami různých způsobů středověkého mučení.

Turnaj ve florbale starších žáků

V Hale míčových sportů se 11. listopadu 2021 odehrál turnaj ve florbale starších žáků (kategorie IV). Byl to první meziškolní turnaj po velmi dlouhé pauze zaviněné proticovidovými opatřeními. Účastnilo se ho celkem 10 týmů z různých škol z celého okresu. Hrálo se na dvě skupiny po 5 týmech, systémem každý s každým ve skupině. Do play-off postupovaly první dva týmy z každé skupiny, do případného krajského kola pak postoupil celkový vítěz a finalista. Naše družstvo odehrálo dobrý turnaj. Nejprve sice prohrálo s tvrdě hrající (občas až za hranicí pravidel) ZŠ Poštovní 1:3, ale pak poměrně jednoznačně přehrálo ZŠ Hroznětín a ZŠ Dvory. Ovšem v klíčovém zápase s gymnáziem Ostrov nebyli naši hráči schopni i přes velkou převahu zvítězit (výsledkem byla jen remíza 1:1) a tudíž skončili na 3. místě ve skupině a do play-off nepostoupili. I tak předvedli dobrý výkon a vzornou reprezentaci školy.

A toto je pohled účastníků…

Tomáš: Pocity z turnaje jsou dobré, moc jsem si to užil. Hned při prvním zápase mě sice “zmrzačili”, ale nevadí. Shodli jsme se, že Poštovní je nejhorší škola v ČR. Turnaj byl dobře zorganizován a atmosféra byla super.

Ladislav: Mám ze zápasů v Hale míčových sportů dobrý pocit a jsem šťastný za 5. místo. Vše mě bavilo a užil jsem si to. Některé týmy nehrály podle našich představ (ZŠ Poštovní), ale ušlo to. Cením si organizaci zápasů a moc děkuji za účast.

Valentýn: Z turnaje mám dobrý pocit. Jediné, co mě mrzí, je to, že kvůli remíze 1:1 s ostrovským gymplem jsme o jedno místo nepostoupili do play-off. Hráli jsme dobře, takže i to 5. místo mě těší.

Roland: Turnaj byl dobře organizovaný, a proto nedošlo k většímu problému. Odehráli jsme dobrý turnaj, tudíž je škoda, že jsme nepostoupili do play-off, ale nedopadli jsme nejhůř, takže jsem s umístěním spokojen. Jsem rád, že jsme tam nejeli zbytečně a že po dlouhé době jsme mohli opět reprezentovat naší školu ve florbale.

Tomáš: Moc jsem si to užil, florbal mě začal bavit. Dal jsem jeden gól, takže jsem spokojen

Martin: Dobrý školní turnaj, kdyby se hrálo více času, taky by naše výsledky dopadly jinak. Užil jsem si to.

Tablet ve výuce

V naší škole máme možnost využívat tablety ve vyučování a procvičování probraného učiva. V první třídě, jsme tento způsob výuky nestihli využít, ale v tomto školním roce už jsme to štěstí měli.

Nejdřív jsme se museli seznámit se správným chováním a způsobem používání nové technologie. Víme, že je to drahá pomůcka a pravidla pro její používání musíme dodržovat:

 • na lavici musíme mít uklizeno
 • při práci s tabletem musíme sedět a nikdy s ním nechodit po třídě
 • když něco potřebujeme, přihlásíme se a paní učitelka přijde k nám a pomůže

Před hodinou s tablety vždy sedíme v lavici a dáváme pozor. Už víme, jak tablet zapnout, jaké je heslo a kde se zapíná čtečka QR kódu. Nejdříve nám paní učitelka řekne, jaký úkol nebo cvičení nás čeká a ukáže nám na interaktivní tabuli způsob práce. Pak už jen stačí načíst QR kód a můžeme pracovat. Je skvělé, že se učíme každý svým tempem, nevykřikujeme výsledky a kdo splní cvičení na plný počet, může přejít k dalšímu úkolu. Někdo to má na první pokus, někdo třeba až na třetí. Vůbec nám to nevadí. Učíme se vyvarovat chyb a zapamatovat si správná řešení. Před koncem hodiny tablety vyčistíme, uložíme do zásobníku a řekneme si, komu se dařilo a kdo potřebuje ještě učivo procvičit. Někdy máme úkol, kde čteme zadání v tabletu a řešení píšeme do sešitu. Tak nepoznáme, jestli jsme byli úspěšní či ne a čekáme, až vše paní učitelka opraví. Je to napínavé. V každém případě se těšíme na další hodinu, kdy se opět budeme učit s pomocí tabletu.

Žáci 2. B a tř. uč. M. Voláková

Dušičkový den

Chodíme do školy už skoro tři měsíce a jsme rádi. Učíme se, čteme, píšeme, počítáme, povídáme si, hrajeme si a soutěžíme. Občas ve dvojicích, občas ve větší skupince. Někdy se nám daří, někdy ne, ale to nevadí. Chyby opravíme a příště je zkoušíme neopakovat. Také si užíváme tělocvik a hudební výchovu. Měli jsme už první letošní prázdniny – ty podzimní – a po nich byl dušičkový den. Ráno nás ve třídě přivítala známá hudba z Harryho Pottera, na parapetech oken a interaktivní tabuli svítila světýlka a vydlabané dýně. Učení bylo dušičkové i veselé. Užili jsme si čarovnou matematiku i tajemnou češtinu a při hudební výchově byl taneční rej masek. Byl do další z dnů strávených ve škole, který jsme si užili spolu a rádi.

Žáci 2. B s tř. uč. M. Voláková

 

Street Dance ve škole

Žáci na 1. stupni dostali začátkem listopadu informaci o připravované akci ve škole – výuka Street Dance. Někteří se už od začátku velmi těšili, jiní byli rozpačití a tvrdili, že tancovat před ostatními nebudou. Opak byl pravdou. Lektor žáky seznámil s historií a vznikem vyučovaného tance hip-hop. Společně se rozcvičili a potom si užívali nácvik jednotlivých fází tance. Dokonce si několikrát po zvládnutí celé sestavy i zatleskali. Obavy z pohybu před spolužáky zůstaly mimo tělocvičnu, a to je dobře. Jednotlivé prvky hip-hopu se dají použít i při běžných hodinách TV, zpestřit gymnastické rozcvičky i průpravná atletická cvičení a soutěže. Za tuto akci velmi děkujeme.

Žáci 2. B

Exkurze na hradu Loket

Dne 16.11. jely třídy 7.A a 9.A na exkurzi, na hrad Loket. Žáci společně s paní učitelkou Větrovcovou a s panem učitelem Kökenym vyjížděli po první vyučovací hodině autobusem do Lokte, kde se vydali směrem na hrad. Po cestě se kochali krásou Loketského náměstí. Na hradě je přivítala paní průvodkyně, která je seznámila s historií hradu Loket a pomohla žákům pochopit rozdíl mezi hradem a zámkem. Poté následovala krátká prohlídka středověkých zbraní, zbrojí a dochovaných fresek. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina šla na samostatnou prohlídku hradu Loket, přičemž nejnavštěvovanější částí byla prohlídka útrpného práva a výstup na 26 m vysokou věž, kde si žáci se zaujetím prohlédli (a na nečisto vyzkoušeli) místní prevét. Druhá skupina si mezitím prohlížela výstavu kopií korunovačních klenotů. Paní průvodkyně jim poutavě přednesla historii korunovačních klenotů a popsala proces výroby jejich kopií. Poté žáci se zaujetím vyplnili pracovní list, který  pro ně připravil pan učitel Starý. Exkurze byla zakončena prohlídkou Loketského náměstí a skupinovým focením.

 

1 2 3 16