Výlet do Mariánských Lázní 1.A

Konec školního roku si naše 1.A zpestřila výletem do Mariánských Lázní. Začátek nevypadal moc slibně, protože celou cestu hustě pršelo, ale sotva jsme vystoupili z minibusu a vytáhli pláštěnky, bylo po dešti. V překrásné Hlavní lázeňské kolonádě jsme si našli místa u stolečků a posilnili se svačinou a teplými oplatkami. Pak už na nás čekal náš minibus a odvezl nás přímo před přírodní Park Boheminium. Kromě známých hradů a zámků děti objevovaly a poznávaly modely rozhleden, ale také lodě a letiště. Naši pozornost přitáhla i parta poníků s malým černým hříbátkem. Největší zábava byla samozřejmě u interaktivních památek, například u Podmokelského nádraží si děti mohly pohrát s vláčky. Blížila se lichá hodina a nastal čas se přesunout se k překrásné Zpívající fontáně. Poslechli jsme si předehru z operety Netopýr od Johanna Strausse ml. Pak na nás čekala ještě dobrá zmrzlina a nákup drobností na památku.

Výlet se nám vydařil a poděkování patří milé paní průvodkyni, která dětem celou cestu vyprávěla mnoho zajímavostí a skvělému panu řidiči, panu Blažkovi, který nás bezpečně přivezl tam i zpátky.

děti z 1.A a Jana Jelínková

Úniková hra 8.A

Přiblížil se konec školního roku a s ním i vytoužený výlet. S žáky 8.A jsme se rozhodli utužit vzájemné vztahy, procvičit si schopnost kooperace a prověřit logické myšlení a důvtip. Volba byla jasná – ÚNIKOVÁ HRA. Únikové hry se začaly v České republice objevovat teprve v roce 2013 a rychle se staly velmi oblíbenými. Lze je popsat jako kolektivní fyzické dobrodružné hry. Jejich cílem je uniknout v časovém limitu z uzavřené místnosti díky vyřešení různých úkolů, hádanek a rébusů. Časový limit se nejčastěji pohybuje od 60 do 90 minut a počet hráčů od 2 do 6.
Prostor únikové hry bývá nezřídka členitý. V původně jediné místnosti se tak v průběhu hry může objevit skrytý průchod či posuvná stěna do další.
Bez komunikace a vzájemné spolupráce všech členů týmu hru nevyřešíte. Díky hře tak můžete objevit skryté talenty svých spoluhráčů, upevnit a otestovat své vztahy. Vystaveni různým situacím si zlepšíte smysl pro detail a soustředěnost. Začnete přemýšlet jinak, což vás může posunout i při řešení běžných problémů, protože budete hledat řešení tam, kde byste ho dříve nehledali. V neposlední řadě hry stimulují mozek a nabíjejí hráče energií. (Popis převzat, upraven a zkrácen z dTestu: www.dtest.cz/clanek-7526/unikove-hry, kde si můžete o hrách přečíst ještě mnohem více)

My jsme vyrazili do Dalovic do areálu HRA ZAČÍNÁ (https://hrazacina.cz/). Rozdělili jsme se na tři skupiny a snažili se “uniknout”.
Všechny týmy byly úspěšné a z reakcí žáků jednoznačně vyplívá že se výlet vydařil.

Putování krajem živých vod

Žáci 3. A a 3. B se zúčastnili výletu “Putování krajem živých vod”.
S průvodcem jsme navštívili upolínovou louku, ochutnali Farskou kyselku, byli jsme u pramene Smraďoch a prošli jsme se kolem rybníčků v obci Kladská.

První školní výlet 1. B

Přiblížil se konec prvního školního roku a s ním i první celodenní školní výlet. Děti si samy domluvily návštěvu na Tisové u Nejdku na chaloupce rodiny Barunky Dlabové. Byl to v každém případě výborný nápad.
Děti si tento den moc užily. Po příchodu na “chaloupku u Dlabů” jsme byli pohoštěni uvítacím pudinkovým pohárem s piškoty a šťávou nebo čajem podle vlastního výběru.
Pak přišlo na řadu plnění deseti úkolů ve dvojicích. Radost a nadšení ze soutěží měli nejen pořadatelé – sestřičky Barunka a Viktorka Dlabovy s babičkou a maminkou, ale i všechny děti. Chůze na chůdách, foukání do bublifuku, zpívání písničky nebo přednes básničky, deset dřepů s počítáním, chování a krmení králíků, poznávání květin a stromů, kreslení na papírový kelímek, hledání cukrovinek ve stodole a slavnostní oběd v přírodě. Deset rozmanitých úkolů, aby byla veselá nálada.
Na oběd v přírodě nás pozval pan Dlaba, který pekl na ohni klobásky, špekáčky, cuketu a sýr. Paní Dlabová doplnila nabídku o kečup a hořčici, tác se zeleninou, rohlíky a bagety i džbánky s nápoji. Každý si mohl vybrat podle svého přání a chuti. Sladká tečka byly pečené maršmelouny, na které si každý vystál frontu i několikrát.
Následovaly volné hry na písku, v domečku s obchůdkem nebo střelba z kuše. Někteří se houpali na houpačkách nebo se střídali ve skákání na trampolíně.
Čekali jsme na sluníčko a měli jsme štěstí. Právě, když se děti převlékly do plavek, vykouklo mezi mraky a koupání mohlo začít. Všichni se v bazénu vystřídali hned několikrát. Tolik radosti z koupání už jsem dlouho neviděla.
Nikomu se z přírody a chaloupky na Tisové domů nechtělo. Společně jsme si říkali, že to strašně rychle uteklo a bylo to fajn. Převlečení do suchého oblečení se sbalenými batůžky jsme vyšli na nádraží na Tisovou. Vlak jsme stihli a v pořádku dorazili zpět do Nové Role.

Ráda bych poděkovala celé rodině Barušky Dlabové i Barborce samotné za milé přijetí, pohoštění, vymyšlení programu a péči o celou naši třídu na prvním školním výletě 1. B.

Moc děkujeme.

Žáci 1. B a tř. učitelka Mirka Voláková

Výlet do Zooparku Chomutov

8.B si zpestřila konec školního roku výletem do Zooparku Chomutov, který chová živočichy palearktické oblasti, tedy zvířata Evropy, severní Afriky a části Asie. Chovanci zoo vcelku bez zájmu přivítali naší skupinu žáků, některým (například medvědům) nestálo ani za námahu se vylézt ukázat (proč taky, že?). I přesto se podařilo spatřit mnohé zajímavé druhy, jako například rosomáka, charzy, tuleně, plameňáky, blavory či rysy. A když už byla námaha z korzování po zoo nesnesitelná, zachránily nás početné stánky s občerstvením. Cesta vlakem tam i zpět byla poněkud dobrodružnější, neboť ve stejný den jely na výlet mnohé další třídy nejen z naší školy, ale všichni nakonec vyvázli bez úhony.

ŠJ – obědy na vysvědčení

Obědy v den vysvědčení nejsou automaticky odhlášeny.

Obědy na tento den odhlašujte nejpozději do pondělí 28.června telefonicky 353951209, nebo osobně v kanceláři ŠJ.

Děkujeme za pochopení

Pojízdná učebna techniky

Pojízdná učebna techniky

V úterý 18. května měli žáci 9. tříd výjimečnou možnost zúčastnit se projektu Pojízdná učebna techniky (Tour for the Future). Tento projekt vznikl pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství. Seznamuje žáky 8. a 9. tříd základních škol s technikou a technologickým pokrokem a vývojem. V rámci programu žáci absolvovali 2 bloky. V prvním proběhla beseda na téma mediální výchova a kybernetická bezpečnost.  V druhém bloku si žáci ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném nákladním automobilu prošli praktickým workshopem, ve kterém se naučili vytvořit návrh svého výrobku. Následně si ho mohli sami vytisknout na 3D tiskárně. Cílem projektu je zvýšit zájem dětí o techniku a řemesla a zároveň ukázat nové možnosti vzdělávání učitelům.

Mgr. Denisa Slavíková

Návrat všech do škol

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády od 17. 5. skončí rotační výuka a homogenní rozdělení skupin. Po více než půl roce se tedy vrátí všichni žáci do školy k prezenční výuce a k původnímu rozvrhu. Z informací, které máme, dále platí výuka tělocviku jen venku, hudební výchova bez zpěvu.

Testování bude probíhat jednou týdně v pondělí, chybějící žáci v den, kdy přijdou do školy.

Čestné prohlášení o negativním testu si můžete stáhnout sami z webové aplikace Bakalářů.

Všichni máme za sebou období, které bylo náročné a na které může každý reagovat jinak. Pokud byste pozorovali u dětí nějaký problém s návratem do školy, s adaptací ve škole, kontaktujte třídní učitele, abychom mohli na situaci reagovat a nabídnout pomoc.

S přáním klidného návratu a hezkých dní

Mgr. Ester Nováková

Rozhodnutí o přijetí

Č.j. ZŠ/287/2021                                                             V Nové Roli dne 3.5.2021  

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání v Základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role,  příspěvková organizace  (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165  odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání v Základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022:

Pořadové číslo  Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1. 1/2021 přijat
2. 2/2021 přijat
3. 3/2021 přijat
4. 4/2021 přijat
5. 5/2021 přijat
6. 6/2021 přijat
7. 7/2021 přijat
8. 8/2021 přijat
9. 9/2021 přijat
10. 10/2021 přijat
11. 11/2021 přijat
12. 12/2021 přijat
13. 13/2021 přijat
14. 14/2021 přijat
15. 15/2021 přijat
16. 16/2021 přijat
17. 17/2021 přijat
18. 18/2021 přijat
19. 19/2021 přijat
20. 20/2021 přijat
21. 21/2021 přijat
22. 22/2021 přijat
23. 23/2021 přijat
24. 24/2021 přijat
25. 25/2021 přijat
26. 26/2021 přijat
27. 27/2021 přijat
28. 28/2021 přijat
29. 29/2021 přijat
30. 30/2021 přijat
31. 31/2021 přijat
32. 32/2021 přijat
33. 33/2021 přijat
34. 34/2021 přijat
35. 35/2021 přijat
36. 36/2021 přijat
37. 37/2021 přijat
38. 38/2021 přijat
39. 39/2021 přijat
40. 40/2021 přijat
41. 41/2021 přijat

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání v Základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022, za oznámená.

 

P o u č e n í :

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

                     

Mgr. Ester Nováková

ředitel  školy

 

Datum zveřejnění: 3.5.2021

Datum sejmutí: 28.5.2021

Návrat žáků 2. stupně do škol

Vážení rodiče,

od 3. 5. se vrací žáci 2. stupně v rotačním režimu do školy. Bližší informace najdete v Bakalářích.

Na děti se těšíme a přejeme jim bezproblémový návrat k prezenční výuce.

 

Návrat žáků do škol od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

jak již asi víte, vláda včera rozhodla o návratu dětí do škol. Od 12. 4. se vrátí v rotačním režimu žáci 1. stupně. To znamená, že od 12. do 16. 4. budou chodit do školy žáci ze tříd A, v dalším týdnu žáci ze tříd B. V týdnu, kdy zůstanou žáci doma, bude probíhat distanční výuka jako doposud. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

V době přítomnosti ve škole bude probíhat 2x týdně testování. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, budou testováni v ŠD, ostatní ve svých třídách po příchodu do školy podle časového rozvrhu.

1.- 2.třída 7.40
3. 7.45
4. 7.50
5. 7.55

Prosíme, aby byli žáci připraveni ve stanovený čas u zadního vchodu na zahradě k odchodu do šatny. Žáky 1. – 3. tříd mohou doprovázet k testování zákonní zástupci – testování bude probíhat v tělocvičně školy v 7, 45 h.

Testování bude probíhat tak, že si žák zasune tyčinku 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem obkrouží 5x obě nosní dírky a tyčinku vloží do vyhodnocovací karty a odstraní lepicí proužek. Vyučující nakape na kartu roztok, žák otočí tyčinkou a uzavře kartu. Průběh testování můžete vidět na instruktážním videu:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

V případě, že vyjde někomu pozitivní test: v pondělí odchází domů pouze žák s pozitivním testem, ve čtvrtek odchází do karantény celá třída, pozitivní žák jde na PCR test. Pokud vyjde i PCR test pozitivní, je nařízena KHS celé třídě karanténa a třída přechází na distanční výuku. Pokud vyjde PCR test negativní, vrací se třída do školy k prezenční výuce. Prosíme vás, abyste byli k dosažení na telefonu, abyste si v případě pozitivního testu vyzvedli své dítě.

Pokud vyjde test ve škole pozitivní, bude žák umístěn do izolace a škola bude informovat neprodleně zákonného zástupce a vystaví mu potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce je povinen neprodleně kontaktovat dětského lékaře, který vystaví doporučení k PCR testu. O výsledcích testu informuje zákonný zástupce školu – u negativního testu dokládá negativní výsledek a žák se vrací do třídy. U pozitivního testu informuje zákonný zástupce školu, která na základě informace zasílá informaci i se jmény dětí ve třídě na Krajskou hygienickou stanici. Kontaktní osobou pro informace ohledně PCR testování je sekretářka školy paní I. Štěříková na tel., čísle 774 362 251.

Testovat se nemusí žák, který prodělal COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena.

Do školy mohou chodit pouze žáci bez příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, bolest v krku.

Bližší informace najdete na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Výdej obědů:

  PO, ST, PÁ  
12.00 1. třída (2) úterý   12.45 (2)
12.15 2. třída (1) úterý  + čtvrtek   12.50 (1)
12.45 3. třída (2) úterý + čtvrtek    13.05 (2)
12.55 4. třída (1) úterý + čtvrtek    13.10 (1)
13.05 5. třída (2) úterý + čtvrtek    13.15 (2)

 

Výdej do jídlonosičů pro všechny žáky na distanční výuce 13.30-14 h.

Těšíme se na děti a věříme, že všechny nástrahy testování, hlášení a dodržování různých opatření společnými silami zvládneme.

Mgr. Ester Nováková

Pozvánka nejen pro budoucí prvňáčky

Zveme vás na prohlídku naší školy. Můžete se podívat na krátké video, které zachycuje prostory naší školy a ukázky akcí, které pravidelně pořádáme. Připraveno je také putování školou s plněním úkolů pro předškoláčky. Putování obsahuje průvodní slovo, proto je potřeba mít zapnutý i zvuk. Doufáme, že se dětem i vám bude v naší “virtuální” škole líbit.

Odkaz na video:

https://youtu.be/K4se6DW1rEo

Odkaz na putování školou s úkoly:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTnNOrI8SRVmb0lK7KgSxeUP3ouwB1TJIo0Mn_qXeuzBL0uR7xDvhQlCEyVbaGjKq8G2qbYca5e0dM2/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

 

1 2 3 14