„Svět bezpečí“

Dne 14. 9. vyrazili žáci V. A a V. B do Světa záchranářů v K. Varech. Zde absolvovali program „Svět bezpečí“, který vedli profesionální policisté. Žáci se seznámili s prací policie, s riziky setkání s cizími lidmi, s nástrahami internetu a také poznali nebezpečí návykových látek. Zároveň se mohli vžít do role detektivů, pachatelů i svědků trestného činu. Prožili tak hodiny plné napětí, zážitků a zajímavých informací.

Kartografická cvičení

V průběhu září absolvovali žáci 8. a 9. ročníků kartografické cvičení v podobě teoretické průpravy ve škole, vycházky po okolí a jednoduchých praktických ukázek. Používali při tom mobilní aplikaci mapy.cz, ve škole ji porovnávali i s počítačovou verzí. Zaznamenávali ušlou trasu, měřili ušlou vzdálenost, čas, rychlost, nadmořskou výšku, učili se rozeznávat jednotlivé mapové značky a porovnávali je se skutečností v terénu. Nabyté vědomosti se jim třeba jednou budou hodit. Fotky ukazují “řazení na vrstevnici”.

Adaptační dny žáků 6.A a 6.B

Středa 8.9. a čtvrtek 9.9. proběhly jako adaptační dny žáků 6.A a 6.B pod vedením jejich třídních učitelů. Byly naplánované aktivity na poznání se se svými učiteli a novými žáky, na vzájemné upevnění vztahů mezi spolužáky, stmelení kolektivu a příjemnější přechod žáků z I. stupně na II. stupeň naší ZŠ.

Ve středu jsme dopoledne opékali buřtíky, v průběhu dne až dlouho do večera se hrály různé hry, při kterých se žáci velmi dobře bavili, navzájem si fandili a spolupracovali. Po výborné večeři a setmění nesměl samozřejmě chybět „Bobřík odvahy“ zakončený vlastnoručním podpisem v temném zahradním altánu. Žáci nocovali ve svých třídách. Našli si i spoustu chvilek jen pro sebe, kdy si povídali. Druhý den po snídani se rozjely jednotlivé třídy na naplánované výlety. 6.A si prošla lázeňské kolonády a léčebné prameny v Karlových Varech s objednanou exkurzí „Vřídelní kolonáda a její podzemí“. 6.B vyjela objednaným autobusem do Černošína na exkurzi o třídění odpadu a jeho následném zpracování a dalším využití.

Na tyto dny plné zážitků budou žáci jistě ještě hodně dlouho příjemně vzpomínat.

 

Třídírna odpadu a 9.A

Dne 6. 9. 2021 se třída 9. A vydala na exkurzi do třídírny odpadů v Černošíně. Třídění a následná recyklace je globálním tématem, které se dotýká nás všech. Vše bylo názorně vysvětleno a ukázáno na úvodní přednášce a dále výukovém videu. Žáky velmi zajímalo, jak taková skládka funguje a velmi ocenili detailní popis včetně fotografií, jak se taková skládka zakládá, jak se z ní jímá plyn a kam se odčerpává voda.

Po přednáškách a názorných ukázkách výrobků, které jde z recyklovatelných materiálů vyrobit, jsme se šli podívat na třídírnu. Prohlédli jsme si jednotlivé roztříděné balíky a zaujalo nás, že plastové lahve se třídí i podle barev – bílé, červené/ oranžové a zelené/ modré. Zajímala nás váha jednotlivých balíků (cca 120 – 350 kg – dle materiálu) i pravděpodobné množství slisovaných věcí.

Na závěr jsme měli výklad venku, kdy jsme prošli celou skládkou kolem jednotlivých „kójí“ (na dřevo, na železo, na bioodpad), přes transformátor, kde si vyrábí z plynu vlastní elektřinu až k bazénům, které jímají ze skládky vodu.

Myslím, že exkurze byla velmi vydařená a všichni jsme odjížděli plni nových informací.

Zářijový školní výlet 3.A

Již druhým rokem se vždy po prázdninách s dětmi těšíme na společný výlet. Cílem je sdělit si všechno, co člověk během dlouhých letních prázdnin dělal a navázat na stará nebo vytvořit nová třídní přátelství. Letos jsme jeli v termínu od 8. do 10. září do Perninku.

Ve středu ráno jsme nasedli na vlak směr Pernink, ale vystoupili jsme již v Nových Hamrech. Důvodem byla silná touha paní učitelky po krásách turistických cest. Cesta vedla nahoru, dolů, lesem, loukou, kolem potoků, chat… až jsme dorazili na místo s názvem Chata Javorka. Tam na nás čekala Iveta Maxová s výýýýýbornou kuřecí polévkou.  Ubytovali jsme se a šli nakoupit potraviny. Každé z dětí měl sbalenou nákupní tašku, ze školy jsme měli seznam a tak jsme si nakoupili jídlo na svačiny, snídaně a malý oběd. Po příchodu a úklidu nákupu nastal „volný čas“, který děti využily k hraní fotbalu, houpání se, povídání, honění, lítání a hlavně křičení.

Když už toho bylo dost, šli jsme na prohlídku okolí a rovnou na teplou večeři do restaurace. Měli jsme kuřecí plátek s bramborovou kaší. A moc toho na talířích nezbylo.

Čas plynul tak rychle, že po večerní vycházce byla už jen společná pohádka (malé kino) při praskání v krbových kamnech a závěrečná hygiena. Chvíli se ještě z pokojů ozývaly hlasy a smích, ale za okamžik již většina spala.

Ve čtvrtek po společné snídani jsme nasedli na autobus do Abertam. Turistickou cestou zpět jsme si snědli svačiny a povídali a povídali. K obědu jsme si uvařili špagety se sýrem. Odpolední procházka směřovala na Perninské rašeliniště, kde jsme uviděli úplně jinou krajinu  než na jakou  jsme zvyklí.  Po cestě zpět rovnou na večeři – hurá Rajská –  a  honem na louku válet sudy. A pak už zase pohádka, krb, hygiena.  A spaní? Je to zvláštní, ale ticho bylo skoro hned.

Všem dětem chci poděkovat za příjemný pobyt. Panu Klepáčkovi a Pastorovi za odvoz zavazadel, rodičům za skvělé děti a Ivetce Maxové za to, že do toho se mnou zase šla.

Třídní učitelka Michaela Smyslová

Osmé třídy v Podkrušnohoří

Žáci osmých ročníků využili hezkého počasí na začátku školního roku a vydali se na pěší výlet do Krušnohoří. Trasu z Perninku do Nových Hamrů zvládli ujít poměrně rychle, takže zbyl čas i na skupinovou práci a zasloužený odpočinek v trávě u hamerského kostela. Při příznivém počasí si pěší túru do hor určitě rádi zopakují.

 

Exkurze do Černošína

Na začátku školního roku se žáci třídy 6.B a 7.A  zúčastnili exkurze v třídírně odpadu v Černošíně. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální a velmi probírané téma, byli jsme velmi zvědaví, co se o třídění, zpracování a následné recyklaci odpadů dozvíme. Jako první nás čekala přednáška, kde jsme se seznámili s problematikou třídění odpadů. Přednášející byl na velmi vysoké odborné úrovni a přednášenou problematiku dokázal dětem přednést tak, že i děti byli aktivně zapojeni do diskuze. Dozvěděli jsme se mnoho informací o recyklaci a následném navrácení těchto výrobků do oběhu. Žáci byli překvapeni, že se z recyklovaných surovin dají vyrobit například: mikiny, spací pytle, nebo bezpečnostní pokryvy na dětská hřiště. Žáci si tyto výrobky měli možnost i osahat. Společně s lektorem si žáci ujasnili, co do kterého kontejneru vůbec patří. Po teoretické části exkurze jsme měli možnost podívat se přímo do třídící haly a prohlédnout si okolí skládky. Měli jsme možnost vidět vrstvení skládky, které je technologicky a finančně velmi náročné. V této části jsme si uvědomili, jak důležité je správně třídit odpad. Velké poděkování patří přednášejícímu panu Pacolovi za informace, které žákům předal, čímž doufejme zvýšil motivaci k ještě většímu třídění odpadů.

Dopravní hřiště 4. A

Ve středu 8. září se žáci 4. A vypravili na dopravní hřiště v Karlových Varech u KV Arény.  Zde byli poučeni, jak má být vybaveno jízdní kolo, zopakovali si základní dopravní značky a na interaktivní tabuli řešili různé dopravní situace. Nakonec si v praxi vyzkoušeli jízdu na kole na dopravním hřišti.

Velké putování 2. B s velrybou Varybou 2021

Začátek školního roku a předpověď počasí vhodná na turistický výlet nás inspirovala k návštěvě Karlových Varů a putováním s velrybou Varybou. Tentokrát to bylo za moudrým Karlem, loveckými psy a dámou v růžovém. Seznámili jsme se s tím, jak to bylo s nalezením léčebných pramenů a založením světoznámých lázní Karlovy Vary. Našli jsme dvě ze tří soch Karla IV. v Karlových Varech, prohlídli jsme si lázeňské domy na Staré louce a procházkou od Císařských lázní kolem Grandhotelu Pupp jsme došli lesem až k Vyhlídce Karla IV. a zpět k zastávce lanovky na rozhlednu Diana. Četli jsme si zajímavosti a plnili úkoly. Některé je potřeba splnit až v klidu s tužkou a pastelkami, a tak vše dokončíme až ve škole.

Žáci 2. B, tř. uč. M. Voláková

Bakaláři – chyba certifikátu

Vážení rodiče, pokud máte problémy s mobilní aplikací Bakaláři (hlásí chybu certifikátu), klikněte na ikonu tužky, vyhledejte v řádku nabídky škol znovu naší školu a znovu se přihlašte. Pak by to mělo být v pořádku.

 

Začátek školního roku

Vážení rodiče,

1. září začíná nový školní rok, který s sebou nese i nadále některá mimořádná opatření, o kterých Vás spolu s organizací prvních dní chceme informovat.

Každá osoba je povinna si zakrýt při vstupu do školy dýchací cesty respirátorem bez výdechové ventilu, žáci mohou mít též zdravotnickou roušku.

V souladu s manuálem MŠMT ze dne 17. 8. 2021 proběhne ve dnech 1.9., 6. 9. a 9. 9. testování antigenními testy stěrem z nosu. 1. třídy nebudou testovány hned první den, ale až 2. 9., jeden rodič může být u testování v 7,50 h ve třídě (další testovací dny v tělocvičně). V případě pozitivního testu bude žák izolován od spolužáků a bude kontaktován zákonný zástupce, aby dítě ze školy odvedl a kontaktoval dětského ošetřujícího lékaře, který vydá žádanku na PCR test. Rodiče, kteří chtějí být u testování, mohou přijít na testování do tělocvičny v 7, 40 h, stejně tak i žáci, kteří si donesou vlastní test, pokud bude na seznamu MZ (prosíme, abyste si vyhledali číslo testu).

Testováni nebudou žáci, kteří plně dokončili nejméně před 14 dny očkování nebo prodělali onemocnění COVID-19 a neuběhlo do prvního pozitivního testu více než 180 dní. Splnění těchto podmínek doloží žáci třídním učitelům. Též je možné doložit negativní výsledek z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Pokud žák testování neabsolvuje, je povinen nosit ochranu dýchacích cest ve všech prostorech školy, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí zpívat.

U testovaných žáků se vztahuje povinnost nošení roušky pouze na společné prostory školy a školní jídelny, ve třídách budou bez roušek.

Žáci si budou dezinfikovat ruce při vstupu do školy, tělocvičny a školní jídelny. Po příchodu do třídy si umyjí ruce.

Prosíme vás, abyste sledovali zdravotní stav dětí a neposílali jste je do školy nemocné. V případě chronických respiračních potíží vám vystaví dětský lékař potvrzení o tom, že dítě netrpí infekčním onemocněním.

Prosíme vás, abyste nevstupovali do školy a čekali na děti před školou.  V případě, že potřebujete mluvit s pedagogy, domluvte se na schůzce předem. Také prosíme o pravidelné sledování Bakalářů a potvrzování, že jste zprávy četli – je to pro nás zpětná vazba.

Ve školní jídelně začneme od září používat čipy pro načtení obědů a můžete si též online objednávat či odhlašovat obědy. Bližší informace jsou na stránkách školy od paní vedoucí ŠJ.

První školní den budou mít všichni žáci pouze jednu vyučovací hodinu. Z důvodu zvýšených hygienických požadavků prosíme, aby se slavnostního zahájení školní docházky prvňáčků zúčastnili jen zákonní zástupci – děkujeme za pochopení.

Školní družina bude v provozu pro přihlášené žáky již od 1. září.

2. září proběhne ve třídě testování 1. tříd, které budou mít 2 vyučovací hodiny. 1. stupeň bude končit v 11. 40 h, 2. stupeň ve 12,35.

V pátek 3. září končí 1. třídy po 3. vyučovací hodině,  1. stupeň v 11. 40 h, 2. stupeň ve 12,35.

Od pondělí 6. září probíhá výuka dle rozvrhu.

10. 9. bude z organizačních důvodů ředitelské volno – proběhne školení pedagogů v rámci realizovaných šablon, které bylo z důvodu covidu a nemoci lektora několikrát přeložené. Školní družina bude fungovat.

Plaveckou výuku začnou žáci 4. tříd 8. a 9. 9., žáci 3. tříd 15. a 16. 9. V dalších týdnech bude výuka probíhat pro každý ročník jednou týdně.

Přeji Vám i Vašim dětem školní rok prožitý ve zdraví.

Mgr. Ester Nováková

Školní jídelna

 

Vážení rodiče,

po zaplacení stravného na měsíc září jsou všichni automaticky přihlášeni od 1.září. Pokud chcete dítě přihlásit od pozdějšího data, je nutné změnu nahlásit telefonicky, nebo osobně v kanceláři ŠJ.

Od 1.září  zavádíme ve školní jídelně nový systém výdeje, odhlašování a přihlašování obědů. K výdeji stravy se budou používat čipy, které děti  používají  při vstupu do školy. Odhlašovat obědy (do 14.00 hod. předchozího dne na den následující, při náhlé nemoci téhož dne do 8.00 hod.) budete moci prostřednictvím webových stránek https://e-jidelnicek.cz/welcome  – každé dítě dostane podklady pro přihlášení od třídního učitele. Tento systém umožňuje nám i vám přehled o platbách a odebrané stravě.

 

ŠJ Nová Role

Machačková

Nápovědu pro přihlášení naleznete na přihlašovací stránce e-jídelníčku:

přihlašovací jméno = login

 

 

Výlet do Mariánských Lázní 1.A

Konec školního roku si naše 1.A zpestřila výletem do Mariánských Lázní. Začátek nevypadal moc slibně, protože celou cestu hustě pršelo, ale sotva jsme vystoupili z minibusu a vytáhli pláštěnky, bylo po dešti. V překrásné Hlavní lázeňské kolonádě jsme si našli místa u stolečků a posilnili se svačinou a teplými oplatkami. Pak už na nás čekal náš minibus a odvezl nás přímo před přírodní Park Boheminium. Kromě známých hradů a zámků děti objevovaly a poznávaly modely rozhleden, ale také lodě a letiště. Naši pozornost přitáhla i parta poníků s malým černým hříbátkem. Největší zábava byla samozřejmě u interaktivních památek, například u Podmokelského nádraží si děti mohly pohrát s vláčky. Blížila se lichá hodina a nastal čas se přesunout se k překrásné Zpívající fontáně. Poslechli jsme si předehru z operety Netopýr od Johanna Strausse ml. Pak na nás čekala ještě dobrá zmrzlina a nákup drobností na památku.

Výlet se nám vydařil a poděkování patří milé paní průvodkyni, která dětem celou cestu vyprávěla mnoho zajímavostí a skvělému panu řidiči, panu Blažkovi, který nás bezpečně přivezl tam i zpátky.

děti z 1.A a Jana Jelínková

Úniková hra 8.A

Přiblížil se konec školního roku a s ním i vytoužený výlet. S žáky 8.A jsme se rozhodli utužit vzájemné vztahy, procvičit si schopnost kooperace a prověřit logické myšlení a důvtip. Volba byla jasná – ÚNIKOVÁ HRA. Únikové hry se začaly v České republice objevovat teprve v roce 2013 a rychle se staly velmi oblíbenými. Lze je popsat jako kolektivní fyzické dobrodružné hry. Jejich cílem je uniknout v časovém limitu z uzavřené místnosti díky vyřešení různých úkolů, hádanek a rébusů. Časový limit se nejčastěji pohybuje od 60 do 90 minut a počet hráčů od 2 do 6.
Prostor únikové hry bývá nezřídka členitý. V původně jediné místnosti se tak v průběhu hry může objevit skrytý průchod či posuvná stěna do další.
Bez komunikace a vzájemné spolupráce všech členů týmu hru nevyřešíte. Díky hře tak můžete objevit skryté talenty svých spoluhráčů, upevnit a otestovat své vztahy. Vystaveni různým situacím si zlepšíte smysl pro detail a soustředěnost. Začnete přemýšlet jinak, což vás může posunout i při řešení běžných problémů, protože budete hledat řešení tam, kde byste ho dříve nehledali. V neposlední řadě hry stimulují mozek a nabíjejí hráče energií. (Popis převzat, upraven a zkrácen z dTestu: www.dtest.cz/clanek-7526/unikove-hry, kde si můžete o hrách přečíst ještě mnohem více)

My jsme vyrazili do Dalovic do areálu HRA ZAČÍNÁ (https://hrazacina.cz/). Rozdělili jsme se na tři skupiny a snažili se “uniknout”.
Všechny týmy byly úspěšné a z reakcí žáků jednoznačně vyplívá že se výlet vydařil.
1 2 3 14