Návrat žáků do škol od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

jak již asi víte, vláda včera rozhodla o návratu dětí do škol. Od 12. 4. se vrátí v rotačním režimu žáci 1. stupně. To znamená, že od 12. do 16. 4. budou chodit do školy žáci ze tříd A, v dalším týdnu žáci ze tříd B. V týdnu, kdy zůstanou žáci doma, bude probíhat distanční výuka jako doposud. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

V době přítomnosti ve škole bude probíhat 2x týdně testování. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, budou testováni v ŠD, ostatní ve svých třídách po příchodu do školy podle časového rozvrhu.

1.- 2.třída 7.40
3. 7.45
4. 7.50
5. 7.55

Prosíme, aby byli žáci připraveni ve stanovený čas u zadního vchodu na zahradě k odchodu do šatny. Žáky 1. – 3. tříd mohou doprovázet k testování zákonní zástupci – testování bude probíhat v tělocvičně školy v 7, 45 h.

Testování bude probíhat tak, že si žák zasune tyčinku 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem obkrouží 5x obě nosní dírky a tyčinku vloží do vyhodnocovací karty a odstraní lepicí proužek. Vyučující nakape na kartu roztok, žák otočí tyčinkou a uzavře kartu. Průběh testování můžete vidět na instruktážním videu:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

V případě, že vyjde někomu pozitivní test: v pondělí odchází domů pouze žák s pozitivním testem, ve čtvrtek odchází do karantény celá třída, pozitivní žák jde na PCR test. Pokud vyjde i PCR test pozitivní, je nařízena KHS celé třídě karanténa a třída přechází na distanční výuku. Pokud vyjde PCR test negativní, vrací se třída do školy k prezenční výuce. Prosíme vás, abyste byli k dosažení na telefonu, abyste si v případě pozitivního testu vyzvedli své dítě.

Pokud vyjde test ve škole pozitivní, bude žák umístěn do izolace a škola bude informovat neprodleně zákonného zástupce a vystaví mu potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce je povinen neprodleně kontaktovat dětského lékaře, který vystaví doporučení k PCR testu. O výsledcích testu informuje zákonný zástupce školu – u negativního testu dokládá negativní výsledek a žák se vrací do třídy. U pozitivního testu informuje zákonný zástupce školu, která na základě informace zasílá informaci i se jmény dětí ve třídě na Krajskou hygienickou stanici. Kontaktní osobou pro informace ohledně PCR testování je sekretářka školy paní I. Štěříková na tel., čísle 774 362 251.

Testovat se nemusí žák, který prodělal COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena.

Do školy mohou chodit pouze žáci bez příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, bolest v krku.

Bližší informace najdete na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Výdej obědů:

  PO, ST, PÁ  
12.00 1. třída (2) úterý   12.45 (2)
12.15 2. třída (1) úterý  + čtvrtek   12.50 (1)
12.45 3. třída (2) úterý + čtvrtek    13.05 (2)
12.55 4. třída (1) úterý + čtvrtek    13.10 (1)
13.05 5. třída (2) úterý + čtvrtek    13.15 (2)

 

Výdej do jídlonosičů pro všechny žáky na distanční výuce 13.30-14 h.

Těšíme se na děti a věříme, že všechny nástrahy testování, hlášení a dodržování různých opatření společnými silami zvládneme.

Mgr. Ester Nováková

Pozvánka nejen pro budoucí prvňáčky

Zveme vás na prohlídku naší školy. Můžete se podívat na krátké video, které zachycuje prostory naší školy a ukázky akcí, které pravidelně pořádáme. Připraveno je také putování školou s plněním úkolů pro předškoláčky. Putování obsahuje průvodní slovo, proto je potřeba mít zapnutý i zvuk. Doufáme, že se dětem i vám bude v naší “virtuální” škole líbit.

Odkaz na video:

https://youtu.be/K4se6DW1rEo

Odkaz na putování školou s úkoly:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTnNOrI8SRVmb0lK7KgSxeUP3ouwB1TJIo0Mn_qXeuzBL0uR7xDvhQlCEyVbaGjKq8G2qbYca5e0dM2/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

 

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci s covid-19 proběhne zápis dětí do 1. tříd na základě pokynů z MŠMT bez přítomnosti děti. Zápis se týká dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2021 věku 6 let nebo dětí s odkladem školní docházky. Přihlášku mohou zákonní zástupci zasílat do školy od 1. do 23. dubna datovou schránkou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem (ne prostým mailem), poštou nebo vložením do schránky na škole. Pokud by někdo nemohl využít této distanční formy, nechť kontaktuje vedení školy pro domluvení dalšího postupu. Přihlášku lze stáhnout na stránkách školy v sekci pro rodiče – formuláře, žádosti. Nezbytnou přílohou žádosti je také kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (stačí prosté kopie). Pokud nemáte možnost tisku, budou tiskopisy přihlášek k dispozici od pondělí 29. 3. do 2. 4. na vstupních dveří školy. Stejný postup platí i pro podání žádosti o odklad, kdy je třeba spolu se žádostí o odklad doložit i zprávu pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo psychologa. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit oprávnění k zastupování. Prosíme o vyplnění mailové adresy pro usnadnění komunikace.

Protože se děti kvůli koronavirové situaci nemohou podívat do školy, budou mít na stránkách školy od 1. dubna připravené překvapení.

Těšíme se na nové prvňáčky a přejeme jim v této výjimečné situaci zdraví a pohodu.

 

za pedagogický sbor

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

Výuka od 8. 3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je od 27. února do 21. března zakázána přítomnost žáků i 1. a 2. tříd, bude probíhat od pondělí 8. 3. distanční výuka pro všechny třídy. Bližší informace a rozvrh pro 1. a 2. třídy najdete v Bakalářích.

S přáním sil a ve zdraví prožitých dní

Mgr. Ester Nováková

Školní jídelna – provoz

Všem dětem z prvních a druhých ročníků jsou od 8. března automaticky odhlášeny obědy. Pokud máte zájem o obědy, které se vydávají výdejovým okénkem (rampa ŠJ – naproti TS) do jednorázových obalů (bez polévky), je nutné toto nahlásit na

telefonním čísle:   353 951 209.

Rozpis výdeje:

11.45 – 12.00 cizí strávníci

12.00 -12.15  1. a 2. třídy

12.15 – 3. třídy

12.30 – 4.+ 5. třídy

13.00 – 6. + 7. třídy

13.30-8. +9. třídy

Je samozřejmostí, aby měly děti při předání stravy nasazené roušky.

Děkujeme.

Zpráva preventistky

Vážení rodiče a milí žáci,

uvědomujeme si, že současná situace je složitá pro všechny a zde vám přikládáme odkazy, které by vám mohly pomoci.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či jen pokud si budete chtít promluvit o současné situaci, neváhejte se na mne obrátit.

Bc. Jana Větrovcová

Metodik prevence

TIK TOK je v současné době nejrychleji rostoucí sociální sítí, kterou hodně navštěvují děti a dospívající. Na následujících plakátech najdete všechny základní informace o této síti.

 

 

Informace k závěru 1. pololetí 2020/21

Vážení rodiče,

je za námi první pololetí, které proběhlo z velké části distančně. Chtěla bych poděkovat za spolupráci těm z vás, kteří pomáháte vytvářet pro své děti prostředí a podmínky pro to, aby jejich vzdělávání proběhlo co nejlépe. 

Předávání výpisu vysvědčení proběhne pro žáky 1. a 2. tříd běžně ve škole, ostatní žáci dostanou výpis po návratu do školy. Pololetní klasifikaci uvidíte ve čtvrtek 28. 1. v Bakalářích.  Žáci dostanou k hodnocení též slovní komentář k výuce za první pololetí. Komentáře najdete u žáků prvního stupně v Komensu, u druhého stupně u známek v pololetní klasifikaci (kromě výchov a informatiky).

29. 1. proběhnou pololetní prázdniny.

Přesné termíny návratů žáků do škol nevíme, pravděpodobně nastoupí do školy od 1. února žáci 9. tříd, ale až bude termín jistý, ještě bude informováni. 

Další informace najdete v Bakalářích.

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

Výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče a žáci,
dle usnesení vlády bude probíhat výuka od 4. ledna opět pro téměř všechny ročníky distančně. Na prezenční výuku přijdou do školy pouze 1. a 2. ročníky, pro které bude fungovat též školní družina a školní jídelna. Ostatní žáci si mohou oběd vyzvednout  do jednorázových obalů u zadního vchodu do školní jídelny. Rozvrh pro online výuku a časový harmonogram výdeje obědů je stejný jako na podzim. Paní vedoucí přihlásila od pondělí  4. 1. obědy dětem, které chodily na obědy na podzim v době distanční výuky.

Rozvrhy jsou uvedeny v Bakalářích.

Rozpis výdeje obědů:

12,15 – 3. třídy

12.30 – 4.+5. třídy

13.00 – 6.+7. třídy,

13.30 – 8.+9. třídy

 

Přeji vám hezký zbytek roku a dobrý vstup no roku nového.

Mgr. Ester Nováková

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci,
MŠMT rozhodlo o prodloužení vánočních prázdnin, které tedy budou trvat od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Školní družina a školní jídelna v těchto dnech nebudou fungovat.
V pátek 18. 12. bude končit výuka dle běžného rozvrhu. Na 21. a 22. 12. bude možné čerpat OČR.
4. 1. 2021 přijdou do školy v rotačním režimu žáci 6. a 7. tříd.

Přeji vám za celý kolektiv pracovníků školy klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

V říjnu se uskutečnilo nominační kolo Logické olympiády, kterého se v Karlovarském kraji zúčastnilo 275 žáků v kategorii A (3. – 5. třída). 50 nejlepších řešitelů postoupilo do krajského kola. Mezi nimi bylo i 7 našich žáků z 5. A: Lucka Beránková, Zoe Bot, Klárka Koukolová, Viktorka Veselovská, Vilík Veselovský, Martin Břicháček a Fanda Wágner. Do první desítky se probojoval právě Fanoušek, který skončil na krásném 7. místě v kraji. Ale bodovali i ostatní (v první dvacítce byla ještě Zoe a Lucka). Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

PaedDr. Miluše Dušková

Webinář o kyberšikaně – pro rodiče

MAP Karlovarsko II zve na webinář pro rodiče žáků ZŠ

Co hrozí dětem v  kyberprostoru a jak proti tomu bojovat” 

Kdy: Vyberte si jeden ze čtyř termínů:

středa 2. 12. 2020 od 16 h do 17:30

středa 2. 12. 2020 od 18 h do 19:30

čtvrtek 10. 12. 2020 od 18 h do 19:30

čtvrtek 10. 12. 2020 od 20 h do 21:30

Kde: online prostředí, pro přístup je nutno se přihlásit přes registrační formulář: https://1url.cz/1z06x 

Lektoruje: Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová, výchovná poradkyně ZŠ U Obory, Praha 10

Hrozby na internetu pro naše děti.

Víme, jaké stránky děti sledují, s kým komunikují, jaké hrají hry?

Máme chování dětí na internetu pod kontrolou? Co je sexting, kybergrooming a kyberstalking? Rady a doporučení pro rodiče. Účast bezplatná.

Informace na: admin@mas-sokolovsko.eu

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map

Školní jídelna

Prosím rodiče,

aby si telefonicky ověřili, jestli jsou jejich děti přihlášené na obědy.

Automaticky jsem přihlásila ty, kteří zaplatili na měsíc prosinec a platící inkasem.

Některé rodiče jsem obvolala, ale není v mých silách zavolat všem.

Na obědy při distanční výuce (do jednorázových obalů / 6. – 7. a 8.ročníky, rotačně)jsou přihlášené děti, které chodily na obědy k datu 27.11.2020

Děkuji za pochopení. Machačková

Návrat do lavic od 30. 11.

Vážení rodiče,

snad se již nic nezmění a sejdeme se s vašimi dětmi od pondělí ve škole. Jsme rádi, že distanční výuka částečně končí (u 2. stupně zůstává v rotačním režimu u 6. – 8 tříd), protože osobní kontakt technika nahradit nemůže, výuka je zdlouhavější a opravování odevzdaných prací je často také časově náročnější. Na distanční výuku jsme se připravovali od prázdnin. Vycházeli jsme ze zkušeností z jarního období, ještě jsme více sjednotili online vysílání přes Google Meet a zapojili do online vysílání i nejnižší ročníky. Online výuky se tentokrát až na úplné výjimky účastnili všichni žáci. Občas jsme zápasili my nebo děti s různými technickými obtížemi, kdy vypadlo připojení, zvuk apod., ale zároveň jsme přicházeli na další funkce a vychytávky (děti je rády zkoušely i během vyučování – například změnu pozadí). Z rozhovorů s dětmi je zřejmé, že se většina z nich do školy těší. Pokud je ale pro někoho z nich návrat z různých důvodů těžší, bude tato informace pro třídní učitele pomocí, aby mohl lépe sledovat začlenění dítěte do školního prostředí. Chtěla bych vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku k fungování distanční výuky, který najdete v Bakalářích, abychom mohli vaše náměty zohlednit, pokud by se situace opakovala. Děkuji za spolupráci. 

Návrat do školy zahrnuje některé organizační změny, abychom dodrželi hygienická opatření. Děti budou přicházet do školy podle harmonogramu, v šatně se zdrží jen na nezbytně nutnou dobu pro přezutí a vysvlečení. Roušky jsou povinné ve všech prostorách školy, děti budou potřebovat několik roušek na výměnu, sáčky na uložení po jejich použití, teplejší oblečení i do tříd kvůli častějšímu větrání. I nadále platí zvýšený důraz na hygienu rukou a rozestupy. V rámci tělesné výchovy budou chodit děti ven nebo se budou věnovat teorii. Prosím, abyste posílali do školy jen zdravé děti, které nevykazují známky akutního respiračního onemocnění. Prosím vás, abyste nevstupovali do školy, pokud potřebujete mluvit s někým z nás osobně, domluvte se předem, abychom zajistili nepotkávání se s dětmi.

Aby nedocházelo ke kumulaci dětí ve školní jídelně, je u některých ročníků částečně změněn rozvrh a některé děti musí na výdej oběda čekat, aby se co nejméně navzájem potkávaly. Ty, které budou mít distanční výuku, si vyzvednou oběd od 13, 45 do 14,05 u zadního vchodu ŠJ. Pokud by měl někdo kvůli časovému posunu výdeje problém s dojížděním, může dostat po dohodě s paní vedoucí školní jídelny též oběd  do jednorázového obalu. Bližší harmonogram je uveden v Bakalářích. Na oběd jsou přihlášeny děti, které chodily do ŠJ před zavřením školy. 

Je možné, že se během provozu vyvrbí různé situace, které bude třeba dořešit nebo změnit. Pokud byste potřebovali s něčím pomoci, obraťte se na vedení školy nebo na třídní učitele.

S přáním hezkých dní

Mgr. Ester Nováková

Organizace výuky od 23. 11. a 30. 11.

Vážení rodiče,
tak už je zřejmé, že příští týden budou ve škole 1. a 2. třídy a další ročníky pokračují v distanční výuce. 30. 11. se vrátí do školy celý 1. stupeň a 9. třídy. 6. – 8. třídy budou chodit do školy rotačně, střídavě. 30. 11. přijdou žáci 8. tříd, další týden žáci 6. a 7. tříd.
Bližší informace k organizaci výuky dostanete ještě příští týden do Bakalářů.
S přáním klidných dnů

Mgr. Ester Nováková

Návrat 1. a 2. tříd do škol

Vážení rodiče,

jak jste již byli informování, 18. 11. se do školy vrátí žáci prvních a druhých tříd. Bližší informace o škole, školní družině a jídelně najdete v Bakalářích. Ještě jen doplnění, aby s sebou měly děti teplé mikiny nebo svetry do tříd kvůli častějšímu větrání.

1 2 3 13