ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

V říjnu se uskutečnilo nominační kolo Logické olympiády, kterého se v Karlovarském kraji zúčastnilo 275 žáků v kategorii A (3. – 5. třída). 50 nejlepších řešitelů postoupilo do krajského kola. Mezi nimi bylo i 7 našich žáků z 5. A: Lucka Beránková, Zoe Bot, Klárka Koukolová, Viktorka Veselovská, Vilík Veselovský, Martin Břicháček a Fanda Wágner. Do první desítky se probojoval právě Fanoušek, který skončil na krásném 7. místě v kraji. Ale bodovali i ostatní (v první dvacítce byla ještě Zoe a Lucka). Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

PaedDr. Miluše Dušková

Webinář o kyberšikaně – pro rodiče

MAP Karlovarsko II zve na webinář pro rodiče žáků ZŠ

Co hrozí dětem v  kyberprostoru a jak proti tomu bojovat” 

Kdy: Vyberte si jeden ze čtyř termínů:

středa 2. 12. 2020 od 16 h do 17:30

středa 2. 12. 2020 od 18 h do 19:30

čtvrtek 10. 12. 2020 od 18 h do 19:30

čtvrtek 10. 12. 2020 od 20 h do 21:30

Kde: online prostředí, pro přístup je nutno se přihlásit přes registrační formulář: https://1url.cz/1z06x 

Lektoruje: Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová, výchovná poradkyně ZŠ U Obory, Praha 10

Hrozby na internetu pro naše děti.

Víme, jaké stránky děti sledují, s kým komunikují, jaké hrají hry?

Máme chování dětí na internetu pod kontrolou? Co je sexting, kybergrooming a kyberstalking? Rady a doporučení pro rodiče. Účast bezplatná.

Informace na: admin@mas-sokolovsko.eu

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map

Školní jídelna

Prosím rodiče,

aby si telefonicky ověřili, jestli jsou jejich děti přihlášené na obědy.

Automaticky jsem přihlásila ty, kteří zaplatili na měsíc prosinec a platící inkasem.

Některé rodiče jsem obvolala, ale není v mých silách zavolat všem.

Na obědy při distanční výuce (do jednorázových obalů / 6. – 7. a 8.ročníky, rotačně)jsou přihlášené děti, které chodily na obědy k datu 27.11.2020

Děkuji za pochopení. Machačková

Návrat do lavic od 30. 11.

Vážení rodiče,

snad se již nic nezmění a sejdeme se s vašimi dětmi od pondělí ve škole. Jsme rádi, že distanční výuka částečně končí (u 2. stupně zůstává v rotačním režimu u 6. – 8 tříd), protože osobní kontakt technika nahradit nemůže, výuka je zdlouhavější a opravování odevzdaných prací je často také časově náročnější. Na distanční výuku jsme se připravovali od prázdnin. Vycházeli jsme ze zkušeností z jarního období, ještě jsme více sjednotili online vysílání přes Google Meet a zapojili do online vysílání i nejnižší ročníky. Online výuky se tentokrát až na úplné výjimky účastnili všichni žáci. Občas jsme zápasili my nebo děti s různými technickými obtížemi, kdy vypadlo připojení, zvuk apod., ale zároveň jsme přicházeli na další funkce a vychytávky (děti je rády zkoušely i během vyučování – například změnu pozadí). Z rozhovorů s dětmi je zřejmé, že se většina z nich do školy těší. Pokud je ale pro někoho z nich návrat z různých důvodů těžší, bude tato informace pro třídní učitele pomocí, aby mohl lépe sledovat začlenění dítěte do školního prostředí. Chtěla bych vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku k fungování distanční výuky, který najdete v Bakalářích, abychom mohli vaše náměty zohlednit, pokud by se situace opakovala. Děkuji za spolupráci. 

Návrat do školy zahrnuje některé organizační změny, abychom dodrželi hygienická opatření. Děti budou přicházet do školy podle harmonogramu, v šatně se zdrží jen na nezbytně nutnou dobu pro přezutí a vysvlečení. Roušky jsou povinné ve všech prostorách školy, děti budou potřebovat několik roušek na výměnu, sáčky na uložení po jejich použití, teplejší oblečení i do tříd kvůli častějšímu větrání. I nadále platí zvýšený důraz na hygienu rukou a rozestupy. V rámci tělesné výchovy budou chodit děti ven nebo se budou věnovat teorii. Prosím, abyste posílali do školy jen zdravé děti, které nevykazují známky akutního respiračního onemocnění. Prosím vás, abyste nevstupovali do školy, pokud potřebujete mluvit s někým z nás osobně, domluvte se předem, abychom zajistili nepotkávání se s dětmi.

Aby nedocházelo ke kumulaci dětí ve školní jídelně, je u některých ročníků částečně změněn rozvrh a některé děti musí na výdej oběda čekat, aby se co nejméně navzájem potkávaly. Ty, které budou mít distanční výuku, si vyzvednou oběd od 13, 45 do 14,05 u zadního vchodu ŠJ. Pokud by měl někdo kvůli časovému posunu výdeje problém s dojížděním, může dostat po dohodě s paní vedoucí školní jídelny též oběd  do jednorázového obalu. Bližší harmonogram je uveden v Bakalářích. Na oběd jsou přihlášeny děti, které chodily do ŠJ před zavřením školy. 

Je možné, že se během provozu vyvrbí různé situace, které bude třeba dořešit nebo změnit. Pokud byste potřebovali s něčím pomoci, obraťte se na vedení školy nebo na třídní učitele.

S přáním hezkých dní

Mgr. Ester Nováková

Organizace výuky od 23. 11. a 30. 11.

Vážení rodiče,
tak už je zřejmé, že příští týden budou ve škole 1. a 2. třídy a další ročníky pokračují v distanční výuce. 30. 11. se vrátí do školy celý 1. stupeň a 9. třídy. 6. – 8. třídy budou chodit do školy rotačně, střídavě. 30. 11. přijdou žáci 8. tříd, další týden žáci 6. a 7. tříd.
Bližší informace k organizaci výuky dostanete ještě příští týden do Bakalářů.
S přáním klidných dnů

Mgr. Ester Nováková

Návrat 1. a 2. tříd do škol

Vážení rodiče,

jak jste již byli informování, 18. 11. se do školy vrátí žáci prvních a druhých tříd. Bližší informace o škole, školní družině a jídelně najdete v Bakalářích. Ještě jen doplnění, aby s sebou měly děti teplé mikiny nebo svetry do tříd kvůli častějšímu větrání.

Školní jídelna od 2.11.2020

Školní jídelna bude i nadále vařit, ale obědy budou dětem vydávány u výdejového okénka  do jednorázového obalu (bez polévky), které si odnesou s sebou.

 Děti, které chodily na obědy k datu 23.10. jsou přihlášené.

Výdej obědů probíhá podle stejného časového harmonogramu, jako před prázdninami, prosíme o jeho dodržování.

Přihlášky – odhlášky na tel. 353 951 209

Rozpis výdeje:

11.30 -1. třídy

12.00 – 2.třídy

12,15 – 3. třídy

12.30 – 4.+5. třídy

13.00 – 6.+7. třídy,

13.30 – 8.+9. třídy

Doporučení ohledně covidu-19 z MŠMT a odkazy na online zdroje

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat,
jak mluvit s dětmi o coronaviru.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx
https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus
https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf
https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-sdetmi-o-koronaviru
https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

nařízením vlády bude probíhat od středy 14. 10. distanční výuka pro 1. i 2. stupeň.

Bližší informace máte uvedeny v Bakalářích.

Rozvrh 1. st.: ROZVRH online výuky    1. st. 14.10.

Rozvrh 2. st: Rozvrh online výuky 2. st 14. 10.

Návod na přihlášení do Google: Návod na přihlášení Google

Školní jídelna bude v provozu v uvedených časech na rozvrhu pro jednotlivé třídy na 1. stupni. Žáci z druhého stupně budou chodit na obědy v časech: 6. a 7. třídy ve 13 h, 8. a 9. třídy ve 13,30 h. Obědy mají všichni žáci přihlášené, v případě, že žák nejde na oběd, je třeba oběd odhlásit!

Školní družina je uzavřena.

Na čerpání OČR nepotřebujete od školy potvrzení, stačí vaše čestné prohlášení.

S přáním, abychom tuto situaci co nejlépe ve zdraví společně zvládli

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

 

Nová opatření

Vzhledem k opatřením vydaným MŠMT bude od 12. 10. probíhat výuka na 2. stupni děleně. Bližší informace a rozvrh online výuky pro jednotlivé třídy najdete v Bakalářích.

Výuka na 1. stupni a školní družina pokračují beze změn.

Na dny 26. – 27. 10. vyhlásil ministr školství volné dny, takže od 26. do 30. 10. nebude v provozu škola, školní družina ani školní jídelna.

 

Zeměpisná exkurze

Ve středu 23. září 2020 vyrazila 8.B na zeměpisný výlet. Cestovali jsme vlakem, ve výbavě tedy nechyběly roušky, dále samozřejmě svačina, včetně “něčeho” na opékání. Vlakem jsme dojeli na zastávku Nejdek-Tisová a odtud pokračovali pěšky. Našim cílem byl Tisovský vrch s celoročně přístupnou rozhlednou Pajndl. Žáci byli rozděleni do skupin, přičemž každá měla mapu, kam zakreslovala trasu pohybu. Krátký ale namáhavý výstup po žluté do nadmořské výšky téměř 1000 metrů byl odměněn krásným počasím babího léta, výhledy z rozhledny a klasickým tábornickým ohněm. Cestu zpět jsme zvolili zcela jinou – po zelené turistické trase jsme došli až do Nejdku, přičemž jsme si v krátkosti mohli prohlédnout starý železniční viadukt a část křížové cesty v Nejdku. A pak už zbývalo jen dojet vláčkem zpět do Nové Role.

Páteční výuka

Vážení rodiče,
v souvislosti se zprávami v médiích Vás informuji, že výuka bude v pátek probíhat dle rozvrhu.

Mgr. Ester Nováková , ředitelka školy

Pokyn k provozu školy od 17. 9. 2020

V souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 vydává ředitelka Základní školy Nová Role, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 následující pokyny, které aktualizují pokyn ke dni 14. 9. a reagují na aktuální epidemiologickou situaci a prohlášení ministra zdravotnictví, že do karantény nebudou muset lidé, kteří se potkají s nakaženým COVIDem – 19 s rouškou či respirátorem a sami také budou mít ochranu dýchacích cest.

Provoz školy a vzdělávání žáků od 17. září 2020

 • Nadále není vyžadováno Prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Pro žáky a zaměstnance školy je aktuálně povinné nošení prostředků na ochranu dýchacích cest (dále jen rouška) ve všech prostorách školy včetně tříd, školní družiny a školní jídelny.
 • Každý žák má k dispozici minimálně 2 roušky po celou dobu pobytu ve škole (1 roušku, kterou nosí ve společných prostorách a sáček na její uložení a 1 čistou náhradní též v sáčku, pokud možno i více roušek k výměně).
 • Při výuce jsou dodržovány v rámci možností tříd rozestupy min 1,5 m. To platí i při tělesné výuce.
 • Všichni návštěvníci školy mají povinnost nosit roušku.
 • Návštěvy školy jsou možné jen v nejnutnějších případech (nejlépe po domluvě s konkrétní osobou), zákonní zástupci žáků (včetně žáků prvních ročníků) čekají před školou.
 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do budovy školy.
 • Zaměstnanci, žáci a návštěvníci školy jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla (mytí a desinfekce rukou, sociální distanc). Základními opatřeními osobní a respirační hygieny jsou zejména:
  • mytí a desinfekce rukou (dezinfekce rukou při vstupu do školy, umytí rukou při příchodu do třídy; jednorázové ručníky)
  • kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku (ten ihned vyhodit),
  • časté krátké a intenzivní větrání tříd o přestávkách i v hodinách.
 • Škola minimalizuje pohyb žáků v prostorách školy:
  • pohyb v patrech,
  • přesuny do učeben společně pod dohledem vyučujícího,
  • žádné společné aktivity o přestávkách (shlukování na odpočinkových místech).
 • Škola aktivně nezjišťuje příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje jim zvýšenou míru pozornosti.
 • Škola informuje o nastavených hygienických a protiepidemických pravidlech pro zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce i další návštěvníky školy.
 • Zákonní zástupci jsou povinni bez zbytečného odkladu aktualizovat, ve spolupráci s TU, své telefonní a emailové kontakty.

Postup školy, zákonného zástupce a KHS v případě zjištění příznaků infekčního onemocnění

 • V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka škola postupuje následujícími způsoby:
  1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy: žák není vpuštěn do budovy a je předán zákonnému zástupci,
  2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce není přítomen nebo se příznaky vyskytnou u žáka v průběhu výuky je odveden sekretářkou školy do karanténní místnosti (označená místnost vedle 4. školní družiny v přízemí v pavilonu A), kde setrvá pod dohledem zaměstnance školy (školník); následně je kontaktován zákonný zástupce s výzvou k okamžitému vyzvednutí žáka (sekretářka školy),
 • Ve výše popsaných případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který zvolí další postup.
 • Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je vpuštěn do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
 • V případech výskytu potvrzením onemocnění COVID-19 zpravidla školu kontaktuje příslušná KHS, která následně provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • V případě, že se škola dozví o výskytu onemocnění COVID-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
 • Kontakty:
  • KHS Karlovarského kraje:coganova@khskv.cz
  • KHS Karlovy Vary: 355 328 311
  • MŠMT mail: koronavirus@msmt.cz (všední den od 8 do 17 hodin) 234 811 111
 • Při výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy, a především místní epidemiologickou situaci. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.

Distanční vzdělání:

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy/oddělení.
 • Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

V souladu se Školním řádem účinným k 1. 9. 2020  platí:.

 • Oficiální komunikace probíhá přes elektronickou žákovskou knížku (s využitím systému Bakaláři) a v prostředí Google Classroom.
 • Zákonní zástupci jsou povinni pravidelně sledovat distanční výuku žáků a komunikovat s vyučujícími, jsou-li o to požádáni.
 • Dalšími způsoby komunikace mohou být:
  • předání podkladů v papírové formě v přízemí školy,
  • Google meet v rámci Google classroom
  • další aplikace v rámci jednotlivých tříd/skupin, pokud se na ní shodne většina dané třídy nebo skupiny.

 

Opatření a pokyny pro žáky související s poskytováním školního stravování

 • Strávníci si před vstupem do školní jídelny umyjí a případně vydezinfikují ruce.
 • Po celou dobu pobytu musí mít strávník ústa a nos zakrytý rouškou.
 • Rouška může být sundána pouze při konzumaci jídla a je uložena do sáčku.
 • Polévku, hlavní jídlo a příbory vydávají kuchařky žákům na tácy. Pití se žáci nalévají bezdotykovým způsobem.

 

Opatření související s provozem školní družiny

Úplata:

 • Je-li určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Ve ŠD stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení.

 

Mgr. Ester Nováková, ředitelka školy
V  Nové Roli dne 16. 9. 2020

Nošení roušek

Vzhledem k nařízení ministerstva zdravotnictví je od zítřka povinné nosit ve škole ve společných prostorách roušky. Z dostupných informací vyplývá, že ve třídách budou roušky nepovinné. Prosíme, aby žáci měli na sobě čistou roušku, sáček na její uložení a další roušku uloženou v jiném sáčku.

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 začíná pro žáky v úterý 1. září v 8 hodin. První školní den budou mít všichni žáci pouze 1 vyučovací hodinu, oběd bude vydáván od 11 do 12 hodin.  Z důvodu zvýšených hygienických požadavků uvedených v Manuálu, které vydalo MŠMT, prosíme, aby se zúčastnili slavnostního zahájení výuky pouze rodiče prvňáčků bez dalších členů rodiny.

Ve středu 2. září budou mít 1. třídy 2 vyučovací hodiny (do 9,40), následuje školní družina. 2 – 5. třídy končí výuku v 11,40, 2. stupeň ve 12,35.

Od čtvrtka 3. září probíhá výuka dle rozvrhu, kromě 1. tříd, které končí po 3. vyučovací hodině.

Žáci 4. tříd začínají Plaveckou školu, 3. třídy mají 1. lekci plavání ve středu 9.9.

V pátek  4. září končí výuka 1. tříd dle rozvrhu.

Školní družina bude v provozu pro přihlášené již v úterý 1. září.

Provoz školy se bude řídit pokyny Manuálu vydaného MŠMT.

Znění Manuálu zde: Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd.

1 2 3 4 13