Spaní ve škole 5. A, B

Žáci 5. A a 5. B uspořádali ze čtvrtka 2. 2.  na pátek 3. 2. 2023 společné spaní ve škole na téma: Cesta do vesmíru. Večerní stopovací hra po budově školy prověřila jejich znalosti o vesmíru. V tělocvičně zase museli  v netradičních soutěžích projevit svou šikovnost, rychlost a vytrvalost. Všichni náročné úkoly zvládli a tak vesmírná mise byla splněna.

Meziškolní spolupráce Hroznětín

Dne 20.1. se žáci zúčastnili meziškolní spolupráce se základní školou v Hroznětíně. Žáci se zde zabývali praktickými ukázkami z oblasti: přírodopisu, chemie a fyziky. Měli možnost si vyzkoušet pokusy, například: faraonův had a nenewtonovské kapaliny. Žáci si díky tomu mohli osvěžit své znalosti z těchto předmětů a přiučit se novým věcem.

Arpád Kökeny

Naše každoroční předvánoční kino

Letos jsme opět mohli strávit poslední školní den v kalendářním roce v kině Drahomíra. Od šesťáků k deváťákům = sto lidí, sto “chutí”, a tak tentokrát padla volba na žánr pro všechny, na pohádku. 

Výlet do vánoční Prahy

Pražský hrad, Malá Strana, Karlův most, Klementinum, Staroměstské náměstí, Prašná brána, Václavské náměstí – to byla vánoční trasa, kterou v pohodovém tempu prošli žáci 2. stupně a druháčci z 1. stupně v rámci školního výletu. Turisté z vyšších ročníků zároveň průběžně absolvovali výuku českého jazyka se zaměřením na psaní velkých písmen v názvech pražských památek a výuku jazyka anglického. Některé děti měly premiéru v podobě jízdy metrem a samozřejmě nesměly chybět zastávky v oblíbených rychlých občerstveních. Mnozí si z Prahy odváželi nejen zážitky, ale také zakoupené vánoční dárky. Shrnuto: příjemně strávené předvánoční úterý.

Vánoční akce školního parlamentu

Členové našeho školního parlamentu nezaháleli ani v předvánočním čase a pro své spolužáky připravili několik vánočních akcí.
První z nich byla sbírka pro opuštěné psy, která byla uspořádána ve spolupráci se Záchrannou brigádou kynologů Karlovarského kraje. Každá třída nashromáždila různé psí dobroty, hračky, deky, pelíšky apod. Parlamenťáci poté vše předali paní Šárce Machové, která si dárečky pro psy přijela vyzvednout se speciálně vycvičeným psem Alicí. Společně nasbírané věci předají do psích útulků.
Další radost udělali žáci seniorům. Během hodin výtvarného výchovy vyráběli žáci vánoční přáníčka, která byla letos ozdobena vločkou vytisknutou na 3D tiskárnách, které jsou nově součástí našich dílen. Parlamenťáci přáníčka osobně donesli do obou domovů seniorů v Nové Roli. Babičkám a dědečkům tím udělali velkou radost.
Parlamenťáci však nezapomněli ani na své spolužáky a připravili pro ně vánoční strom přání. Na obou pavilonech umístili vánoční strom, který žáci ozdobili papírovými ozdobami s přáními. Avšak nepsali přání za sebe, ale měli napsat, co by si přála naše škola, kdyby mohla napsat Ježíškovi. Přání se sešlo hodně, tak uvidíme, kolik se jich podaří splnit.
Všem učitelům a žákům děkujeme za spolupráci při našich akcích a těšíme se na další.
Přejeme krásné Vánoce a úspěšný rok 2023!
Parlamenťáci.

Spolupráce s Hroznětínem

Dne 9.12, se žáci osmých ročníků a pátých ročníků, zúčastnili meziškolní spolupráce se základní školou Hroznětín. Žáci si mohli vyzkoušet novou učebnu Fyziky, Chemie a Přírodopisu. Měli přichystané různé aktivity, které si v rámci hodiny procházeli. Měli připravené například: elektronické obvody, mikroskopy a přírodovědné aplikace na počítači. Celý den byl zakončen AZ kvízem

Třída 3. B ve SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ v Karlových Varech

Poslední listopadový den jsme navštívili Svět záchranářů v Karlových Varech a užili si program „Svět ohně“. 

Přivítali nás dva profesionální a jeden dobrovolný hasič. Vysvětlili nám rozdíl, mezi profesionálním a dobrovolným sborem. Povídali nám o práci profesionálů a režimu dne, když jsou ve službě. Jedna z nás si mohla postupně obléknout celou výstroj hasiče i s výzbrojí. Trvalo jí to skoro 20 minut. Profesionální hasiči musí od vyhlášení výjezdu stihnout vyjet do 2 minut. 

V domečku ohně jsme unikali z hořícího domu, samostatně zatelefonovali na tísňovou linku. Nahlásili jsme jméno a příjmení, adresu místa, kde se nacházíme, co se stalo, kolik nás je na místě a zda jsme v pořádku nebo potřebujeme lékařské ošetření. Také nás čekal kvíz, kdy jsme hledali chyby v chování lidí, kdy mohou svou neopatrností způsobit požár. V kuchyni jsme nacházeli nesprávně vypnuté spotřebiče nebo odložené nádobí a utěrky. Nakonec jsme viděli místnost, kde díky špatnému chování hořelo.

Po svačině jsme se podívali na několik videí z opravdových zásahů. Hasiči vyjíždí nejen k požárům, ale i k dopravním nehodám, k záchraně tonoucího, k uvízlým horolezcům nebo paraglidistům. Zachraňují nejen majetek, ale i lidské životy a životy zvířat.

Bylo to velmi zajímavé a poučné. Těšíme se na další setkání v tomto centru. 

Žáci 3. B, tř. uč. M. Voláková a AP P. Krausová

Přišli i do školy

V pondělí pátého prosince zabouchala na dveře každé třídy (a do tříd razantně nakráčela) nevšední návštěva – Mikuláš, čerti, andělé.

A jak řekl jeden žáček z první třídy: byli to samí krasavci. Nezbývá než souhlasit.

BESEDA S MICHAELOU FIŠAROVOU

Dne 6. prosince se žáci 1. stupně a 6. A setkali ve škole s českou spisovatelkou Michaelou
Fišarovou, držitelkou prestižního ocenění Zlatá stuha za rok 2013. Proběhly celkem 4 besedy.
Děti se dozvěděly, jak se dělá kniha, seznámily se s autorčinými knihami, které si mohly i
zakoupit a nechat podepsat. Největší úspěch mělo tzv. autorské čtení neboli dramatizace
úryvků z knih, při kterém paní spisovatelce asistoval výborný herec Miroslav Reil. Vtipné i
poučné vystoupení se všem moc líbilo. Děkujeme KPŠ za financování této akce.
PaedDr. Miluše Dušková

8.B v Bečově

Dne 9.11. 2022 podnikla třída 8.B  expedici na Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou, aby pátrala po stopách pokladu – relikviáře sv. Maura. Celý komplex budov jsme měli jen pro sebe a tak jsme se mohli dopodrobna seznámit i s historií hradu. Největším dobrodružstvím však bylo objevení druhé nejvzácnější památky v ČR (po korunovačních klenotech). Prošli jsme si celou cestu relikviáře od jeho vytvoření, přemístění na Bečov, ukrytí pod prkny v kapli na čtyřicet let, až po jeho nalezení, restaurování a vystavení.

Všichni žáci nyní touží najít podobný poklad!

Exkurze ve sklárně v Novém Sedle

Naši deváťáci vyjeli směrem k Sokolovu zjistit, jak probíhá výroba obalového skla. Vybaveni helmou, ochrannými brýlemi a špunty do uší se po příjezdu do areálu firmy O-I vydali po menších skupinách do výrobních prostor. Seznámili se s jednotlivými fázemi výroby a každý jednotlivý krok, včetně procesu kontroly kvality, jim byl kvalifikovaným průvodcem z řad zaměstnanců srozumitelně vysvětlen. Všem zúčastněným žákům patří pochvala, neboť jejich slušné a bezpečné chování po celou dobu školní akce bylo ukázkové.

 

Celorepublikový projekt Příběhy bezpráví

Letos již počtvrté se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, který probíhá symbolicky v listopadu. Letošní téma znělo: Normalizovaná každodennost. Žáci vyšších ročníků zhlédli krátké dokumenty z cyklu Vzpomínáme. Tituly Svět dětí, Co se nosilo, Na ulici, Volný čas daly dětem nahlédnout do reality běžného života v tehdejším socialistickém Československu. Třídy si také s předstihem připravily tematické otázky pro vyučující, především pro pana učitele Starého, který byl v listopadu 1989 žákem ZŠ Nová Role. 

Naše škola je dlouhodobě součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách a díky tomu, máme po celý školní rok k dispozici filmové projekce k moderním československým dějinám a k aktuálnímu dění v současném světě.

 

1 2 3 4 25