Zrušení konzultací

Vážení rodiče, z důvodu nařízení vlády o omezení pohybu v ČR jsme nuceni zrušit konzultační odpoledne pro rodiče 17. 3. 2020. O dalším postupu vás budeme informovat, děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Oznámení

Vážení rodiče, v úterý 17.3. bude od 13 do 17 hodin škola otevřena pro rodiče žáků. V tomto čase si můžete vyzvednout učebnice a sešity, které žákům ve škole zůstaly, a zároveň vytištěné materiály a pracovní listy k domácí přípravě. Děkujeme za pochopení, vedení školy.

Domácí výuka

Vážení rodiče,

vzhledem k zákazu osobní přítomnosti žáků ve vzdělávání bude probíhat výuka formou domácí práce.  Úkoly budou zadávány prostřednictvím Bakalářů, popřípadě individuálním způsobem dle domluvy s jednotlivými vyučujícími. Protože v současné době nevíme, jak dlouho bude výuka přerušena, považujeme domácí vyučování za velmi důležité a zadané úkoly pokládáme za povinné. Prosíme rodiče o spolupráci v této mimořádné situaci, která klade větší nároky na vzájemnou  koordinaci.

Učitelé jsou Vám k dispozici na pracovních mailech (seznam je na stránkách školy), prostřednictvím Bakalářů nebo na s Vámi domluvených aplikacích.

Na níže uvedených adresách je možné bezplatné procvičování učiva, v některých případech zpřístupnila nakladatelství možnost využívat volně jejich materiály:

www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://www.vcelka.cz/

http://ww38.skolakov.cz/

https://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://www.gramar.in/cs/

https://www.helpforenglish.cz/

https://www.zsbcupice.cz/obsah.html

https://anglictina-na-zs-nova-role.webnode.cz/

https://www.vesela-chaloupka.cz/

http://www.naberanku.cz/vyukove-materialy

https://www.dejepis.com/

Různá výuková videa na you tube např.: Khanova škola, Matýskova matematika.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, jsme Vám k dispozici. V případě, že nemáte doma počítač nebo připojení k internetu, spojte se s třídním učitelem nebo s vedením školy, pokusíme se vymyslet náhradní řešení.

S přáním ve zdraví prožitých následujících dní

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

V Nové Roli 12. 3. 2020

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy je možné si vyzvednout v kanceláři školy v době mezi 7.15 -15.30

Uzavření školy

Uzavření základních škol

MZ nařídilo zavření základních škol s účinností od zítřka, 11. 3. 2020. Nebude fungovat ani školní družina a školní jídelna.

Prosíme všechny, aby sledovali Bakaláře a naše webové stránky, kde budou zveřejněny aktuální informace o uzavření naší základní školy. V tuto chvíli čekáme na oficiální zprávy nadřízených orgánů. Jakmile budeme moci všechny odpovědně informovat o současné situaci, zveřejníme informace na našich webových stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ester Nováková

ředitelka základní školy

Soutěž v Aj

Žákyně naší školy, Z. K. Bot (4.A) a A. Tvarohová (5.A) se dne 20.2.2020 zúčastnily okresního kola soutěže “Angličtina nás baví”, která se konala v Karlových Varech na ZŠ Jazyků Libušina. Konkurence byla veliká a přestože se žákyně neumístily takříkajíc “na bedně”, ze soutěže si odvezly neocenitelnou zkušenost a drobné upomínkové předměty.

Recitační soutěž

Dne 19. 2. 2020 se sešli vybraní recitátoři, kteří postoupili z třídních kol, v místní knihovně, aby poměřili své recitační umění ve školním kole. Odborná porota z řad pedagogů a pracovníků DDM a knihovny hodnotila výkony dětí ve třech kategoriích. Všichni zúčastnění byli úžasní a dostali alespoň drobnou odměnu. Tady jsou ti nejlepší:

0. kategorie (1. třída) – nejlepší recitátorkou byly Sofinka Lendlová z 1. B

1. kategorie (2. – 3. třída)

1. David Šíma z 3. A
2. Kamil Belbl z 2. A
3. Kateřina Weinertová z 3. A, Michal Škop z 2. B

2. kategorie (4. – 5. třída)

1. Sofie Sedláčková z 4. A
2. František Wágner z 4. A
3. Karolína Dušková z 5. B, Lucie Svojtková z 4. B

Jmenovaní žáci z 1. a 2. kategorie postoupili do okresního kola, které se bude konat 10. 3. 2020 v Ostrově. Držíme jim palce.

Pokyny k hrozbě koronaviru

Vracíte se ze zahraničí – pokyny ke COVID-19

Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Írán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur

 

  1. Máte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)

Nikam nechoďte (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi).

Kontaktujte telefonicky svého registrujícího praktického lékaře, případně lékaře infekčního oddělení nemocnice v Karlových Varech (354 225 305, 354 225 308) a postupujte dle jejich pokynů – NECHOĎTE DO ORDINACE!

V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu (155) a postupujte dle jejich pokynů.

Případně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynů (kontakty v části B.)

 

            2. Nemáte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)

Telefonicky informujte Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynů.

  • v pracovní dny (pondělí – pátek): od 6:00 do 18:00 hodin
  • o víkendu (sobota – neděle): od 8:00 do 15:00 hodin

Telefonní kontakty pro den 26.02.2020: 355 328 368, 355 328 262

Telefonní kontakt pro dny 27.02. – 04.03.2020: 355 328 362, 355 328 368

  1. Omezte kontakt s veřejností po dobu 14 dnů od návratu z Itálie.
  2. Pozorujte zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z Itálie.
  3. Při objevení se příznaků onemocnění postupujte dle části A.

Další pokyny:

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční přípravky.

Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!

 

Karlovy Vary dne 26.02.2020

Ing. Bc. Martina Prokopová, MBA

ředitelka odboru protiepidemického, Krajská hygienická stanice

Projekt Příběhy našich sousedů

Tři žáci 9. ročníku se zapojili do projektu pod záštitou organizací Post bellum a Paměť národa s názvem Příběhy našich sousedů. Cílem je vyzpovídat místního pamětníka a jeho vzpomínky zpracovat a následně prezentovat v rozhlase a na veřejné prezentaci. Ta se uskuteční v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech 19. 2. 2020.

Čtvrťáci v Praze

22. listopadu 2019 vyjeli žáci obou čtvrtých tříd do Prahy, aby zde navštívili Pedagogické
muzeum Jana Amose Komenského, kde absolvovali program Malý písař. Psát husím brkem
nebyla žádná legrace. Následovala prohlídka Pražského hradu. Po starých zámeckých
schodech vystoupali čtvrťáci až k vstupní bráně hradu. Úžasný průvodce je provedl Zlatou
uličkou, zavedl je do Daliborky, Vladislavského sálu, baziliky sv. Jiří a nakonec do chrámu
sv. Víta. Žáci si krásně doplnili své znalosti z vlastivědy.

Mobilní Trilopark

Dne 3. 12. 2019 zavítal do naší školy mobilní Trilopark se třemi stanovišti. Program byl určen pro žáky 1. stupně. Na jednom stanovišti byla rozmístěna paleta skutečných zkamenělin a opravdový paleontolog dětem vyprávěl příběhy jednotlivých zkamenělin. Na druhém stanovišti odkryli žáci třímetrovou dinosauří kostru a vyslechli si poutavé povídání, jak probíhá sbírání zkamenělin ve skutečnosti. Na třetím stanovišti si každý vytvořil odlitek vyhynulého živočicha, který si odnesl na památku. Dětem se akce moc líbila.

Projekt “30 let svobody”

V pátek 15. listopadu 2019 se na druhém stupni konal projektový den, který reflektoval 30. výročí Sametové revoluce. Jednotlivé třídy čekalo několik stanovišť a dílčích částí. Do problematiky je uvedli třídní učitelé a učitelé dějepisu. Následovala prezentace na téma osobnosti předrevolučního Československa, film 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu, tvůrčí dílnička, kde opisovali prohlášení Charty 77 a píseň Modlitba pro Martu. Velké oblibě se těšil retrokoutek, kde si žáci prohlíželi a zkoušeli různé předměty z období let 1968-1990. V knihovně rovněž proběhla beseda s bývalým starostou města Nová Role panem Heřmanem. Celý projekt byl zakončen “shromážděním” na chodbě ve stylu demonstrací z podzimu 1989.

 

Návštěva kláštera v Teplé

25. 10. 2019 vyjeli žáci 4. tříd do kláštera v Teplé na program Hroznatova akademie. Dozvěděli se o životě mnichů v klášteře, seznámili se s tvorbou fresek, naučili se číst nástěnné malby a rozumět jim. Sami si pak vyzkoušeli práci staré malířské dílny a pokusili se namalovat na velký formát „Poslední večeři páně“. Byla to zajímavá zkušenost.

Praha – Národní muzeum na Vítkově a Mořský svět v Holešovicích

Dne 7. 11. 2019 navštívily páté třídy velmi zajímavou expozici v Národním památníku v Praze na Vítkově, v rámci dotace z “Paměťových institucí”.

Čekal nás výukový program s vyplněním pracovního listu. Program Legionáři a vznik Československa se zdál trochu náročnější, ale nakonec si získal daleko víc zájmu než původně dětmi preferovaný Mořský svět. Žáci pracovali ve skupinách, řešili pracovní listy a procházeli výstavou, ve které hledali potřebné informace. Paní průvodkyně obdivovala nejen znalosti, ale i zájem dětí o dějiny, tak přidala při svém vyprávění mnoho až neuvěřitelných zajímavostí i vstup do „temných“ místností, které v původním plánu nebyly.

Počasí jsme si opravdu uměli vybrat. Podzimní sluníčko nádherně svítilo a stověžatá Praha z vyhlídkové terasy se předvedla a všechny jistě moc potěšila.

I v druhé části našeho výletu, v Mořském světě jsme měli také štěstí na šikovného a pro svou práci zapáleného průvodce. Děti zaujalo nejen jeho vyprávění o mořských krasavcích, ale i krmení žraloků a rejnoka a pokus s piraněmi.

Výlet se nám vydařil. Téma, dle mého názoru i dětí, bylo velmi zajímavé.

(Za obě páté třídy) Jana Jelínková

1 2 3 4 11