Zajímavé setkání se spisovatelkou

Šesťáci a sedmáci se v novorolské knihovně setkali se spisovatelkou Klarou Smolíkovou.
Žáky šestých tříd seznámila se vznikem komiksu od začátku až po jeho vydáni. Vyzkoušeli si, jaké techniky a vychytávky autoři a kreslíři komiksu používají.
Pro žáky sedmých tříd připravila návod, jak se vyznat v informační džungli, která nás obklopuje a velmi ovlivňuje. Společně se vydali na cestu rozpoznávání pravdivých informací od fake news a učili se, jak pracovat se zdroji a ověřováním informací.
Během obou přednášek spisovatelka používala řadu vlastních, zajímavých a zábavných pracovních listů.
Setkání se současnou spisovatelkou bylo pro všechny velkým zážitkem a snad si ho někdy znovu zopakujeme.

Exkurze 4. A a 4. B do Císařských lázní v Karlových Varech

Komentovaná prohlídka obou okruhů v opravených Císařských lázních v Karlových Varech se nám moc líbila. U vyprávění průvodce jsme si mohli prohlédnout nejluxusnější prostor – Císařskou koupelnu. V minulosti se v ní vynořovaly ze země vany naplněné slatinou, které po koupeli opět mizely v podlaze. V současnosti je prostor koupelny se splachovacím záchodem přístupný pouze k prohlídce. 

Do druhého okruhu jsme dostali všichni na hlavu císařskou korunu a mohli si prohlédnout prostory v celé budově. Přízemní část byla v minulosti rozdělena tak, že v jednom křídle budovy byla čekárna a odpočívárna zvlášť pro dámy a v druhém křídle čekárna a odpočívárna zase pro pány.  

V podzemí a zadní části Císařských lázní je reprezentační sál, kde se v době MFF promítají filmy.

Na stěnách v celé budově jsou obrazy se zajímavými, slavnými a bohatými osobnostmi, které na přelomu 19. a 20. století navštívili Karlovy Vary.

Dozvěděli jsme se plno nových informací, které si budeme moci zopakovat ve škole a doplnit pracovní sešity, které jsme v Císařských lázních dostali. Moc děkujeme.

Žáci 4. A a 4. B

4.B na dopravní výchově ve Světě záchranářů

Po první podzimní části výuky dopravní výchovy ve Světě záchranářů – Centru zdraví a bezpečí jsme se dočkali druhé jarní části. Věděli jsme, že budeme mít možnost v našich 10 letech získat řidičský průkaz cyklisty

„To je přeci snadné, na kole umíme a dopravní značky známe. Oboje jsme přeci procvičovali vloni v září. Teď už se jen projedeme na hřišti, pak vyplníme testy a průkaz máme v kapse.“

Po příchodu do Světa záchranářů s námi policisté zopakovali povinnou výbavu při jízdě na kole, dopravní značky a předpisy týkající se hlavně cyklistů a jejich jízdě na silnici v plném provozu. Potom s námi prošli dopravní hřiště a upozornili na úskalí, která nás mohou při jízdách potkat a kde většinou cyklisté ztrácí body.

Počasí nám přálo, tak jsme jako první část zkoušky zvolili jízdu. Každý dostal tři body, které mohl, ale nemusel, postupně ztratit po porušení dopravních předpisů. 

V testech bylo 20 otázek. Pro splnění této části muselo být 14 správně. Testy byly on-line, tak to šlo rychle. Škoda, že si někteří z nás svou práci přeci jen neprošli znovu a nezkontrolovali si to.  

Průkaz cyklisty získali tři z šestnácti. Ti, kterým se test nepovedl, mohou přijet do Svět záchranářů s rodiči a zkusit opravný test. 

Žáci 4. B

Pátrací hra k výročí města

Před 60 lety (6. 4. 1964) byla naše Nová Role povýšena na město. Naše škola se připojila k oslavám pátrací hrou „Poznej Novou Roli“. Děti dostaly pracovní listy, kde byly vynechané důležité informace. A ty musely najít při putování po Nové Roli. Na zajímavých místech byly ukryty „kešky“ s potřebnými informacemi. Třídy dostaly mapu a popis trasy. Startovaly v 15minutových intervalech a putování po Nové Roli si opravdu užívaly, i když někdy měly opravdu velkou práci „kešku“ najít. Celou cestu je provázel ptáček Rolaváček, aby nikdo nezabloudil. Po návratu do školy si žáci všechny indicie zapsali do svých pracovních listů. Akce se dětem moc líbila a určitě získaly plno nových informací o našem městě.

Celorepublikový půlroční projekt Příběhy našich sousedů

Ve středu 27. března se uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. V tomto projektu, který probíhá několik měsíců, se ze žáků základních a středních škol, kteří se na tuto cestu vydají, stávají dokumentaristé. Na počátku se seznámí s životem osloveného pamětníka a s historickými událostmi doby, ve které žil. Následně se připraví (otázky, technika) na rozhovor se zástupcem starší generace. V letošním ročníku vypráví svůj příběh paní Jana Řádová ze Sokolova týmu složeného z děvčat z 9. ročníku. S diktafonem v ruce jí otázky pokládají Barbora Benešová, Viktorie Hrabicová, Michaela Hrdličková, Veronika Mihálová, Karolína Dušková. Z celého rozhovoru je důležité vybrat to nejzajímavější a společně s tematickými otázkami poté sestavit čtyřminutový scénář. Nastává čas na cestu do Českého rozhlasu v Karlových Varech, kde pod taktovkou šéfa vysílání pana Radima Jehlíka tým namlouvá tzv. spojováky a dolaďuje se zvuková nahrávka reportáže. Práce však ještě nekončí. Tým čeká slavnostní zakončení projektu. Před zaplněnou aulou Prvního českého gymnázia v Karlových Varech Bára, Viky, Míša a Verča velice hezky pamětnici představily. Ještě krátké sezení s porotou a skvělý pocit z toho, že to zvládly. Holkám patří poděkování za výbornou reprezentaci naší školy.

Velikonoční bojovka 

Školní parlament i letos pro své spolužáky připravil velikonoční akci. Všechny třídy se v úterý 26. 3. vydaly na trasu kolem školy. Na stanovištích na ně čekali parlamenťáci s různými úkoly. Žáci například hledali velikonoční symboly, tvořili „živou“ kraslici, překládali do angličtiny velikonoční slovní zásobu nebo házeli vajíčka do kapsy velikonočního zajíce. Po splnění všech úkolů na třídu v cíli čekala sladká odměna, kterou zakoupil Klub přátel školy.
Velikonoční akci jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další akci.
Všem děkujeme za spolupráci.
Parlamenťáci

Den vody

V pátek 22. 3. se žáci 2. a 3. tříd zapojili do společného projektu Den vody. Vše začalo společným zpěvem písně na motivy skladby Vltava od Bedřicha Smetany. Během dne pak žáci získávali informace z internetu, z filmů, z textů, shromažďovali je a kreslili obrázky. Úspěch měly aktivity skupin na pláži u rybníka, kde děti probíhaly stanovišti a ověřovaly si své znalosti o vodě. Zkoumaly také kvalitu vody v rybníku. Po návratu do školy žáci zpracovali společný výstup – plakát o vodě a jejím významu pro život člověka. Při závěrečném hodnocení nešetřili slovy chvály na průběh akce i na pěknou spolupráci dětí z různých tříd.

Veselé zoubky

V pátek 8. 3.  proběhl v prvních třídách preventivní program dm „Veselé zoubky “ zaměřený na prevenci vzniku zubního kazu.
Źáci zhlédli výukové video Jak si správně čistit zuby a krátký film Hurvínek u zubaře.
Poté jsme společně vyplnili pracovní list. za správné vyplnění žáci dostali dárek od drogerie dm sloužící k ústní hygieně.

Vzpoura úrazům

V poslední době se problematika prevence úrazů stává stále důležitější. Zejména v mladém věku je důležité si uvědomit rizika a naučit se jim předcházet. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu „VZP vzpoura úrazům“, který je zaměřen na osvětu v oblasti prevence úrazů a podporu bezpečného chování mezi mladými lidmi.

Tato přednáška, pořádaná Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (VZP), přinesla našim žákům mnoho cenných informací a podnětů k zamyšlení. Během přednášky, vedené hendikepovanými pracovníky VZP, byly prezentovány statistiky týkající se úrazů mezi mladými lidmi a důležitost prevence. Důraz byl kladen také na správné postupy při sportovních aktivitách, prevenci pádů a další aspekty, které mohou vést k úrazům. 

Naše škola věří, že účast na této přednášce byla pro naše žáky nejen poučná, ale také inspirativní. Doufáme, že se tato osvěta promítne do jejich chování a že se stanou aktivními účastníky prevence úrazů nejen ve škole, ale i ve svém osobním životě.

Vyjádření žáků 5. ročníků:

„Bylo to hezké a poučné i trochu smutné. Budu si dávat pozor na houpání na židli..“

„Lidi říkají, že se mi v bazénu nemůže nic stát, ale já už vím že může a musím si dávat pozor. Fakt výborná besídka, mega dobrý, myslím tím mega, mega dobrý..“

„Bylo to poučné a zajímavé. Naučil sem se něco o páteři a kostech. Díky nim vím, že úraz na celý život může přijít kdykoliv a musím na sebe dávat pozor…“

„Nekoktám, čtu!“

Klub dětských knihoven – Regionální klubko Karlovarského kraje pořádá od roku 2015 čtenářskou soutěž pro žáky 4. a 5. tříd základních škol s názvem Nekoktám, čtu!

V pátek 8. března 2024 bylo místní kolo této soutěže v Městské knihovně v Nové Roli. 

Zúčastnilo se šest vybraných nejlepších čtenářů ze čtvrtých tříd – Tadeáš Handšuh, Karolína Kvapilová, Václav Stříska, Ondřej Doležal, Eliška Ranšová a Matyáš Sztula. 

Na přečtení neznámého textu měl každý soutěžící svých deset minut. Pak se pohodlně usadil ke stolu a četl před publikem složeného z ostatních spolužáků a čtyřčlenné pedagogické komise. Po přečtení textu z vylosované knihy ho čekaly otázky týkající přečteného úryvku. 

Rozhodování bylo těžké. Čtenáři to byli výborní. Své u některých čtenářů sehrála tréma, ale i to se dá postupným procvičováním překonat a příští rok se mohou zúčastnit znovu už jako páťáci.

Nejlepšího čtenáře v kategorii žáků 4. tříd pro rok 2023/2024 určili jak žáci, tak zkušební komise žákyni 4. B Elišku Ranšovou. Druhé místo obsadil Matyáš Sztula a třetí místo Václav Stříska. Další pořadí bylo pro zbývající trojici společné 4. – 6. místo. 

Všichni si ze čtenářské soutěže odnesli jako dárek knihu a sladkou odměnu. 

V krajském kole bude naši školu reprezentovat Eliška Ranšová. Náhradník je Matyáš Sztula.

Všem čtenářům děkujeme za statečnou účast a přejeme hodně krásných chvil s knížkami.

Tř. učitelky a asistentka pedagoga 4. A a 4. B

Olympijský víceboj

Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice.

Olympijský odznak, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle.

Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků.

I naše škola se již několik let účastní testování dětí v různých disciplínách. Letos jsme se však poprvé zúčastnili tohoto testování formou souboje týmů / 4 kluci a 4 dívky roč. nar. 2014-2009/ a jednotlivců , který se konal 29.2. v hale Míčových sportů v Karlových Varech.

Trojskok z místa , hod 2kg medicimbalem, sedy lehy za 2 minuty a přeskoky přes švihadlo  po dobu 2 minut / vpřed, vzad, vajíčko, běh / to byly disciplíny , ve kterých soutěžilo 190 dětí karlovarských a ostrovských základních škol. Naši reprezentanti Dominik a Monika Botkovi

z 8.A, Tereza Špatenková ze 7.A, Kamil Belbl, Dominik Polidar a Ricchi Borek ze 6.A a

1. stupeň reprezentovaly dvě dívky Viktorka Horečná a Viki Dlabová z 5.A.

Jako nováčci soutěže jsme si vedli dobře, z 16 týmů jsme obsadili 12. místo . Solidních výsledků dosáhla Monika Botková , která v individuální soutěži skončila v konkurenci 16 ti dívek na 4. místě. Na konci soutěžení proběhl olympijský kvíz 11 ti otázek ,ve kterém překvapivě zvítězil Dominik Botka. Ze sportovního klání si všichni odnáší zlepšení svých osobních rekordů ale také poznatek, že bez tréninku nejsou výsledky. Proto bych vás chtěla vyzvat , hýbejte se , sportujte nebo minimálně skákejte přes švihadlo :-))

Iva Botková

Únor ve školní družině

Návštěva zábavního centra HOPA HOPA 

V únoru se školní družina vydala vlakem na návštěvu zábavního centra HOPA HOPA v Karlových Varech. Pro děti je zde množství prolézaček, obří skluzavka, elektrická autíčka nebo pavoučí síť. Během řádění je možné se příjemně občerstvit. I přesto, že jsme byli po dobrém obědě, mlsné jazýčky zlákala velká nabídka dobrot a lákadel pro děti. Od rodičů dostaly děti malé kapesné, tak si mohly koupit například hopíky, tetování, nebo si zaplatit parádní jízdu elektrickými autíčky. 

Na vstupné jsme použili výdělek, který jsme získali při prodeji výrobků dětí na Vánočním jarmarku.

Dvě hodiny návštěvy utekly jako voda a všichni si užili spoustu legrace a zábavy. Určitě brzy návštěvu zopakujeme. 

Masopustní odpoledne v tělocvičně 

Na konci měsíce jsme uspořádali Masopustní odpoledne všech oddělení školních družin v naší krásné tělocvičně. Celý týden jsme se věnovali vyrábění masopustních koláčů, masek a škrabošek. Děti i paní vychovatelky se oblékly do různých kostýmů a vyrazily si zasoutěžit a zatancovat. Nasazení do soutěží bylo obrovské, tak jsme se společně rozhodli, že první místo patří všem dětem. Odměna byla opravdu sladká. Výborné masopustní koblížky a pusinky nám upekla jedna hodná babička, nechyběly ani bonbony. 

Moc děkujeme. 

Vychovatelky ŠD

8.B ve světě záchranářů

Tak jako každý rok, i letos se 8.B vydala na exkurzi do Světa záchranářů. Letošním tématem byly „mimořádné události“. Jako vždy bylo vše perfektně připravené, přednáška šla napříč všemi složkami integrovaného záchranného systému a obsahovala i praktickou část. Bohužel závěr byl pro naši třídu spíše hořkosladký, při odjezdu z Karlových Varů na autobusové zastávce zkolaboval chodec, a tak na konci výletu byli žáci konfrontováni také s realitou.

1 2 3 4 33