Různé dokumenty

Návrhy a výhledy finančních plánů:

Návrh finančního plánu na rok 2019 pdf (1)

Návrh střednědobého výhledu 2020-2021 (1)

Návrh rozpočtu 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020

Rozpočet 2018

Návrh střednědobého rozpočtu