Různé dokumenty

Školní strategický plán primární prevence

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

 

Finanční plány a výhledy finančních plánů:

Schválený rozpočet na rok 2021 ZŠ NR

Střednědobý výhled 2022-2023 ZŠ NR