Různé dokumenty

Školní strategický plán primární prevence

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

 

Finanční plány a výhledy finančních plánů:

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 ZŠ N. Role

Finanční plán na rok 2020