Různé dokumenty, rozpočty

Školní strategický plán primární prevence

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

 

Finanční plány a výhledy finančních plánů:

Střednědobý výhled na roky 2024-2025

ZŠ N.Role Finanční plán na r. 2023