Různé dokumenty

Školní strategický plán primární prevence

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

 

Finanční plány a výhledy finančních plánů:

Střednědobý výhled 2023-2024 ZŠ N.Role

Finanční plán na r. 2022 ZŠ NR