Spotřební koš

Spotřební koš je důležitým nástrojem pro stanovení výživových norem ve školních jídelnách. Zohledňuje množství různých potravin, které jsou strávníkům poskytovány. Plnění spotřebního koše se hodnotí v měsíčním průměru s tolerancí +-25%, s výjimkou tuků a cukrů, kde množství volných tuků a cukrů představuje horní hranici, kterou lze snížit.

Zde je několik klíčových bodů ohledně plnění spotřebního koše:

Maso: Měsíční plnění spotřebního koše pro maso by mělo být v rozmezí 75–125 % normy.

Mléko a mléčné výrobky: Stejně jako u masa, i zde platí rozmezí 75–125 % normy.

Ryby: Opět se pohybujeme v rozmezí 75–125 % normy.

Tuky a cukry: U tuků a cukrů je rozmezí 75–100 % normy.

Zelenina a ovoce: Zde není stanoveno žádné horní omezení, a plnění by mělo být od 75 % neomezeně výše.

Aktuální plnění spotřebního koše ŠJ Nová Role: Spotřební koš březen 2024