Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci s covid-19 proběhne zápis dětí do 1. tříd na základě pokynů z MŠMT bez přítomnosti děti. Zápis se týká dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2021 věku 6 let nebo dětí s odkladem školní docházky. Přihlášku mohou zákonní zástupci zasílat do školy od 1. do 23. dubna datovou schránkou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem (ne prostým mailem), poštou nebo vložením do schránky na škole. Pokud by někdo nemohl využít této distanční formy, nechť kontaktuje vedení školy pro domluvení dalšího postupu. Přihlášku lze stáhnout na stránkách školy v sekci pro rodiče – formuláře, žádosti. Nezbytnou přílohou žádosti je také kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (stačí prosté kopie). Pokud nemáte možnost tisku, budou tiskopisy přihlášek k dispozici od pondělí 29. 3. do 2. 4. na vstupních dveří školy. Stejný postup platí i pro podání žádosti o odklad, kdy je třeba spolu se žádostí o odklad doložit i zprávu pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo psychologa. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit oprávnění k zastupování. Prosíme o vyplnění mailové adresy pro usnadnění komunikace.

Protože se děti kvůli koronavirové situaci nemohou podívat do školy, budou mít na stránkách školy od 1. dubna připravené překvapení.

Těšíme se na nové prvňáčky a přejeme jim v této výjimečné situaci zdraví a pohodu.

 

za pedagogický sbor

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

Výuka od 8. 3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je od 27. února do 21. března zakázána přítomnost žáků i 1. a 2. tříd, bude probíhat od pondělí 8. 3. distanční výuka pro všechny třídy. Bližší informace a rozvrh pro 1. a 2. třídy najdete v Bakalářích.

S přáním sil a ve zdraví prožitých dní

Mgr. Ester Nováková

Školní jídelna – provoz

Všem dětem z prvních a druhých ročníků jsou od 8. března automaticky odhlášeny obědy. Pokud máte zájem o obědy, které se vydávají výdejovým okénkem (rampa ŠJ – naproti TS) do jednorázových obalů (bez polévky), je nutné toto nahlásit na

telefonním čísle:   353 951 209.

Rozpis výdeje:

11.45 – 12.00 cizí strávníci

12.00 -12.15  1. a 2. třídy

12.15 – 3. třídy

12.30 – 4.+ 5. třídy

13.00 – 6. + 7. třídy

13.30-8. +9. třídy

Je samozřejmostí, aby měly děti při předání stravy nasazené roušky.

Děkujeme.