Školní jídelna – provoz

Všem dětem z prvních a druhých ročníků jsou od 8. března automaticky odhlášeny obědy. Pokud máte zájem o obědy, které se vydávají výdejovým okénkem (rampa ŠJ – naproti TS) do jednorázových obalů (bez polévky), je nutné toto nahlásit na

telefonním čísle:   353 951 209.

Rozpis výdeje:

11.45 – 12.00 cizí strávníci

12.00 -12.15  1. a 2. třídy

12.15 – 3. třídy

12.30 – 4.+ 5. třídy

13.00 – 6. + 7. třídy

13.30-8. +9. třídy

Je samozřejmostí, aby měly děti při předání stravy nasazené roušky.

Děkujeme.