PO Paměťové instituce

Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Jako jediná škola v kraji jsme zapojeni do pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí. Realizací tohoto projektu bylo pověřeno MŠMT Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a resortní muzeum zřízené MŠMT. Účelem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. Na realizaci projektu jsme ze státního rozpočtu dostali 122 500,-Kč. Díky této podpoře mohou všichni žáci navštívit různé paměťové instituce, které jsme dostali k výběru.

Vyhlášení PO Paměťové instituce 2018 MŠMT