Rozpočty, finanční plány

ZŠ NR Střednědobý výhled na roky 2024-2025

ZŠ N.Role Finanční plán na r. 2023

ZŠ Nová Role návrh střednědobého výhledu 2025-2026

ZŠ N.Role návrh finančního plánu na r. 2024