Žáci 7. A navštívili Svět zdraví

Jak správně poskytnout první pomoc? Jak se zachovat v krizové situaci? Jak zavolat o pomoc? Odpovědi na všechny tyto otázky se během speciálního výukového programu dozvěděli žáci 7. A. V areálu Světa záchranářů v Karlových Varech si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc při bezvědomí, zlomenině nebo krvácení. Základní teoretické a hlavně praktické informace jim předali přímo sami záchranáři, kteří připojili i spoustu užitečných rad. Nejzajímavější byla zkušenost s poskytnutím resuscitace na speciální figuríně, kdy se všichni přesvědčili, že to vůbec není jednoduché, jak se zdá.

Knihy v knihovně mají svá místa

Knihovnu navštěvujeme od první třídy vcelku pravidelně. Pokaždé nám paní knihovnice připraví nějaké čtení nebo jinou zábavu spojenou s knihami. Vždy jde hlavně o čtení, znalost písmen, slov a porozumění přečteným větám a příběhům.

Tentokrát jsme si zopakovali, co vše je možné si v knihovně půjčit – knihy, časopisy, leporela, komiksy, CD s audioknihami a společenské hry. Někteří z nás tuto informaci už věděli, pro jiné to byla informace nová.

V knihách najdeme pohádky, příběhy, horory, vtipy, básnička a říkadla a literaturu naučnou.

Rozdělení knih v knihovně na knihy pro dospělé a pro děti nám bylo známo také. Dokonce jsme věděli, že písmena na hřbetech knih jsou počáteční písmena z příjmení spisovatele. V dětském oddělení jsou knihy rozdělené ještě podle barev – červená, modrá a žlutá. Legenda k tomuto třídění visí na stěně regálu, a tak si můžeme bezpečně najít knihu ve své věkové kategorii. Zelenými proužky jsou označené dětské naučné knihy, jako třeba encyklopedie, obrázkové slovníky nebo knihy s určitým specifickým odborným zaměřením. 

Dnes jsme si nečetli, dnes jsme soutěžili. Řadili jsme knihy podle abecedy a vyhráli jsme všichni. Někdo dřív, někdo později. Pak už jsme mohli volně mezi regály s knihami a pomáhali paní knihovnici najít špatně zařazené knihy. Byla ráda, protože se stále najdou nějací návštěvníci, kteří knihy vyndají a když je nechtějí, dají je tam, kam je napadne. Těžko se pak knížka dohledává a není to vůbec žádná legrace. 

Víme, že knihovna má svá pravidla, a proto je nebudeme porušovat. Mohlo by se nám stát, že požadovanou knihu k zapůjčení nebudeme moci najít, a to by nás moc mrzelo.  

Žáci 4. B, tř. učitelka a AP. 

Podnikavá třída – dva projekty čtvrtých tříd

Finanční výuka se prolíná učivem matematiky na základní škole už od druhé třídy. Největší tradiční česká banka pomáhá a podporuje finanční vzdělávání dětí dvěma projekty. Abeceda peněz pro 2. třídu a Abeceda peněz pro 4. třídu. V obou případech děti učí zábavnou formou prostřednictvím zajímavých zážitků, příkladů i příběhu s příklady z praxe. 

V naší škole se zapojily všechny vhodné ročníky. Interaktivní hodinu představila pracovnice ČSP přímo ve škole a žáky zapojila do finančního procesu spojeného s možnostmi získávání příjmů a druhy, kdy peníze vydáváme, platíme jimi výdaje. Pracovní sešity a interaktivní příběh si žáci dokončili se svými třídními učitelkami.

Ve čtvrté třídě je možné na Abecedu peněz navázat a zapojit žáky do několikaměsíčního projektu Podnikavá třída.  Obě naše čtvrté třídy tuto možnost využily. 

Opět tomu předcházela účast pracovnice ČSP, která přijela a v každé třídě zvlášť zapojení do projektu s žáky projednala. Přivezla Smlouvu o výhodné půjčce, kterou již dříve zvoleni zástupci nových „firem“ – „ředitel/ka firmy“ a „finanční ředitel/ka“ důkladně pročetli a až po upřesnění znění smlouvu společně podepsali. 

Podmínky pro získání půjčky před podepsání Smlouvy o půjčce pro třídu – firmu: 

  • vymyslet a schválit název firmy, případně logo firmy
  • zvolit ředitele firmy 
  • zvolit finančního ředitele
  • vybrat si a schválit předmět podnikání
  • schválit účel, na co bude případný zisk použit

Vše bylo v obou třídách splněno, smlouvy byly podepsány, peníze předány finančním ředitelům. Teď už se jen můžeme těšit na podnikání našich čtvrťáků. Celá akce je podmíněna činností samotných žáků. Dospělí, třídní učitelky a asistentka pedagoga, jsou tu pouze jako poradci, pokud si žáci nebudou s něčím vědět rady.  Uvidíme, jak si žáci ve svých firmách povedou, jak se budou umět domluvit nebo si říci o pomoc a radu, jakou propagaci a reklamu své firmě udělají a zda se jim povede svou firmu přivézt k finančnímu zisku i po vrácení finanční půjčky zpět pracovnici ČSP.  

Celý projekt bude ukončen nejpozději do 31. 5. 2024. 

Držíme palce, aby se malým podnikatelům vše podařilo a na toto období s radostí vzpomínali. 

Tř. učitelky Soňa Krejčí a Miroslava Voláková a AP Viktorie Sarah Wágnerová.

Každá třída získala bezúročnou půjčku Kč 3000,-

 

Florbalový turnaj

Ve čtvrtek 11. 1. 2024 proběhl každoroční florbalový turnaj žáků kategorie IV, tedy 8. a 9. tříd. Celkem se zúčastnilo 10 chlapeckých týmů (plus zároveň probíhal turnaj dívek). Akce se odehrála v Hale míčových sportů v Karlových Varech. Hrálo se na dvě skupiny po 5 družstvech, do playoff postupovaly 3 týmy z každé skupiny. Hala míčových sportů byla rozdělena na dvě hřiště a hrálo se systémem 4+1, každý zápas 8 minut hrubého času. Naše družstvo bylo ve skupině se ZŠ Konečná, ZŠ Poštovní, ZŠ Dalovice a ZŠ Ostrov Májová. Hráli jsme celkem 4 zápasy a všechny jsme prohráli (1:2, 0:3, 0:6, 0:2). Skončili jsme tedy poslední ve skupině a do dalších bojů nepostoupili.

Mezinárodní spojení prostřednictvím vánočních pohlednic: eTwinning projekt šíří radost a přátelství

Vánoční čas přináší nejen zimní radost a veselí, ale také spojení mezi lidmi napříč světem. Projekt eTwinning, propojuje školy z různých zemí, umožňuje školám navazovat partnerství a spolupracovat na mezinárodní úrovni prostřednictvím různých aktivit a projektů. Jedním z takových projektů je výměna vánočních pohlednic. 

Společně se čtvrtými a pátými ročníky jsme se v rámci anglického jazyka do takového projektu zapojili i my. Studenti vytvořili vlastní vánoční pohlednice, společně připravili informace ohledně oslavy našich Vánoc, a to vše následně poslali svým partnerským školám po celém světě. I k nám dorazily pohlednice z různých států i s popisem jejich vánočních tradic a receptů na cukroví. Posílat pohlednice do jiných zemí je jako posílat malé dárky. Nevíte, komu přesně půjdou, ale víte, že někdo na druhém konci světa se z nich bude radovat stejně, jako jme se radovali my. Žáci tímto projektem objevili, že jsou Vánoce všude na světě trochu jiné, ale přesto stejně úžasné. Vánoční pohlednice jsou jako malé okénko do různých kultur a tradic.

V rámci eTwinning projektu jsou tyto vánoční pohlednice spojovány s výukou jazyků, uměním a kulturou, což posiluje globální perspektivu mladých lidí a pomáhá budovat mosty mezi různými světy.

Již tradiční předvánoční návštěva kina

Rok uběhl jako voda a žáci 2. stupně si opět zpestřili poslední školní den v kalendářním roce návštěvou karlovarského kina Drahomíra. Letos byl na programu britsko-americký fantasy muzikál Wonka, který měl premiéru v českých kinech pouhý týden před školní projekcí. Nápaditý, pestrobarevný a vtipný příběh mladého Willyho Wonky byl školní tečkou za rokem 2023.